Informacija o projektu e-SLA
 

2 Uvod k interaktivnemu atlasu

2.1 Iz zgodovine Slovenskega lingvističnega atlasa (SLA)
2.2 Metoda kartiranja jezikovnih podatkov v SLA 2
2.3 Metoda komentiranja jezikovnih podatkov v SLA 2
2.4 Uvodne karte (K uvodnim kartam v SLA)

2.4.1 Karta slovenskih narečij
2.4.2 Karta slovenskih narečij z večjimi naselji
2.4.3 Točke SLA – številke
2.4.4 Točke SLA – imena
2.4.5 Tonemski in netonemski govori
2.4.6 Zapisovalci
2.4.7 Čas zapisa
2.4.8 Položaji simbolov ob točkah SLA (na kartah)

2.5 Fonetična transkripcija

3 Točke SLA

3.1 Točke SLA, razporejene po številkah
3.2 Abecedni seznam točk SLA

4 Vprašanja SLA

4.1 Številčno zaporedje vprašanj v SLA
4.2 Abecedni seznam vprašanj v SLA

5 Objavljene karte s komentarji in gradivom

5.1 Abecedni seznam kart v objavljenih zvezkih SLA s številko vprašanja in komentarja - slovenščina
5.2 Abecedni seznam kart v objavljenih zvezkih SLA s številko vprašanja in komentarja - prevodi
5.2.1 Vprašanja in prevodi SLA 1 2 - angleščina (English)
5.2.2 Vprašanja in prevodi SLA 1 2 - nemščina (Deutsch)
5.2.3 Vprašanja in prevodi SLA 1 2 - francoščina (Français)
5.2.4 Vprašanja in prevodi SLA 1 2 - italijanščina (Italiano)
5.2.5 Vprašanja in prevodi SLA 1 2 - furlanščina (Furlan)
5.2.6 Vprašanja in prevodi SLA 1 2 - ruščina (Русский)
5.2.7 Vprašanja in prevodi SLA 1 2 - hrvaščina (Hrvatski)
5.2.8 Vprašanja in prevodi SLA 1 2 - madžarščina (Magyarul)

6 Poveyave

6.1 FRAN.SI
6.2 Spletna objava SLA v obliki pdf
6.3 Ponovne objave člankov s kartami za Slovenski lingvistični atlas (do leta 2008)
6.4 ZRCola
6.5 SIMBola - pisava, SIMBola - opis
6.6 Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša