Vsebina

(en) forešt - tujec 1/142 komentar

(ta) mala sestra - sestra 1/117 komentar

(ta) stara - stara 1/110 komentar 1/125 komentar

(to) debelo meso - debelo meso 1/65 komentar

abcerung - jetika 1/90 komentar

abcerunga - jetika 1/90 komentar

akne - mozolj 1/78 komentar

amej - usta 1/23 komentar

amik - prijatelj 1/139 komentar

amiko - prijatelj 1/139 komentar

anjoš - tašča 1/127 komentar

anka - kolk 1/61 komentar

apoš - tast 1/126 komentar

aselnjak - tvor 1/77 komentar

asla - bezgavka 1/86 komentar

astma - jetika 1/90 komentar

ata - oče 1/103 komentar 1/109 komentar 1/126 komentar Glej še: ata od moža 1/126 komentar Glej še: ata (ta) stari 1/109 komentar Glej še: stari ata 1/126 komentar Glej še: (ta) star(i) ata 1/109  komentar

ate - tast 1/103 komentar 1/109 komentar 1/126 komentar Glej še: star(i) ate 1/109 komentar Glej še: stari ate 1/126 komentar

atej - oče 1/103 komentar 1/118 komentar 1/126 komentar Glej še: stari atej 1/109 komentar Glej še: stari atej 1/126 komentar Glej še: ta pisani atej 1/118 komentar

atek - oče 1/103 komentar Glej še: stari atek 1/109 komentar

ati - oče 1/103 komentar Glej še: (ta) star(i) ati 1/109 komentar

avgenbimpari - trepalnica 1/17 komentar

avgenbravn - obrvi 1/16 komentar

avscerunga - jetika 1/90 komentar

avsšlag - mozolj 1/78 komentar 1/83 komentar

baba - stara mati 1/110 komentar 1/125 komentar

babej - stara mati 1/110 komentar 1/127 komentar

babi - stara mati 1/110 komentar

babica - stara mati 1/110 komentar 1/127 komentar

babina - žena 1/125 komentar

babnica - žena 1/125 komentar

babše - žena 1/125 komentar

badelj- - meča 1/65 komentar

badeljc - meča 1/65 komentar

baja - jetika Glej še: baja na pljučih 1/90 komentar

bajs - trebuh 1/49 komentar

bajsast- - barva las – plava 1/3 komentar

bajsek - trebuh 1/49 komentar

bajusi - brki 1/20 komentar

baka - stara mati 1/110 komentar

banjati - debel 1/97 komentar 1/98 komentar

barba - stric 1/112 komentar 1/113 komentar

barca - bradavica 1/79 komentar

barus- - brki 1/20 komentar

barva las: črna - črna 1/2 komentar

barva las: plava - plava 1/3 komentar

barva las: rdeča - rdeča 1/6 komentar

barva las: rjava - rjava 1/5 komentar

barva las: siva - siva 1/4 komentar

bedenec - mozolj 1/78 komentar

bedr- - kolk 1/61 komentar 1/62 komentar

bedrica - kolk 1/61 komentar

bek - brada 1/25 komentar

bel - pljuča Glej še: te bele jetra 1/52 komentar

bel- - barva las – plava 1/3 komentar 1/4 komentar

belič - pleša 1/7 komentar

belkast- - barva las – siva 1/4 komentar

belosiv - barva las – siva 1/4 komentar

berač - sirota 1/122 komentar

beročka - prgišče 1/44 komentar

besen - suh 1/99 komentar

beteg - jetika Glej še: krvavi beteg 1/90 komentar Glej še: vodeni beteg 1/89 komentar

betežen - bolan 1/75 komentar

betica - pest 1/33 komentar

betva - ščepec 1/43 komentar

betvece - ščepec 1/43 komentar

bezgavica - bezgavka 1/86 komentar

bezgavka - bezgavka 1/86 komentar

bEzgavka - bezgavka 1/86 komentar

bezgovljica - bezgavka 1/86 komentar

bimparni - trepalnica 1/17 komentar

birt - gospodar 1/131 komentar

bister - suh 1/99 komentar

bjond- - barva las – plava 1/3 komentar

bjondast - barva las – plava 1/3 komentar

blanja - lice 1/21 komentar

blečiči - ošpice 1/83 komentar

blek - trebuh 1/49 komentar

blek- - ošpice 1/83 komentar

blekast - debel 1/97 komentar 1/98 komentar

blekasti - debel 1/97 komentar

blekati - trebušast 1/98 komentar

bleki - čreva 1/55 komentar

blizgavka - bezgavka 1/86 komentar

blond - barva las – plava 1/3 komentar 1/5 komentar Glej še: svetlo blond 1/3 komentar

blont - barva las – plava 1/3 komentar 1/5 komentar Glej še: svetlo blont 1/3 komentar

blontn- - barva las – plava 1/3 komentar

bobec - mehur 1/54 komentar

bobinke - ošpice 1/83 komentar

boča - usta 1/23 komentar

bodelj- - stegno 1/62 komentar 1/64 komentar 1/65 komentar 1/66 komentar Glej še: kost na bodeljnu 1/64 komentar

bodeljc - meča 1/65 komentar

bog - sirota Glej še: (u)boga sirota 1/122 komentar

bok- - kolk 1/61 komentar

bol - revma Glej še: pokostna bol 1/88 komentar Glej še: rusa bol 1/82 komentar

bolan - bolan 1/75 komentar

bolečina - rana 1/76 komentar

bolehen - bolan 1/75 komentar

bolenje - tvor 1/77 komentar

bolezen - revma Glej še: sklepna bolezen 1/88 komentar Glej še: udna bolezen 1/88 komentar Glej še: vodena bolezen 1/89 komentar Glej še: vročinska bolezen 1/87 komentar

boligo - popek 1/50 komentar

bolnje - lice 1/21 komentar

bomboliči - ledvice 1/53 komentar

boren - suh 1/96 komentar

brač - roka 1/31 komentar Glej še: pod bračem 1/30 komentar

brada - brada 1/25 komentar

bradavica - bradavica 1/79 komentar

bradelj - stegno 1/62 komentar

bradle - bradavica 1/79 komentar

Bramor - bezgavka 1/86 komentar

branec - bratranec 1/116 komentar

brat - brat 1/107 komentar 1/108 komentar Glej še: brat od žene 1/130 komentar Glej še: brat po eni strani 1/108 komentar Glej še: brat po materi 1/108 komentar Glej še: brat po očeti 1/108 komentar

bratan - bratranec 1/116 komentar

bratanec - bratranec 1/116 komentar

brater - brat 1/107 komentar 1/107 komentar 1/108 komentar Glej še: brater laStri 1/108 komentar Glej še: brater napol 1/108 komentar Glej še: brater popol 1/108 komentar Glej še: lastri brater 1/108 komentar

bratič - polbrat 1/108 komentar 1/116 komentar

bratje - žlahta (rod) 1/101 komentar

bratran - bratranec 1/116 komentar

bratrana - sestrična 1/117 komentar

bratranČinja - sestrična 1/117 komentar

bratrančka - sestrična 1/117 komentar

bratranec - bratranec 1/116 komentar

bratranka - sestrična 1/117 komentar

bravmast- - barva las – rjava 1/5 komentar

brbunček - mozolj 1/78 komentar

brbunec - mozolj 1/78 komentar

brehanje - kašelj 1/84 komentar

brentast - trebušast 1/98 komentar

brizgalka - bezgavka 1/86 komentar

Brk- - brki 1/20 komentar

brki - brki 1/20 komentar

brklj- - brki 1/20 komentar

brljav - slep 1/92 komentar

brnast- - barva las – rjava 1/5 komentar

brufol - mozolj 1/78 komentar

brufolo - mozolj 1/78 komentar

brun- - barva las – rjava 1/5 komentar

brunet - barva las – rjava 1/5 komentar

bruskulje - ošpice 1/83 komentar

brušk- - mozolj 1/78 komentar

brv- - obrvi 1/16 komentar

brvi - trepalnica 1/17 komentar

brZikavka - bezgavka 1/86 komentar

bržlajec - mozolj 1/78 komentar

bubec - fant 1/137 komentar

bubica - mozolj 1/78 komentar

bubljica - mozolj 1/78 komentar

bubregi - ledvice 1/53 komentar

bubrehi - ledvice 1/53 komentar

bubreki - ledvice 1/53 komentar

buča - lobanja 1/9 komentar Glej še: gola buča 1/7 komentar

bufula - mehur 1/54 komentar

bul- - bezgavka 1/86 komentar

bula - tvor 1/77 komentar Glej še: smrtna bula 1/86 komentar

bulica - mozolj 1/78 komentar

bunje - lice 1/21 komentar

bunka - pest 1/33 komentar

butica - lobanja 1/9 komentar

buža - nosnica Glej še: buža od nosa 1/19 komentar

cajtek - zdrav 1/74 komentar

capa - stopalo 1/67 komentar

cecniti - stegniti se 1/73 komentar

cev - piščal 1/64 komentar

cifoter - očim 1/118 komentar

cimuter - mačeha 1/119 komentar

crkniti - stegniti se 1/73 komentar

cucek - piščal 1/64 komentar

cura - dekle 1/138 komentar

cvirek - ščepec 1/43 komentar

čača - oče 1/103 komentar 1/109 komentar 1/118 komentar Glej še: ne veri čača 1/118 komentar Glej še: stari čača 1/109 komentar Glej še: ta drugi čača 1/118 komentar

čeča - dekle 1/138 komentar

čečica - dekle 1/138 komentar

čeh - otrok 1/136 komentar 1/137 komentar

čehak - otrok 1/136 komentar 1/137 komentar

čel - čelo 1/11 komentar

čela - pleša 1/7 komentar 1/11 komentar

čelina - lobanja 1/9 komentar

čeljust - nebo 1/24 komentar 1/25 komentar

čelo - čelo 1/11 komentar

čemerasti - suh 1/99 komentar

čenček - mezinec 1/40 komentar

červel- - možgani 1/10 komentar

četrti - prstanec Glej še: četrti prst 1/39 komentar Glej še: ta četrti palec 1/39 komentar

čilj- - obrvi 1/16 komentar 1/17 komentar

činknoti - stegniti se 1/73 komentar

čir - tvor 1/77 komentar 1/78 komentar

čiraj - tvor 1/77 komentar 1/78 komentar

čirjak - tvor 1/77 komentar

člen - gleženj 1/41 komentar

člen - gleženj 1/66 komentar

členek - Kako se imenujejo pregibi prstov? 1/41 komentar 1/66 komentar Glej še: ledni členek 1/61 komentar Glej še: mali členek 1/41 komentar Glej še: veliki členek 1/41 komentar

členj - Kako se imenujejo pregibi prstov? 1/41 komentar 1/66 komentar

človek - mož 1/124 komentar Glej še: (en) ljudski človek 1/142 komentar Glej še: (en) tuj(i) človek 1/142 komentar Glej še: fremten človek 1/142 komentar Glej še: mrtev človek 1/71 komentar

čob- - ustnica 1/22 komentar

čob- - ustnica 1/23 komentar

čogljast - slep 1/92 komentar

čokljav - šepav 1/94 komentar

čolj- - obrvi 1/16 komentar

čompa - pest 1/33 komentar

čompast - šepav 1/94 komentar

čonkelj - Kako se imenujejo pregibi prstov? 1/41 komentar

čonkljav - šepav 1/94 komentar

čonkljenec - Kako se imenujejo pregibi prstov? 1/41 komentar 1/66 komentar

čonkljovje - Kako se imenujejo pregibi prstov? 1/41 komentar

čonta - kost 1/45 komentar 1/64 komentar Glej še: čonta pod kolenom 1/64 komentar Glej še: glavena čonta 1/9 komentar Glej še: mrtveča čonta 1/9 komentar Glej še: podkolenska čonta 1/64 komentar

čorav - slep 1/92 komentar

čotast - šepav 1/94 komentar

čotav - šepav 1/94 komentar

črepinja - teme 1/8 komentar 1/9 komentar

črev - trebuh 1/49 komentar

čreva - trebuh, čreva 1/49 komentar 1/55 komentar

črevat - trebušast 1/98 komentar

čreve - čreva 1/55 komentar

čreves - trebuh 1/49 komentar

črevesa - čreva 1/55 komentar

črevese - čreva 1/55 komentar

črevi - čreva 1/55 komentar

črevo - trebuh 1/49 komentar 1/55 komentar

črkniti - stegniti se 1/73 komentar

črljen- - barva las – rdeča 1/6 komentar

črm - zanohtnica 1/80 komentar

črn - jetra Glej še: (ta) črn(i) drob 1/51 komentar

črn- - barva las – črna 1/2 komentar

črna: barva las - barva las – črna 1/2 komentar

črnec - zanohtnica 1/80 komentar

črnel- - barva las – rdeča 1/6 komentar

črnica - zanohtnica 1/80 komentar

črv - mozolj 1/78 komentar 1/80 komentar

črvec - zanohtnica 1/80 komentar

čuden - suh 1/99 komentar

čumige - trepalnica 1/17 komentar

dalečnji - tujec 1/142 komentar

debel - debel 1/97 komentar 1/98 komentar Glej še: debeli list 1/62 komentar Glej še: (ta) debela kost 1/64 komentar Glej še: ta debeli palec 1/36 komentar

debelušast - trebušast 1/98 komentar

deca - otrok 1/136 komentar Glej še: od hčere deca 1/111 komentar Glej še: od otroka deca 1/111 komentar

deček - mož 1/124 komentar

dečkec - fant 1/137 komentar

dečko - fant 1/137 komentar

dečla - hči 1/106 komentar 1/138 komentar

dečnik - mož 1/124 komentar

ded - stari oče 1/109 komentar 1/124 komentar Glej še: stari ded 1/126 komentar

deda - stari oče 1/109 komentar 1/124 komentar 1/126 komentar

dedček - stari oče 1/109 komentar

dede - mož 1/124 komentar

dedec - stari oče 1/109 komentar 1/124 komentar

dedej - stari oče 1/109 komentar 1/124 komentar 1/126 komentar

dedek - stari oče 1/109 komentar 1/126 komentar

dedeli - stari oče 1/109 komentar

dedi - stari oče 1/109 komentar 1/124 komentar

dehnoti - smrdeti 1/59 komentar

dehteti - smrdeti 1/59 komentar

dekla - dekla 1/134 komentar 1/134 komentar 1/135 komentar 1/138 komentar Glej še: kravja dekla 1/134 komentar Glej še: kuhinjska dekla 1/134 komentar Glej še: služečka dekla 1/134 komentar Glej še: svinjska dekla 1/134 komentar

dekle - hči 1/106 komentar 1/138 komentar

deklesa - dekle 1/138 komentar

deklica - hči 1/106 komentar 1/138 komentar

deklič - hči 1/106 komentar 1/138 komentar

deklina - dekle 1/138 komentar

deklinče - dekle 1/138 komentar

delavec - hlapec 1/133 komentar 1/135 komentar

delavica - dekla 1/134 komentar

der - jetika 1/90 komentar

dera - jetika 1/90 komentar

dermatizem - revma 1/88 komentar

dešpošent - šepav 1/94 komentar

dete - otrok 1/136 komentar 1/138 komentar Glej še: ubogo dete 1/122 komentar

detece - dekle 1/138 komentar

dever - svak 1/130 komentar

devica - vdova 1/121 komentar

dida - stari oče 1/109 komentar

dimač - bezgavka 1/86 komentar

dimavka - bezgavka 1/86 komentar

dinar - fant 1/137 komentar

dinarica - dekle 1/138 komentar

dišati - smrdeti 1/59 komentar

divjača - bezgavka 1/86 komentar

divji - ošpice Glej še: divje koze 1/83 komentar Glej še: ta divja kost 1/66 komentar

dlan - komolec 1/32 komentar 1/34 komentar 1/44 komentar

dlesna - nebo 1/24 komentar

dobrc - mozolj 1/78 komentar

DObrc- - ošpice 1/83 komentar

dobrotnik - prijatelj 1/139 komentar

doiti - stegniti se 1/73 komentar

dojdak - tujec 1/142 komentar

dokončati - stegniti se 1/73 komentar

dolg - stegno Glej še: ta dolga kost 1/62 komentar

dom - na tuje Glej še: od doma 1/143 komentar Glej še: z doma 1/143 komentar

domači - žlahta (rod) 1/101 komentar

domačica - gospodinja 1/132 komentar

domačin - gospodar 1/131 komentar

domavka - bezgavka 1/86 komentar

dragoncela - bezgavka 1/86 komentar

drempast - trebušast 1/98 komentar

drisen - bezgavka 1/86 komentar

drizn- - bezgavka 1/86 komentar

drmavka - bezgavka 1/86 komentar

drnjavka - bezgavka 1/86 komentar

drob - trebuh 1/49 komentar 1/51 komentar Glej še: (ta) beli drob 1/52 komentar Glej še: (ta) črn(i) drob 1/51 komentar

droba - čreva 1/55 komentar

drobčkan - suh 1/96 komentar

droben - suh 1/96 komentar

drože - bezgavka 1/86 komentar

drpljica - garje 1/81 komentar

drug - tuj 1/141 komentar 1/142 komentar Glej še: na drugo državo 1/143 komentar Glej še: v drugo državo 1/143 komentar

drugam - na tuje 1/143 komentar

drugi - mačeha Glej še: druga mati 1/119 komentar Glej še: ta drugi čača 1/118 komentar Glej še: (ta) drugi oča 1/118 komentar Glej še: (ta) drugi oče 1/118 komentar

drugode - na tuje 1/143 komentar

družina - družina 1/100 komentar 1/135 komentar

družinče - posel 1/135 komentar

družinica - družina 1/100 komentar

država - na tuje Glej še: na drugo državo 1/143 komentar Glej še: v drugo državo 1/143 komentar

duhati - smrdeti 1/59 komentar

dva - starši Glej še: ta stara dva 1/102 komentar

dženitorji - starši 1/102 komentar

džinar - zet 1/128 komentar

eden - tujec Glej še: (eden) forešt 1/142 komentar

elbavm - komolec 1/32 komentar

en - polbrat Glej še: brat po eni strani 1/108 komentar Glej še: (en) forešt 1/142 komentar Glej še: (en) ljudski 1/142 komentar Glej še: (en) ljudski človek 1/142 komentar

enkel - vnuk 1/111 komentar

enkele - vnuk 1/111 komentar

facnoti - stegniti se 1/73 komentar

faček - pastorek 1/120 komentar

fačuh - pastorek 1/120 komentar

fačuk - pastorek 1/120 komentar 1/136 komentar

falandž - Kako se imenujejo pregibi prstov? 1/41 komentar

faliti - stegniti se 1/73 komentar

famej - hlapec 1/133 komentar

famEja - družina 1/100 komentar

familija - družina 1/100 komentar 1/101 komentar

familja - družina 1/100 komentar 1/101 komentar

fant - sin 1/105 komentar 1/137 komentar Glej še: od hčere fant 1/111 komentar Glej še: od otroka fant 1/111 komentar Glej še: od sina fant 1/111 komentar

fantek - fant 1/137 komentar

fantič - fant 1/137 komentar

fantiček - fant 1/137 komentar

fantinovec - fant 1/137 komentar

farkaš - grlo 1/27 komentar

fAter - oče 1/103 komentar

fati - oče 1/103 komentar

febr- - mrzlica 1/87 komentar

fegato - jetra 1/51 komentar

fejst - zdrav 1/74 komentar

femore - kolk 1/61 komentar 1/62 komentar

fergiHt - revma 1/88 komentar

ferida - rana 1/76 komentar

feter - stric 1/112 komentar

fiber - mrzlica 1/87 komentar

fijat - jetra 1/51 komentar

fijoč - vnuk 1/111 komentar

filaštro - polbrat 1/108 komentar

fingrat - ščepec 1/43 komentar

fižol - ledvice 1/53 komentar

fižolčki - ledvice 1/53 komentar

fižolnjaki - ledvice 1/53 komentar

fjank- - kolk 1/61 komentar

fjer- - mrzlica 1/87 komentar

flank - kolk 1/61 komentar Glej še: flank od noge 1/61 komentar

fleki - šen 1/82 komentar

flere - ošpice 1/83 komentar

flikniti - stegniti se 1/73 komentar

flis - rana 1/76 komentar 1/82 komentar

forešt m - tujec Glej še: (eden) forešt 1/142 komentar

forešt prid. - tuj 1/141 komentar

foreštir - tujec 1/142 komentar

formund - jerob 1/123 komentar

formunt - jerob 1/123 komentar

foter - stari oče 1/109 komentar Glej še: stari foter 1/109 komentar

frajar - fant 1/137 komentar

frajarica - dekle 1/138 komentar

frajnd - fant 1/137 komentar 1/139 komentar

frajndinja - dekle 1/138 komentar

frata - pleša 1/7 komentar

frava - žena 1/125 komentar

frčkaš - mezinec 1/40 komentar

frderban - bolan 1/75 komentar

fremd m -  Glej še: v fremd 1/143 komentar

fremd prid. -  1/142 komentar

fremt m -  Glej še: v fremt 1/143 komentar

fremt prid. -  1/141 komentar 1/142 komentar

fremten - tujec 1/142 komentar Glej še: fremten človek 1/142 komentar

fremtno - na tuje Glej še: na fremtno 1/143 komentar

frend - prijatelj 1/139 komentar

fris - lice 1/21 komentar

frišrana - rana 1/76 komentar 1/82 komentar

frklja - dekle 1/138 komentar

froc - otrok 1/136 komentar

fučkec - piščal 1/64 komentar

fuja - dekle 1/138 komentar

funtrav - suh 1/99 komentar

ga - prdeti Glej še: izpustiti ga 1/64 komentar Glej še: sfuliti ga 1/58 komentar

gadrast - debel 1/97 komentar

gagniti - stegniti se 1/73 komentar

garinj - garje 1/81 komentar

garje - garje 1/81 komentar

garnj- - garje 1/81 komentar

gavzniti - stegniti se 1/73 komentar

gazda - gospodar 1/131 komentar

gazdarica - gospodinja 1/132 komentar

gelemt - šepav 1/94 komentar

gelenk - gleženj 1/66 komentar

GeroB - jerob 1/123 komentar

Gerofar - jerob 1/123 komentar

GiHt - revma 1/88 komentar

gjandol- - bezgavka 1/86 komentar

glace - pleša 1/7 komentar

gLandol- - bezgavka 1/86 komentar

glava - teme 1/8 komentar 1/9 komentar Glej še: gola glava 1/7 komentar Glej še: golobuča glava 1/7 komentar Glej še: krodja od glave 1/9 komentar

glaven - lobanja Glej še: glavena čonta 1/9 komentar

glen- - gleženj Glej še: v glenah 1/66 komentar

gležd - gleženj Glej še: v gležd 1/66 komentar

gleženj - Kako se imenujejo pregibi prstov? 1/41 komentar 1/66 komentar

gležnjah - gleženj 1/66 komentar

gležnjak - gleženj 1/66 komentar

gležnjih - gleženj 1/66 komentar

glid - Kako se imenujejo pregibi prstov? 1/41 komentar 1/66 komentar Glej še: glid v stegnu 1/61 komentar Glej še: stopalen glid 1/66 komentar

glid- - kolk 1/61 komentar

glidek - Kako se imenujejo pregibi prstov? 1/41 komentar

glink - gleženj 1/66 komentar

globanja - lobanja 1/9 komentar

gloca - pleša 1/7 komentar

glocn- - pleša 1/7 komentar

gluh - gluh Glej še: (ta) gluh(i) 1/93 komentar

glupi - gluh 1/93 komentar

gnak - kolk 1/61 komentar

gnida - ščepec 1/43 komentar 1/80 komentar

gnojenje - zanohtnica Glej še: gnojenje za nohtom 1/80 komentar

gobast - grbast 1/95 komentar

gobe - ošpice 1/83 komentar

gobec - lice 1/21 komentar 1/22 komentar 1/23 komentar

gobica - ustnica 1/22 komentar

gobič - grbast 1/95 komentar

gol - pleša Glej še: gola buča 1/7 komentar Glej še: gola glava 1/7 komentar Glej še: gola temen 1/7 komentar

golen - piščal 1/64 komentar

golena - gleženj 1/66 komentar

golenica - piščal 1/64 komentar 1/65 komentar

goleno - piščal 1/64 komentar

golezen - piščal 1/64 komentar

golobuč - pleša Glej še: golobuča glava 1/7 komentar

golt - vrat 1/26 komentar 1/27 komentar

goltan - grlo 1/27 komentar

goltanec - grlo 1/27 komentar

golžunec - grlo 1/27 komentar

gombast - grbast 1/95 komentar

gospod - gospodar 1/131 komentar

gospodar - mož, gospodar 1/124 komentar 1/131 komentar

gospodarica - gospodinja 1/132 komentar

gospodin - gospodar 1/131 komentar

gospodinja - žena 1/125 komentar 1/132 komentar

grampa - prgišče 1/44 komentar

grbast - grbast 1/95 komentar

grbav - grbast 1/95 komentar

grif - ščepec 1/43 komentar

grifič - ščepec 1/43 komentar

grint- - garje 1/81 komentar

grinta - mozolj 1/78 komentar

grintežen - suh 1/99 komentar

gripa - nahod 1/85 komentar

grkljan - grlo 1/27 komentar

grl- - grlo 1/27 komentar 1/66 komentar

grlanec - grlo 1/27 komentar

grlec - vrat 1/26 komentar

grlo - usta 1/23 komentar 1/26 komentar

grlo - usta 1/27 komentar

grod - rebro 1/46 komentar

groznica - mrzlica 1/87 komentar

grtanec - grlo 1/27 komentar

gržonec - grlo 1/27 komentar

gubast - grbast 1/95 komentar

gubica - trepalnica 1/17 komentar

gug- - kolk 1/61 komentar

gugelj - gleženj 1/66 komentar

gulj - kolk 1/61 komentar

gumpa - bezgavka 1/86 komentar

gumpelj - bezgavka 1/86 komentar

gurgelj - grlo 1/27 komentar

gurkelj - grlo 1/27 komentar

guta - bezgavka 1/86 komentar

guzniti - stegniti se 1/73 komentar

gvampast - trebušast 1/98 komentar

hahnoti - stegniti se 1/73 komentar

hamej - usta 1/23 komentar

hasonja - mozolj 1/78 komentar

hčer - hči 1/106 komentar

hčera - hči 1/106 komentar

hčerin - zet Glej še: hčerin mož 1/128 komentar Glej še: hčerin otrok 1/111 komentar Glej še: hčerin sin 1/111 komentar

hčerka - hči 1/106 komentar

hči - hči 1/106 komentar 1/138 komentar Glej še: hčere sin 1/111 komentar Glej še: od hčere deca 1/111 komentar Glej še: od hčere fant 1/111 komentar Glej še: od hčere mož 1/128 komentar

hčica - dekle 1/138 komentar

hejnji - stari oče 1/109 komentar

herc - srce 1/148 komentar

hifte - kolk 1/61 komentar

hiften - kolk 1/61 komentar

hlam - kolk 1/61 komentar

hlamast - debel 1/97 komentar

hlapec - hlapec 1/133 komentar 1/135 komentar

hlapica - dekla 1/134 komentar

hrbet - križ 1/60 komentar 1/61 komentar

hrbtišče - križ 1/60 komentar

hreščavec - grlo 1/27 komentar

hrge - bezgavka 1/86 komentar

hrom - šepav 1/94 komentar

hrustec - piščal 1/64 komentar

hud - zanohtnica Glej še: hudi kukec 1/80 komentar

hudoben - suh 1/99 komentar

hufa - kolk 1/61 komentar

huk - kolk 1/61 komentar

hulast - grbast 1/95 komentar

ica - mrzlica 1/87 komentar

idegeš - suh 1/99 komentar

ihtljav - suh 1/99 komentar

il - nebo Glej še: (il) palato 1/24 komentar

inda - na tuje 1/143 komentar

influenca - nahod 1/85 komentar

inkič - stari oče 1/109 komentar

inozemstvo - na tuje Glej še: v inozemstvo 1/143 komentar

išijas - revma 1/88 komentar

iti - stegniti se 1/73 komentar

itvani - suh 1/96 komentar

izdahniti - stegniti se 1/73 komentar

izdihniti - stegniti se 1/73 komentar

izplečen - grbast 1/95 komentar

izplečkani - grbast 1/95 komentar

izpustiti - prdeti Glej še: izpustiti ga 1/57 komentar

izpuščati - pezdeti 1/58 komentar

izravnati - stegniti se Glej še: izravnati se 1/73 komentar

iztegniti - stegniti se Glej še: iztegniti se 1/73 komentar

jabke - lice 1/21 komentar

jama - nosnica 1/19 komentar Glej še: jama od nosa 1/19 komentar Glej še: jama v nosu 1/19 komentar

japa - oče 1/103 komentar

jarbolec - šen 1/82 komentar

ječmen - šen 1/82 komentar

jempa - trebuh 1/49 komentar

jerob - jerob 1/123 komentar

JeroB - jerob 1/123 komentar

Jerofar - jerob 1/123 komentar

jeter - zanohtnica 1/80 komentar

jetika - jetika 1/90 komentar

jetra - jetra 1/51 komentar Glej še: te bele jetra 1/52 komentar

jetrce - jetra 1/51 komentar

jetre - jetra 1/51 komentar

jetri - jetra 1/51 komentar

jetro - jetra 1/51 komentar

jezen - suh 1/99 komentar

jezik - jezik 1/145 komentar

jezljav - suh 1/99 komentar

jezljiv - suh 1/99 komentar

jeznorit - suh 1/99 komentar

ježev - šen Glej še: ježeva koža 1/82 komentar

joc- - ščepec 1/43 komentar

jočič - ščepec 1/43 komentar

jožek - popek 1/50 komentar

junak - fant 1/137 komentar

kAmerad - prijatelj 1/139 komentar

kanjer - otrok 1/136 komentar

kapa - pleša Glej še: škofova kapa 1/7 komentar

kastanja - barva las – rjava 1/5 komentar

kašelj - kašelj 1/84 komentar

kašljanje - kašelj 1/84 komentar

katar - nahod 1/85 komentar

kavilja - gleženj 1/66 komentar

kazale - kazalec 1/37 komentar

kazalec - kazalec 1/37 komentar

kazanje - kazalec Glej še: kazalec 1/37 komentar

kazec - kazalec 1/37 komentar

kažiprst - kazalec 1/37 komentar

kehli - zob 1/146 komentar

kičma - križ 1/60 komentar

kin - brada 1/25 komentar

kita - teme 1/8 komentar 1/28 komentar

kitčica - gleženj 1/66 komentar

klinček - prst 1/35 komentar

kljuka - tilnik Glej še: vratna kljuka 1/28 komentar

klobase - čreva 1/55 komentar

kloca - pleša 1/7 komentar

kloftinja - bezgavka 1/86 komentar

klunfle - bolan 1/75 komentar

knehelj - gleženj 1/66 komentar

knik - tilnik 1/28 komentar

kobat - grbast 1/95 komentar

kobilce - mrzlica 1/87 komentar

kof - kolk 1/61 komentar

kofetast- - barva las – rjava 1/5 komentar

kolčk- - kolk 1/61 komentar

kolčni - kolk Glej še: kolčna kost 1/61 komentar

kolčt- - rama 1/29 komentar 1/61 komentar

kolega - prijatelj 1/139 komentar

kolen - koleno 1/63 komentar

kolen- - gleženj 1/66 komentar

kolenc- - Kako se imenujejo pregibi prstov? 1/41 komentar 1/66 komentar

kolence - koleno 1/63 komentar

kolenčc- - gleženj 1/66 komentar

kolenčec - Kako se imenujejo pregibi prstov? 1/41 komentar

kolenčk- - Kako se imenujejo pregibi prstov? 1/41 komentar

koleno - Kako se imenujejo pregibi prstov? 1/41 komentar 1/62 komentar Glej še: čonta pod kolenom 1/64 komentar Glej še: kost (ta) pod kolenom 1/64 komentar Glej še: noga nad kolenom 1/62 komentar Glej še: noga pod kolenom 1/64 komentar

koleno - Kako se imenujejo pregibi prstov? 1/63 komentar

kolk - kolk 1/61 komentar

kolp- - kolk 1/61 komentar

komat - tilnik 1/28 komentar

komedon - komolec 1/32 komentar

komodon - komolec 1/32 komentar

komolček - Kako se imenujejo pregibi prstov? 1/41 komentar

komolec - komolec 1/32 komentar 1/41 komentar

kompanj - prijatelj 1/139 komentar

kompanjo - prstanec 1/39 komentar

kondetor - jerob 1/123 komentar

konja - svak 1/130 komentar

konjad - svak 1/130 komentar

konjado - svak 1/130 komentar

konjat - svak 1/130 komentar

kopa - teme 1/8 komentar 1/26 komentar 1/28 komentar Glej še: kost od kope 1/28 komentar

kopfdekelj - teme 1/8 komentar

kopin - teme 1/8 komentar

koradela - pljuča 1/52 komentar

koradelo - pljuča 1/52 komentar

kosa - smrt Glej še: matilda s koso 1/70 komentar

kost - Kako se imenujejo pregibi prstov? 1/41 komentar 1/45 komentar 1/61 komentar 1/64 komentar Glej še: kolčna kost 1/61 komentar Glej še: kost na bodeljnu 1/64 komentar Glej še: kost na nogi 1/64 komentar Glej še: kost od kope 1/28 komentar

kost - Kako se imenujejo pregibi prstov? 1/45 komentar

kostanjast- - barva las – rjava 1/5 komentar

kostanjev- - barva las – plava 1/3 komentar 1/5 komentar

koščica - kost 1/45 komentar 1/66 komentar

koširec - bezgavka 1/86 komentar

kotriga - Kako se imenujejo pregibi prstov? 1/41 komentar

koz- - ošpice 1/83 komentar

koza - ošpice Glej še: divje koze 1/83 komentar

koža - koža 1/150 komentar Glej še: ježeva koža 1/82 komentar

kragelj - tilnik 1/28 komentar

kragen - vrat 1/26 komentar 1/27 komentar 1/28 komentar

kraj - na tuje Glej še: v vnanji kraj 1/143 komentar Glej še: na tuje kraje 1/143 komentar Glej še: v tuje kraje 1/143 komentar

kraj- - kolk 1/61 komentar

krajčič- - zadnjica 1/56 komentar

krajec - brada 1/25 komentar 1/56 komentar

krampast - šepav 1/94 komentar

kranjo - lobanja 1/9 komentar

krank - bolan 1/75 komentar

kranken - bolan 1/75 komentar

Krast- - garje 1/81 komentar

krasta - rana 1/76 komentar

kravčka - ščepec 1/43 komentar

kravji - dekla Glej še: kravja dekla 1/134 komentar

krece - garje 1/81 komentar

krecnoti - stegniti se 1/73 komentar

krehanje - kašelj 1/84 komentar

krempast - šepav 1/94 komentar 1/95 komentar

krepa - lobanja 1/9 komentar

krepati - stegniti se 1/73 komentar

krepek - debel 1/97 komentar

krepniti - stegniti se 1/73 komentar

krešinca - tvor 1/77 komentar

krevljast - šepav 1/94 komentar

kri - kri 1/69 komentar

krigskolega - prijatelj 1/139 komentar

kriv - grbast 1/95 komentar

križ - križ 1/60 komentar 1/61 komentar 1/79 komentar Glej še: v križu 1/60 komentar

križa - križ 1/60 komentar

križca - križ 1/60 komentar

križci - križ 1/60 komentar

križe - križ 1/60 komentar

križec - križ 1/60 komentar

križice - križ 1/60 komentar

krodja - lobanja Glej še: krodja od glave 1/9 komentar

krof - vrat 1/26 komentar 1/27 komentar

krofast - grbast 1/95 komentar

krogen - vrat 1/26 komentar

kroglica - bezgavka 1/86 komentar

krona - teme 1/8 komentar

kroz - na tuje Glej še: kroz mejo 1/143 komentar

kruljast - šepav 1/94 komentar

kruljav - šepav 1/94 komentar

kruljen - šepav 1/94 komentar

krumljav - šepav 1/94 komentar

krumpast - šepav 1/94 komentar 1/95 komentar

krumpav - šepav 1/94 komentar

kruncast - šepav 1/94 komentar

kruncat - šepav 1/94 komentar

krušni - mačeha Glej še: krušna mati 1/119 komentar Glej še: krušni oča 1/118 komentar Glej še: krušni oče 1/118 komentar

krv - kri 1/69 komentar

krvav - jetika Glej še: krvavi beteg 1/90 komentar

krvavice - čreva 1/55 komentar

ksel - posel 1/135 komentar

ksiht - lice 1/21 komentar

kuča - kolk 1/61 komentar

kučah - kolk 1/61 komentar

kučet - rama 1/29 komentar 1/60 komentar 1/61 komentar

kufer - mozolj 1/78 komentar

kuga - kuga 1/91 komentar

kuhinjski - dekla Glej še: kuhinjska dekla 1/134 komentar

kukec - zanohtnica 1/80 komentar Glej še: hudi kukec 1/80 komentar

kulata - stegno 1/62 komentar

kuljha - pleša 1/7 komentar

kumpelj - prijatelj 1/139 komentar

kumrn - suh 1/96 komentar

kunja - svak 1/130 komentar

kunjada - snaha 1/129 komentar

kunjado - svak 1/130 komentar

kunjat - svak 1/130 komentar

kurator - jerob 1/123 komentar

kurj- - bradavica Glej še: kurj- očes- 1/79 komentar

kurjak - bradavica 1/79 komentar

kurje - bradavica Glej še: kurje oko 1/79 komentar

kurnik - bradavica 1/79 komentar

kusen - bratranec 1/116 komentar

kusena - sestrična 1/117 komentar

kuščar - bezgavka 1/86 komentar

kuščer - bezgavka 1/86 komentar

kužin - bratranec 1/116 komentar

kužina - sestrična 1/117 komentar

kužini - žlahta (rod) 1/101 komentar

kužinovi - žlahta (rod) 1/101 komentar

kvarp - truplo (život) 1/48 komentar

labra - ustnica 1/22 komentar

labrin - ustnica 1/22 komentar

lačno - kolk 1/61 komentar

laket - roka 1/31 komentar 1/32 komentar

lakotnica - križ 1/60 komentar 1/61 komentar

laktič - komolec 1/32 komentar

laloka - bezgavka 1/86 komentar

lamp - trebuh 1/49 komentar

lamp- - ustnica 1/22 komentar 1/23 komentar

lampast - trebušast 1/98 komentar

lampice - ledvice 1/53 komentar

lanita - lice 1/21 komentar

larfa - lice 1/21 komentar

las - las 1/1 komentar

las- - las 1/1 komentar

lasje - trepalnica 1/17 komentar Glej še: lasje na očeh 1/17 komentar

laStri - polbrat Glej še: brater laStri 1/108 komentar

lastri m - polbrat 1/108 komentar

lastri prid. -  Glej še: lastri brater 1/108 komentar Glej še: mama lastra 1/119 komentar Glej še: sin lastri 1/120 komentar

lavrin - ustnica 1/22 komentar

lavžnik - otrok 1/136 komentar

leben - truplo (život) 1/48 komentar

leber - jetra 1/51 komentar

leblice - ledvice 1/53 komentar

lebre - jetra 1/51 komentar

leča - bradavica 1/79 komentar

ledenj - kolk 1/61 komentar

ledevje - ledvice 1/53 komentar 1/60 komentar

ledj- - kolk 1/61 komentar

ledje - križ 1/60 komentar

ledni - kolk Glej še: ledna kost 1/61 komentar Glej še: ledni členek 1/61 komentar

ledovike - ledvice 1/53 komentar

ledovje - križ 1/60 komentar

ledvica - ledvice 1/53 komentar

ledvice - ledvice 1/53 komentar

ledvico - ledvice 1/53 komentar

ledvije - ledvice 1/53 komentar

legine - ošpice 1/83 komentar

lempast - trebušast 1/98 komentar

lerpob - posel 1/135 komentar

leštero - na tuje Glej še: na leštero 1/143 komentar

lic- - lice 1/21 komentar

lice - lice 1/21 komentar

lička - lice 1/21 komentar

ličnica - lice 1/21 komentar

lid - trepalnica 1/17 komentar

limfdrise - bezgavka 1/86 komentar

lisa - pleša 1/7 komentar

lisičj- - barva las – rdeča 1/6 komentar

list - stegno Glej še: debeli list 1/62 komentar Glej še: tanki list 1/65 komentar

listanjek - piščal 1/64 komentar 1/65 komentar

liša - pleša 1/7 komentar

lišaj - garje 1/81 komentar 1/82 komentar

litk- - meča 1/65 komentar

litka - stegno 1/62 komentar 1/64 komentar

ljuba - dekle 1/138 komentar

ljubček - fant 1/137 komentar

ljubi - fant 1/137 komentar

ljubica - dekle 1/138 komentar

ljudi - ljudje 1/140 komentar

ljudje - ljudje 1/140 komentar Glej še: zunanji ljudje 1/142 komentar

ljudski - tuj 1/141 komentar Glej še: (en) ljudski 1/142 komentar Glej še: (en) ljudski človek 1/142 komentar

ljudsko - na tuje Glej še: na ljudsko 1/143 komentar

ljudstvo - ljudje 1/140 komentar

lobanja - lobanja 1/9 komentar

lObanja - lobanja 1/9 komentar

lomboliči - ledvice 1/53 komentar

lompa - trebuh 1/49 komentar

lopa - hči 1/106 komentar 1/138 komentar

lopatnica - trepalnica 1/17 komentar Glej še: luknja od nosa 1/19 komentar Glej še: luknja pod nosom 1/19 komentar Glej še: luknja v nosu 1/19 komentar Glej še: nosna luknja 1/19 komentar

luknja - nosnica 1/19 komentar Glej še: luknjica od nosa 1/19 komentar

luknjica - nosnica 1/19 komentar

lumpice - ledvice 1/53 komentar

lumpli - ledvice 1/53 komentar

lumplič - ledvice 1/53 komentar

lumprli - ledvice 1/53 komentar

lungen - pljuča 1/52 komentar

lupina - lobanja 1/9 komentar

mačaha - mačeha 1/119 komentar

mačeh - očim 1/118 komentar

mačeha - mačeha 1/119 komentar

mačehon - očim 1/118 komentar

mačerha - mačeha 1/119 komentar

mačiha - mačeha 1/119 komentar

mačk - očim 1/118 komentar

mačkon - očim 1/118 komentar

mačoh - mačeha 1/119 komentar

mačoha - mačeha 1/119 komentar

mačoka - mačeha 1/119 komentar

mačuha - šen 1/82 komentar 1/119 komentar

mačuka - mačeha 1/119 komentar

majčken - vnuk Glej še: ta majčken 1/111 komentar

majhen - vnuk Glej še: (ta) majhen pob 1/111 komentar Glej še: (ta) majhen prst 1/40 komentar Glej še: to majhno meso 1/65 komentar

malarija - mrzlica 1/87 komentar

mali m - mali Glej še: ta mali 1/40 komentar Glej še: ta mali 1/111 komentar

mali prid. - majhen Glej še: mali členek 1/41 komentar Glej še: obrvi ta male 1/17 komentar Glej še: (ta) mala sestra 1/117 komentar Glej še: (ta) mali brat 1/116 komentar

malina - bezgavka 1/86 komentar

mama - mati 1/104 komentar 1/110 komentar 1/119 komentar 1/127 komentar Glej še: mama lastra 1/119 komentar Glej še: mama (ta) stara 1/110 komentar

mamej - mati 1/104 komentar

mamica - stara mati 1/110 komentar

mamika - mati 1/104 komentar

mamin - ujec Glej še: mamin brat 1/113 komentar

mančament - jetika 1/90 komentar

mandelj - bezgavka 1/86 komentar

mandeljc - bezgavka 1/86 komentar

mandol- - bezgavka 1/86 komentar

mandul- - bezgavka 1/86 komentar

manjši - mezinec Glej še: ta manjši prst 1/40 komentar

marod - bolan 1/75 komentar

maron - barva las – rjava 1/5 komentar

maroža - dekle 1/138 komentar

marožo - fant 1/137 komentar

maruSk- - ošpice 1/83 komentar

maruske - garje 1/81 komentar

maruSklj- - ošpice 1/83 komentar

maruskulj- - ošpice 1/83 komentar

maruškljic- - ošpice 1/83 komentar

masern - ošpice 1/83 komentar

masten - debel 1/97 komentar

matast - suh 1/99 komentar

mater - mati 1/104 komentar

materin - ujec Glej še: materin brat 1/113 komentar Glej še: materina mati 1/110 komentar

mati - mati 1/104 komentar 1/110 komentar 1/119 komentar 1/127 komentar Glej še: brat po materi 1/108 komentar Glej še: druga mati 1/119 komentar Glej še: krušna mati 1/119 komentar Glej še: materina mati 1/110 komentar

matilda - smrt 1/70 komentar Glej še: matilda s koso 1/70 komentar

matlja - stara mati 1/110 komentar Glej še: ta stara matlja 1/110 komentar

meč- - piščal 1/64 komentar 1/65 komentar Glej še: tota kost pri mečih 1/64 komentar

meča - meča 1/65 komentar

mečava - meča 1/65 komentar

meče - meča Glej še: zadnje meče 1/65 komentar

mečika - meča 1/65 komentar

medel - suh 1/96 komentar

medeni - piščal Glej še: medena kost 1/64 komentar

medijo - sredinec 1/38 komentar

meh - mehur 1/54 komentar

mehir - mehur 1/54 komentar

mehuh - mehur 1/54 komentar

mehur - mehur 1/54 komentar 1/78 komentar

meja - na tuje Glej še: kroz mejo 1/143 komentar Glej še: prek meje 1/143 komentar

mesek - mezinec 1/40 komentar

meso - meča Glej še: (to) debelo meso 1/65 komentar Glej še: to majhno meso 1/65 komentar Glej še: to tolsto meso 1/62 komentar

metljaj - tvor 1/77 komentar 1/80 komentar

mEzinček - mezinec 1/40 komentar

mezinec - mezinec 1/40 komentar

mEzinec - mezinec 1/40 komentar

mezljič - mozolj 1/78 komentar

micen - mezinec Glej še: micen palec 1/40 komentar

mičken - mezinec Glej še: mičken prst 1/40 komentar

midigavka - bezgavka 1/86 komentar

mig- - trepalnica 1/17 komentar

migalice - trepalnica 1/17 komentar

miken - mezinec Glej še: (ta) miken prst 1/40 komentar

minjolo - mezinec 1/40 komentar

minjulin - mezinec 1/40 komentar

miši - ledvice 1/53 komentar

mišica - meča 1/65 komentar Glej še: zadnja mišica 1/65 komentar

mišič - meča 1/65 komentar

mlad - zet Glej še: ta mlad(i) 1/128 komentar

mlada - snaha Glej še: (ta) mlada 1/129 komentar

mladi - fant Glej še: (ta) mladi 1/137 komentar Glej še: ta mlad(i) 1/128 komentar

mlajše - dekle 1/138 komentar

mlajšetce - dekle 1/138 komentar

mlajši - vnuk 1/111 komentar 1/135 komentar 1/136 komentar

močan - debel 1/97 komentar

moj - mož 1/124 komentar

moja - žena 1/125 komentar

mor- - barva las – črna 1/2 komentar

morast- - barva las – črna 1/2 komentar

moroz - fant 1/137 komentar

moroza - dekle 1/138 komentar

moškalice - trepalnica 1/17 komentar

moški - mož 1/124 komentar

moštace - trepalnica 1/17 komentar

moštohateštver - pastorek 1/120 komentar

MOzelj - mozolj 1/78 komentar

mOzeljček - mozolj 1/78 komentar

mOZeljič - mozolj 1/78 komentar

mozg- - možgani 1/10 komentar

mozgolj - mozolj 1/78 komentar

mozgovje - možgani 1/10 komentar

mozolj - mozolj 1/78 komentar

MOzolj - mozolj 1/78 komentar

mozolj - mozolj 1/77 komentar

mOzoljček - mozolj 1/78 komentar

mOZoljec - mozolj 1/78 komentar

MOzoljič - mozolj 1/78 komentar

mOzoljik - mozolj 1/78 komentar

mož - mož 1/124 komentar Glej še: ata od moža 1/126 komentar Glej še: hčerin mož 1/128 komentar Glej še: mož od sestre 1/130 komentar Glej še: od hčere mož 1/128 komentar

možakar - mož 1/124 komentar

možeki - ledvice 1/53 komentar

možev - tast Glej še: možev oča 1/126 komentar Glej še: možev oče 1/126 komentar Glej še: moževa mati 1/127 komentar

moŽGan- - možgani 1/10 komentar

možgani - možgani 1/10 komentar

moŽljan- - možgani 1/10 komentar

možošče - mozolj 1/78 komentar

mraz - mrzlica 1/87 komentar

mrazčalica - mrzlica 1/87 komentar

mraznica - mrzlica 1/87 komentar

mreti - umreti 1/72 komentar

mrhav - suh 1/96 komentar

mrlec - mrlič 1/71 komentar

mrlič - truplo (život) 1/48 komentar 1/71 komentar

mrlik - mrlič 1/71 komentar

mrliški - lobanja Glej še: mrliška glava 1/9 komentar

mršav - suh 1/96 komentar

mrtev - mrlič Glej še: mrtev človek 1/71 komentar Glej še: mrtvo telo 1/48 komentar Glej še: mrtvo truplo 1/48 komentar

mrtonjski - lobanja Glej še: mrtonjska glava 1/9 komentar

mrtovška - lobanja 1/9 komentar

mrtvak - truplo (život) 1/48 komentar 1/71 komentar

mrtvaški - lobanja Glej še: mrtvaška glava 1/9 komentar

mrtvec - truplo (život) 1/48 komentar 1/71 komentar

mrtveč - lobanja Glej še: mrtveča čonta 1/9 komentar Glej še: mrtveča glava 1/9 komentar

mrtvi - mrlič Glej še: ta mrtvi 1/71 komentar

mrv- - ščepec 1/43 komentar

mrvica - ščepec 1/43 komentar

mrvičica - ščepec 1/43 komentar

mrvička - ščepec 1/43 komentar

mrzel - polbrat Glej še: mrzel brat 1/108 komentar Glej še: mrzel oča 1/118 komentar Glej še: mrzel sin 1/120 komentar Glej še: mrzla mati 1/119 komentar

mrzlica - mrzlica 1/87 komentar

mrzlina - mrzlica 1/87 komentar

mrzljič - mozolj 1/78 komentar

mrzlotres - mrzlica 1/87 komentar

muha - popek 1/50 komentar

mula - dekle 1/138 komentar

mulajec - fant 1/137 komentar

mulc- - lice 1/21 komentar

mule - otrok 1/136 komentar

mulec - fant 1/137 komentar

mulica - ustnica 1/22 komentar

mulice - čreva 1/55 komentar

mulo - fant 1/137 komentar

mumps - bezgavka 1/86 komentar

muskelj- - meča 1/65 komentar

mustafke - brki 1/20 komentar

muškete - brki 1/20 komentar

muškol- - meča 1/65 komentar

muŠkul- - meča 1/65 komentar

mUŠtaC- - brki 1/20 komentar

mUŠtaF- - brki 1/20 komentar

muzgal- - ustnica 1/22 komentar

muzgalo - brki 1/20 komentar

mužon - ustnica 1/22 komentar

na - na tuje Glej še: baja na pljučih 1/90 komentar Glej še: kost na bodeljnu 1/64 komentar Glej še: kost na nogi 1/64 komentar Glej še: lasje na očeh 1/17 komentar

na tuje - na tuje 1/143 komentar

nad - stegno Glej še: noga nad kolenom 1/62 komentar Glej še: obrve ta nad okom 1/16 komentar Glej še: obrve ta nad uhom 1/16 komentar

nadkoleno - stegno 1/62 komentar

naduha - nahod 1/85 komentar

nafiljan - suh 1/99 komentar

nagel - suh 1/99 komentar

naglušen - gluh 1/93 komentar

nahod - nahod 1/85 komentar

najeti - posel 1/135 komentar

najga - ščepec 1/43 komentar

nanohtnica - zanohtnica 1/80 komentar

napet - trebušast 1/98 komentar

napihnjen - trebušast 1/98 komentar

naplat - stopalo 1/67 komentar

napol - polbrat Glej še: brater napol 1/108 komentar Glej še: napol brat 1/108 komentar Glej še: napol brater 1/108 komentar

napolu - polbrat Glej še: napolu brat 1/108 komentar

naprej - na tuje 1/143 komentar

napučen - trebušast 1/98 komentar

naspol - polbrat Glej še: naspol brat 1/108 komentar

naš - mož 1/124 komentar

naša - žena 1/125 komentar

našec - nahod 1/85 komentar

našest - nahod 1/85 komentar

nategniti - stegniti se Glej še: nategniti se 1/73 komentar

natha - nahod 1/85 komentar

nazbica - nebo 1/24 komentar

ne - očim Glej še: ne veri čača 1/118 komentar

nebce - nebo 1/24 komentar

nebec - nebo 1/24 komentar

nebes - nebo 1/24 komentar

nebesa - nebo 1/24 komentar

nebesce - nebo 1/24 komentar

nebo - nebo 1/24 komentar

nedra - prsi 1/47 komentar

nemiren - suh 1/99 komentar

nene - stari oče 1/109 komentar

nepoznan - tuj 1/141 komentar

nepoznat - tuj 1/141 komentar

nepoznato - na tuje Glej še: v nepoznato 1/143 komentar

nervez - suh 1/99 komentar

nervovz - suh 1/99 komentar

nervovzen - suh 1/99 komentar

nervoz - suh 1/99 komentar

NerVozen - suh 1/99 komentar

nervož - suh 1/99 komentar

nervožast - suh 1/99 komentar

nervožen - suh 1/99 komentar

nervožo - suh 1/99 komentar

nesvoj - suh 1/99 komentar

neumen - suh 1/99 komentar

nevesta - snaha 1/129 komentar 1/138 komentar

nevovt - vnuk 1/111 komentar

neznan - tuj 1/141 komentar 1/142 komentar Glej še: neznan človek 1/142 komentar

neznanec - tujec 1/142 komentar

nipote - vnuk 1/111 komentar

niren - ledvice 1/53 komentar

nirne - ledvice 1/53 komentar

njanja - teta 1/114 komentar

njegov - dekle Glej še: njegova stara 1/138 komentar

njen - fant Glej še: njen stari 1/137 komentar

njock- - ščepec 1/43 komentar

noga - stegno 1/62 komentar 1/65 komentar 1/67 komentar 1/149 komentar Glej še: flank od noge 1/61 komentar Glej še: kost od noge 1/62 komentar Glej še: kost na nogi 1/64 komentar Glej še: noga nad kolenom 1/62 komentar

noht - noht 1/42 komentar Glej še: gnojenje za nohtom 1/80 komentar

nomboliči - ledvice 1/53 komentar

nona - stara mati 1/110 komentar

noni - stari oče 1/109 komentar

nonič - stari oče 1/109 komentar

nono - stari oče 1/109 komentar

nor - suh 1/99 komentar Glej še: ta nora kost 1/64 komentar

nos - nosnica 1/19 komentar 1/144 komentar Glej še: buža od nosa 1/19 komentar Glej še: jama od nosa 1/19 komentar Glej še: jama v nosu 1/19 komentar Glej še: luknja od nosa 1/19 komentar

nosni - nosnica Glej še: nosna luknja 1/19 komentar

nosnica - nosnica 1/19 komentar

nosninica - nosnica 1/19 komentar

nosov - nosnica Glej še: nosova luknja 1/19 komentar

novič - zet 1/128 komentar

noviča - snaha 1/129 komentar

nuna - žena 1/125 komentar

nunec - stric 1/112 komentar 1/124 komentar

nunica - stara mati 1/110 komentar 1/121 komentar

obalten - trebušast 1/98 komentar

oberočka - prgišče 1/44 komentar

oberšenkelj - stegno 1/62 komentar

obilen - debel 1/97 komentar

obista - ledvice 1/53 komentar

obiste - ledvice 1/53 komentar

obisti - ledvice 1/53 komentar

obistje - ledvice 1/53 komentar

oblice - lice 1/21 komentar

oblist- - ledvice 1/53 komentar

oblistje - ledvice 1/53 komentar

obradavica - bradavica 1/79 komentar

obraz - lice 1/21 komentar

obrc - mozolj 1/78 komentar 1/79 komentar

obri - mozolj 1/78 komentar

obrič - mozolj 1/78 komentar

obrV - obrvi 1/16 komentar

obrv- - trepalnica 1/17 komentar Glej še: obrv- od oči 1/17 komentar

obrva - obrvi Glej še: obrva ta velike 1/16 komentar Glej še: obrve ta nad okom 1/16 komentar Glej še: obrve ta nad uhom 1/16 komentar Glej še: ta zgornje obrve 1/16 komentar

obrvek - trepalnica 1/17 komentar

obrvi - brki 1/20 komentar Glej še: obrvi ta male 1/17 komentar Glej še: (ta) spodnje obrvi 1/17 komentar

obrvi - brki 1/16 komentar

obrvice - obrvi 1/16 komentar

obrvk- - obrvi 1/16 komentar

obrvnice - obrvi 1/16 komentar

- oče 1/103 komentar Glej še: slepa oč 1/12 komentar

oč- - oče 1/14 komentar

oča - tast, očim, oče 1/103 komentar 1/109 komentar 1/118 komentar 1/126 komentar Glej še: krušni oča 1/118 komentar Glej še: možev oča 1/126 komentar Glej še: mrzel oča 1/118 komentar Glej še: od moža oča 1/126 komentar Glej še: brat po oči 1/108 komentar

očanec - stari oče 1/109 komentar

očc- - oče 1/14 komentar

oče - oče 1/103 komentar 1/109 komentar 1/126 komentar Glej še: brat po očeti 1/108 komentar Glej še: krušni oče 1/118 komentar Glej še: možev oče 1/126 komentar Glej še: od moža oče 1/126 komentar

očej - oče 1/103 komentar

oček - oče 1/103 komentar 1/118 komentar

očes- -  1/14 komentar 1/15 komentar Glej še: kurj- očes- 1/79 komentar

očev - stara mati Glej še: očeva mati 1/110 komentar

oči - oči 1/15 komentar 1/103 komentar Glej še: lasje na očeh 1/17 komentar Glej še: obrv- od oči 1/17 komentar Glej še: slepe oči 1/12 komentar

očih - očim 1/118 komentar

očim - očim 1/118 komentar

očIm - očim 1/118 komentar

očk- -  1/14 komentar 1/15 komentar

očka - oče 1/103 komentar 1/109 komentar

očman - očim 1/118 komentar

očon - očim 1/118 komentar

očov - trepalnica Glej še: perle od očov 1/17 komentar

očuh - očim 1/118 komentar

od - svak, tast, vnuk Glej še: ata od moža 1/126 komentar Glej še: brat od žene 1/130 komentar Glej še: buža od nosa 1/19 komentar Glej še: flank od noge 1/61 komentar

od sina deca - vnuki 1/111 komentar

odimavka - bezgavka 1/86 komentar

odomavka - bezgavka 1/86 komentar

ofati - stari oče 1/109 komentar

ogenj - mrzlica 1/87 komentar Glej še: pireč ogenj 1/82 komentar

oglav - stopalo 1/67 komentar

ognjenica - mrzlica 1/87 komentar

ogrc- - mozolj 1/78 komentar

ogrič - mozolj 1/78 komentar

ok- -  1/14 komentar 1/15 komentar

oka - bradavica Glej še: žabja oka 1/79 komentar

oko - bradavica Glej še: kurje oko 1/79 komentar Glej še: obrve ta nad okom 1/16 komentar Glej še: slepo oko 1/12 komentar

oko - bradavica 1/14 komentar

okrnina - revma 1/88 komentar

okrogel - debel 1/97 komentar

oma - stara mati 1/110 komentar

omama - stara mati 1/110 komentar

on - mož 1/124 komentar

óna - žena 1/125 komentar

ôna - žena 1/125 komentar

oni - mož 1/124 komentar

oprožiti - stegniti se Glej še: oprožiti se 1/73 komentar

osempica - ošpice 1/83 komentar

osenec - sence 1/12 komentar

Osepnice - ošpice 1/83 komentar

osip - ošpice 1/83 komentar

oskrbnik - jerob 1/123 komentar

oskrumba - garje 1/81 komentar

oslice - ledvice 1/53 komentar

ospetnica - ošpice 1/83 komentar

ošpic- - ošpice 1/83 komentar

ošpice - ošpice 1/83 komentar

ošpiljen - suh 1/96 komentar

ota - oče 1/103 komentar 1/109 komentar

otec - oče 1/103 komentar Glej še: stari otec 1/109 komentar

oteklina - bezgavka 1/86 komentar

otok - vodenica 1/89 komentar

otrok - vnuk 1/111 komentar 1/136 komentar Glej še: hčerin otrok 1/111 komentar Glej še: od hčere otrok 1/111 komentar Glej še: od otroka deca 1/111 komentar

ozek - suh 1/96 komentar

ozemic- - obrvi 1/16 komentar

ozeNic- - trepalnica 1/17 komentar

padrev - očim 1/118 komentar

pajdaš - fant 1/137 komentar 1/139 komentar

pajdaščinja - dekle 1/138 komentar

palato - nebo Glej še: (il) palato 1/24 komentar

palec - prst 1/35 komentar 1/36 komentar 1/37 komentar 1/38 komentar Glej še: micen palec 1/40 komentar Glej še: ta četrti palec 1/39 komentar Glej še: ta debeli palec 1/36 komentar Glej še: ta drugi palec 1/37 komentar

palovec - palec 1/36 komentar

pamet - možgani 1/10 komentar

pamž - otrok 1/136 komentar

panaric - zanohtnica 1/80 komentar

papa - oče 1/103 komentar 1/109 komentar

papilar - jerob 1/123 komentar

papr- - ustnica 1/22 komentar

parentad - žlahta (rod) 1/101 komentar

parkelj - noht 1/42 komentar

paron - gospodar 1/131 komentar

parona - gospodinja 1/132 komentar

pas - kolk 1/61 komentar

pasar - kašelj 1/84 komentar

pasji - tvor Glej še: pasji štrkavec 1/77 komentar

pastirica - dekla 1/134 komentar

pastor - pastorek 1/120 komentar 1/123 komentar

pastorek - pastorek 1/120 komentar

patrinjo - očim 1/118 komentar

paver - gospodar 1/131 komentar

pavrinja - gospodinja 1/132 komentar

pavrkinja - gospodinja 1/132 komentar

pavuz - pazduha Glej še: pod pavuzom 1/30 komentar

pavuza - pazduha 1/30 komentar

pazDj- - pazduha 1/30 komentar

paZDuH- - pazduha 1/30 komentar

pazduha - pazduha 1/30 komentar

paznik - pazduha 1/30 komentar

peb - fant 1/137 komentar

pebar - fant 1/137 komentar

pebič - fant 1/137 komentar

pelarja - vodenica 1/89 komentar

pepelnast- - barva las – siva 1/4 komentar

pepelnat- - barva las – siva 1/4 komentar

perle - trepalnica Glej še: perle od očov 1/17 komentar

pest - pest 1/33 komentar 1/34 komentar 1/43 komentar 1/44 komentar

pest- - kuga 1/91 komentar

pesta - prgišče 1/44 komentar

pesten - prgišče 1/44 komentar

pestnica - pest 1/33 komentar

pestrna - dekla 1/134 komentar

peščica - pest 1/33 komentar 1/34 komentar 1/43 komentar 1/44 komentar

peščička - prgišče 1/44 komentar

peščika - ščepec 1/43 komentar

pešt- - kuga 1/91 komentar

pet - prsi 1/47 komentar

peta - peta na nogi, gleženj 1/66 komentar 1/67 komentar 1/149a komentar

peta na nogi - peta 1/149a komentar

peti - mezinec Glej še: ta peti palec 1/40 komentar Glej še: ta peti prst 1/40 komentar

pezdeti - prdeti, pezdeti 1/57 komentar 1/58 komentar

picidelj - mozolj 1/78 komentar

picilj - mozolj 1/78 komentar

piček - mozolj 1/78 komentar

pičke - ošpice 1/83 komentar

pik - ščepec 1/43 komentar

pika - mozolj Glej še: prisadne pike 1/78 komentar

pikeln - mozolj 1/78 komentar

pikič - ščepec 1/43 komentar

piknjica - ščepec 1/43 komentar

piko - ščepec 1/43 komentar

pipljec - mozolj 1/78 komentar

pireč - šen Glej še: pireč ogenj 1/82 komentar

pisan - očim Glej še: pisan(i) oče 1/118 komentar Glej še: (ta) pisana mama 1/119 komentar Glej še: (ta) pisana mati 1/119 komentar Glej še: ta pisani atej 1/118 komentar

piska - piščal 1/64 komentar

piskala - piščal 1/64 komentar

piskalo - piščal 1/64 komentar

pisker - lobanja 1/9 komentar

pišč - piščal 1/64 komentar

pišča - piščal 1/64 komentar

piščaj - mozolj 1/78 komentar

piščajec - tvor 1/77 komentar 1/78 komentar

piščajek - mozolj 1/78 komentar

piščal - piščal 1/64 komentar

piščala - piščal 1/64 komentar

piščalka - piščal 1/64 komentar

piščalni - piščal Glej še: piščalna kost 1/64 komentar

piščalo - piščal 1/64 komentar 1/65 komentar

piščalt - piščal 1/64 komentar

pišček - stegno 1/62 komentar

piščela - piščal 1/64 komentar

piščev - piščal 1/64 komentar

piščevka - piščal 1/64 komentar

piščulja - piščal 1/64 komentar

piškav - suh 1/96 komentar

pitomnice - bezgavka 1/86 komentar

pladevice - ošpice 1/83 komentar

planta - stopalo Glej še: planta od noge 1/67 komentar

plantav - šepav 1/94 komentar

plat - zadnjica Glej še: ta zadnja plat 1/56 komentar

plav- - barva las – plava 1/3 komentar

plava: barva las - barva las – plava 1/3 komentar

pleča - tilnik 1/28 komentar

pleče - rama 1/29 komentar 1/60 komentar 1/62 komentar

pleha - pleša 1/7 komentar

plehi - ošpice 1/83 komentar

plesur - rana 1/76 komentar

pleša - pleša 1/7 komentar

plezast- - barva las – siva 1/4 komentar

pljuča - pljuča  1/52 komentar Glej še: baja na pljučih 1/90 komentar Glej še: vneta pljuča 1/90 komentar

pljuče - pljuča 1/52 komentar

pljuči - pljuča 1/52 komentar

pljučnica - jetika 1/90 komentar

pljučo - pljuča 1/52 komentar

plond - barva las – plava 1/3 komentar

plont - barva las – plava 1/3 komentar

plontn- - barva las – plava 1/3 komentar

ploter - mehur 1/54 komentar

plozen - mehur 1/54 komentar

po - polbrat Glej še: brat po eni strani 1/108 komentar Glej še: brat po materi 1/108 komentar Glej še: brat po očeti 1/108 komentar Glej še: brat po oči 1/108 komentar

pob - sin 1/105 komentar Glej še: (ta) majhen pob 1/111 komentar

pOb - fant 1/137 komentar

poba - sin 1/105 komentar

pOba - fant 1/137 komentar

pobar - fant 1/137 komentar

pobič - otrok 1/136 komentar 1/137 komentar

pobovec - fant 1/137 komentar

pod - piščal Glej še: čonta pod kolenom 1/64 komentar Glej še: kost (ta) pod kolenom 1/64 komentar Glej še: luknja pod nosom 1/19 komentar Glej še: noga pod kolenom 1/64 komentar

podbrvi - trepalnica 1/17 komentar

podelati - stegniti se 1/73 komentar

podkolenica - piščal 1/64 komentar

podkolenin - piščal Glej še: podkolenina kost 1/64 komentar

podkolenski - piščal Glej še: podkolenska čonta 1/64 komentar

podkožnjak - tvor 1/77 komentar 1/78 komentar

podobrvi - trepalnica 1/17 komentar

podočnjaki - trepalnica 1/17 komentar

pod-pazDj- - pazduha 1/30 komentar

pod-paZDuH- - pazduha 1/30 komentar

podpaznik - pazduha 1/30 komentar

podplat - stopalo 1/67 komentar

poginiti - stegniti se 1/73 komentar

pogrbljen - grbast 1/95 komentar

pohabljen - šepav 1/94 komentar

poke - popek 1/50 komentar

pokostni - revma Glej še: pokostna bol 1/88 komentar

polbrat - polbrat 1/108 komentar

polbrater - polbrat 1/108 komentar

polear - palec 1/36 komentar

polmoni - pljuča 1/52 komentar

polmonovi - pljuča 1/52 komentar

polpač - meča 1/65 komentar

polplaten - polbrat Glej še: polplaten brat 1/108 komentar

polubrat - polbrat 1/108 komentar

polž - stopalo 1/67 komentar

pomagač - posel 1/135 komentar

pomočnik - posel 1/135 komentar

ponuda - nahod 1/85 komentar

pop - popek 1/50 komentar

popči - popek 1/50 komentar

popec - popek 1/50 komentar

popej - popek 1/50 komentar

popek - popek 1/50 komentar

popič - popek 1/50 komentar

popkovina - popek 1/50 komentar

poplat - stopalo 1/67 komentar

poplata - stopalo 1/67 komentar

popol - polbrat Glej še: brater popol 1/108 komentar Glej še: brat popol 1/108 komentar Glej še: popol brat 1/108 komentar Glej še: popol brater 1/108 komentar

popoli - polbrat Glej še: brat popoli 1/108 komentar Glej še: popoli brat 1/108 komentar

popolu - polbrat Glej še: brat popolu 1/108 komentar Glej še: popolu brat 1/108 komentar

poprdati - prdeti 1/57 komentar

poprdeti - prdeti 1/57 komentar

por - bradavica 1/79 komentar

poravnati - stegniti se Glej še: poravnati se 1/73 komentar

port - brki 1/20 komentar

posel - hlapec 1/133 komentar 1/135 komentar

posinak - pastorek 1/120 komentar

posinovac - pastorek 1/120 komentar

posluh - sence 1/12 komentar

poslušna - sence Glej še: poslušna kost 1/12 komentar

posvojen - pastorek 1/120 komentar

posvojenec - pastorek 1/120 komentar

pošast - kašelj 1/84 komentar 1/85 komentar

pošvedran - šepav 1/94 komentar

potegniti - stegniti se Glej še: potegniti se 1/73 komentar

potilec - tilnik 1/28 komentar

potrepali - trepalnica 1/17 komentar

potrepalnice - trepalnica 1/17 komentar

potrepanice - trepalnica 1/17 komentar

potrepanjke - trepalnica 1/17 komentar

poza - tvor 1/77 komentar

poznanec - prijatelj 1/139 komentar

pozre - dekle 1/138 komentar

požerak - grlo 1/27 komentar

požeruh - grlo 1/27 komentar

požiralnik - grlo 1/27 komentar

požiralo - grlo 1/27 komentar

prat- - meča 1/65 komentar

prdati - prdeti 1/57 komentar

prdec - mehur 1/54 komentar

prdenje - prdeti 1/57 komentar

prdeti - prdeti 1/57 komentar

prdih - mehur 1/54 komentar

prdniti - prdeti 1/57 komentar

predzadnji - prstanec Glej še: predzadnji prst 1/39 komentar

pregibalo - gleženj 1/66 komentar

pregibljaj - gleženj 1/66 komentar

pregršč - prgišče 1/44 komentar

pregršča - prgišče 1/44 komentar

prehlad - kašelj 1/84 komentar 1/85 komentar 1/88 komentar

prehlajenje - nahod 1/85 komentar

prek - na tuje Glej še: prek meje 1/143 komentar

prekurator - jerob 1/123 komentar

pretegniti - stegniti se Glej še: pretegniti se 1/73 komentar

prezile - ščepec 1/43 komentar

preŽ- - ščepec 1/43 komentar

preža - prgišče 1/44 komentar

prežica - ščepec 1/43 komentar

prgišč - prgišče 1/44 komentar

prgišča - dlan 1/34 komentar 1/44 komentar

prgišče - pest, prgišče 1/33 komentar 1/43 komentar 1/44 komentar

pri - piščal Glej še: tota kost pri mečih 1/64 komentar

prihuljen - grbast 1/95 komentar

prijatelj - fant, prijatelj 1/137 komentar 1/139 komentar

prisad - šen 1/82 komentar

prisadni - mozolj Glej še: prisadne pike 1/78 komentar

pristopavec - zet 1/128 komentar

pristopen - zet Glej še: pristopni zet 1/128 komentar

pristopljavec - zet 1/128 komentar

pristopnik - zet 1/128 komentar

prišč - mozolj 1/78 komentar

priščevec - mozolj 1/78 komentar

prišt - mozolj 1/78 komentar

privržen - pastorek Glej še: ta privržen 1/120 komentar

priženjen - pastorek Glej še: ta priženjen 1/120 komentar

proč - na tuje 1/143 komentar

prOtin - revma 1/88 komentar

prs- - prsi 1/47 komentar

prsi - prsi 1/47 komentar

prst - prst 1/35 komentar 1/37 komentar 1/38 komentar 1/39 komentar Glej še: četrti prst 1/39 komentar Glej še: mičken prst 1/40 komentar Glej še: predzadnji prst 1/39 komentar Glej še: prst za kazanje 1/37 komentar

prstan - prstanec 1/39 komentar

prstanec - prstanec 1/39 komentar

prstanek - prstanec 1/39 komentar

prstani - prstanec Glej še: ta prstani prst 1/39 komentar

prstec - prst 1/35 komentar

prstenec - prstanec 1/39 komentar

prstenek - prstanec 1/39 komentar

prstenjak - prstanec 1/39 komentar

prstinec - prstanec 1/39 komentar

prstnik - prstanec 1/39 komentar

prstnjak - prstanec 1/39 komentar

prstohvat - ščepec 1/43 komentar

prtilj - revma 1/88 komentar

prvi - palec Glej še: ta prvi palec 1/36 komentar Glej še: ta prvi prst 1/36 komentar

pšeničn- - barva las – plava 1/3 komentar

pubec - fant 1/137 komentar

pubiček - fant 1/137 komentar

publec - fant 1/137 komentar

puca - otrok 1/136 komentar 1/138 komentar

pucka - dekle 1/138 komentar

puček - piščal 1/64 komentar

pukelj - križ 1/60 komentar 1/95 komentar

pukljast - grbast 1/95 komentar

pukljav - grbast 1/95 komentar

pukniti - prdeti 1/57 komentar

punca - hči 1/106 komentar 1/138 komentar

punče - dekle 1/138 komentar

punčka - dekle 1/138 komentar

punica - tašča 1/127 komentar

punj - pest 1/33 komentar

punja - pest 1/33 komentar 1/44 komentar

punjica - prgišče 1/44 komentar

punjo - pest 1/33 komentar

punkljast - grbast 1/95 komentar

punkljav - grbast 1/95 komentar

puntin - mozolj 1/78 komentar

pupa - dekle 1/138 komentar

pupica - dekle 1/138 komentar

pupika - dekle 1/138 komentar

purš - hlapec 1/133 komentar

puršt - fant 1/137 komentar

pust - suh 1/99 komentar

put - trebuh 1/49 komentar

puta - bezgavka 1/86 komentar

putasti - trebušast 1/98 komentar

putavi - trebušast 1/98 komentar

puŽa - dekle 1/138 komentar

pužika - dekle 1/138 komentar

rafredor - nahod 1/85 komentar

rajnik - mrlič 1/71 komentar

rajnki - mrlič Glej še: ta rajnki 1/71 komentar

rajža - na tuje Glej še: na rajžo 1/143 komentar

ram- - pazduha Glej še: pod ram- 1/30 komentar

rama - rama 1/29 komentar

rame - rama 1/29 komentar 1/30 komentar

ramen - rama 1/29 komentar

ramo - rama 1/29 komentar

rana - rana 1/76 komentar

razbasan - debel 1/97 komentar

razgnan - debel 1/97 komentar

razpršček - zanohtnica 1/80 komentar

raztresen - suh 1/99 komentar

razvampan - trebušast 1/98 komentar

rdeč- - barva las – rjava 1/5 komentar 1/6 komentar

rdeča: barva las - barva las – rdeča 1/6 komentar

rdečica - šen 1/82 komentar

rdečkast - barva las – rdeča 1/6 komentar

rdečke - garje 1/81 komentar 1/83 komentar

rebr- - prsi 1/47 komentar Glej še: kost od rebr- 1/46 komentar

Rebr- - rebro 1/46 komentar

rebrnat - grbast 1/95 komentar

rebro - rebro 1/46 komentar

rednik - jerob 1/123 komentar

regeč - fant 1/137 komentar

rejec - zet 1/128 komentar

rejen - debel 1/97 komentar

rejenček - pastorek 1/120 komentar

rejenec - pastorek 1/120 komentar

rejenik - pastorek 1/120 komentar

remi - ledvice 1/53 komentar

rene - ledvice 1/53 komentar

reni - ledvice 1/53 komentar

renihe - ledvice 1/53 komentar

repica - piščal 1/64 komentar

repiče - šen 1/82 komentar

rese - brki 1/20 komentar

reteln - ošpice 1/83 komentar

reva - sirota 1/122 komentar

reven - suh 1/96 komentar

revež - sirota 1/122 komentar

revica - sirota 1/122 komentar

revma - revma 1/88 komentar

revmatik - revma 1/88 komentar

revmatiš - revma 1/88 komentar

rEVmatizem - revma 1/88 komentar

revmatizmus - revma 1/88 komentar

rEVmatižem - revma 1/88 komentar

revmatižim - revma 1/88 komentar

revše - sirota 1/122 komentar

riba - meča 1/65 komentar

ribica - piščal 1/64 komentar 1/65 komentar

ribice - ledvice 1/53 komentar

ribijan - suh 1/99 komentar

ricul - bradavica 1/79 komentar

riselj - ošpice 1/83 komentar

rit - zadnjica 1/56 komentar

rita - zadnjica 1/56 komentar

ritast - debel 1/97 komentar

riten - kolk Glej še: ritna kost 1/61 komentar

ritesnica - zadnjica 1/56 komentar

ritešnjice - zadnjica 1/56 komentar

ritusnica - zadnjica 1/56 komentar

rizipel - šen 1/82 komentar

rizipelj - šen 1/82 komentar

rižipola - šen 1/82 komentar

rjav- - barva las – rjava 1/5 komentar 1/6 komentar Glej še: temno rjav- 1/5 komentar

rjava: barva las - barva las – rjava 1/5 komentar

rjavkast- - barva las – rjava 1/5 komentar

robad- - ošpice 1/83 komentar

rod - žlahta (rod) 1/101 komentar

rodbina - družina 1/100 komentar 1/101 komentar

roditelji - starši 1/102 komentar

rojma - revma 1/88 komentar

roka - roka 1/31 komentar 1/34 komentar 1/44 komentar Glej še: pod roko 1/30 komentar

ronj- - garje 1/81 komentar

ronje - ošpice 1/83 komentar

ronjoni - ledvice 1/53 komentar

ronjonovi - ledvice 1/53 komentar

rošast- - barva las – rdeča 1/6 komentar

rotlavf - šen 1/82 komentar

rožalij- - ošpice 1/83 komentar

rožepilja - šen 1/82 komentar

rožje - stopalo 1/67 komentar

rumen- - barva las – rjava 1/3 komentar 1/6 komentar

rumenkast- - barva las – plava 1/3 komentar

rus - šen Glej še: rusa bol 1/82 komentar

rus- - barva las – rdeča 1/6 komentar

ruse - brki 1/20 komentar

ruske - ošpice 1/83 komentar

ruš- - garje 1/81 komentar

rušič - garje 1/81 komentar

s - smrt Glej še: matilda s koso 1/70 komentar

sam - mož 1/124 komentar

sama - žena 1/125 komentar

se - stegniti se Glej še: izravnati se 1/73 komentar Glej še: iztegniti se 1/73 komentar Glej še: nategniti se 1/73 komentar Glej še: oprožiti se 1/73 komentar

sedalo - zadnjica 1/56 komentar

senc- - sence 1/12 komentar

senca - teme 1/8 komentar

sence - sence 1/12 komentar

senica - sence 1/12 komentar

sentimenti - možgani 1/10 komentar

ser- - barva las – plava 1/3 komentar 1/4 komentar

sestra - svak, sestra 1/151 komentar Glej še: mož od sestre 1/130 komentar Glej še: od sestre mož 1/130 komentar

sestrana - sestrična 1/117 komentar

sestranec - bratranec 1/116 komentar

sestranica - sestrična 1/117 komentar

sestrič - bratranec 1/116 komentar 1/117 komentar

sestričen - bratranec 1/116 komentar

sestrička - sestrična 1/117 komentar

sestrična - sestrična 1/117 komentar

sestrin - svak Glej še: sestrin mož 1/130 komentar

sestrinka - sestrična 1/117 komentar

sfuliti - pezdeti Glej še: sfuliti ga 1/58 komentar

shujšan - suh 1/96 komentar

sičul - mož 1/124 komentar

sičula - žena 1/125 komentar

sikast - suh 1/99 komentar

sin - sin 1/105 komentar 1/136 komentar 1/137 komentar Glej še: hčere sin 1/111 komentar Glej še: hčerin sin 1/111 komentar Glej še: mrzel sin 1/120 komentar Glej še: od hčere sin 1/111 komentar

sinah - zet 1/128 komentar

sinič - sin 1/105 komentar

sinov - vnuk Glej še: sinov otrok 1/111 komentar Glej še: sinov sin 1/111 komentar Glej še: sinova žena 1/129 komentar

siromačka - sirota Glej še: siromačka ženska 1/122 komentar

siromah - sirota 1/122 komentar

siromak - sirota 1/122 komentar

sirota - sirota 1/122 komentar Glej še: (u)boga sirota 1/122 komentar

sirotče - sirota 1/122 komentar

sirotej - sirota 1/122 komentar

sirotek - sirota 1/122 komentar

siroten - suh 1/96 komentar

sirotka - sirota 1/122 komentar

sirotle - sirota 1/122 komentar

sirotščina - sirota 1/122 komentar

sirovce - tvor 1/77 komentar

siten - suh 1/99 komentar

siv- - barva las – siva 1/4 komentar

siva: barva las - barva las – siva 1/4 komentar

sivast - barva las – siva 1/4 komentar

sivkast - barva las – siva 1/4 komentar

skakalka - bezgavka 1/86 komentar

skledička - gleženj 1/66 komentar

sklep - Kako se imenujejo pregibi prstov? 1/41 komentar 1/66 komentar Glej še: sklep v nogi 1/66 komentar

sklep- - kolk 1/61 komentar

sklepna - revma Glej še: sklepna bolezen 1/88 komentar

sklezenka - solza 1/18 komentar

sklop - Kako se imenujejo pregibi prstov? 1/41 komentar

skloza - solza 1/18 komentar

skok - kolk 1/61 komentar 1/62 komentar 1/65 komentar 1/66 komentar

skolp- - kolk 1/61 komentar

skranja - lice 1/21 komentar

skrbnik - jerob 1/123 komentar

skrmljenik - pastorek 1/120 komentar

skrNina - revma 1/88 komentar

skručen - grbast 1/95 komentar

sladka - piščal Glej še: sladka kost 1/64 komentar

slep - slep 1/92 komentar Glej še: slepa oč 1/12 komentar Glej še: slepe oči 1/12 komentar Glej še: slepo oko 1/12 komentar

slepoočica - sence 1/12 komentar

slezeno - ledvice 1/53 komentar

slok - grbast 1/95 komentar

sloki - suh 1/96 komentar

sluga - hlapec 1/133 komentar

sluh- - sence 1/12 komentar

služabni - posel 1/135 komentar

služavka - dekla 1/134 komentar

služečki - dekla Glej še: služečka dekla 1/134 komentar

služkinja - dekla 1/134 komentar

smedž- - barva las – rjava 1/5 komentar

smet - zanohtnica 1/80 komentar

smetilj - zanohtnica 1/80 komentar

smetljaj - tvor 1/77 komentar 1/78 komentar

smrdeti - smrdeti 1/59 komentar

smrkav - komolec Glej še: smrkava kost 1/32 komentar

smrkavec - otrok 1/136 komentar

smrkavost - nahod 1/85 komentar

smrt - smrt  1/70 komentar

smrtanja - smrt 1/70 komentar

smrten - bezgavka Glej še: smrtna bula 1/86 komentar Glej še: smrtna žila 1/12 komentar

snaha - snaha  1/129 komentar

solza - solza  1/18 komentar

sopračilj- - obrvi 1/16 komentar

sopračilje - trepalnica 1/17 komentar

sopraobrva - obrvi 1/16 komentar

soprn - suh 1/96 komentar

sorodniki - žlahta (rod) 1/101 komentar

sosed - prijatelj 1/139 komentar

spezdeti - pezdeti Glej še: spezdeti (se) 1/58 komentar

spezdniti - pezdeti 1/58 komentar

Spišček - mozolj 1/78 komentar

spiščljajček - mozolj 1/78 komentar

spiščnik - mozolj 1/78 komentar

spodnji - piščal Glej še: spodnja čonta 1/64 komentar Glej še: spodnja kost 1/64 komentar Glej še: (ta) spodnje obrvi 1/17 komentar

spoloven - polbrat Glej še: spoloven brat 1/108 komentar

spolovnjak - sence 1/12 komentar

sprdniti - prdeti 1/57 komentar

sprednji - piščal Glej še: sprednja kost 1/64 komentar

sprehuljen - grbast 1/95 komentar

spriščevec - mozolj 1/78 komentar

srab - garje 1/81 komentar 1/83 komentar

srbeča - garje 1/81 komentar

srbečica - garje 1/81 komentar

srbečina - garje 1/81 komentar

srbeščica - garje 1/81 komentar 1/82 komentar

srbež - garje 1/81 komentar

srbicinja - garje 1/81 komentar

src - srce 1/148 komentar

srce - srce 1/148 komentar

srco - srce 1/148 komentar

srčnik - sredinec 1/38 komentar 1/39 komentar

srčnjak - sredinec 1/38 komentar

sreden m -  Glej še: (ta) sreden 1/38 komentar

sreden prid. - srednji Glej še: (ta) sreden prst 1/38 komentar

sredinec - sredinec 1/38 komentar

sredinski - sredinec Glej še: sredinski prst 1/38 komentar

srednik - sredinec 1/38 komentar

srednjak - sredinec 1/38 komentar

srednji - sredinec Glej še: (ta) srednji 1/38 komentar Glej še: (ta) srednji palec 1/38 komentar Glej še: (ta) srednji prst 1/38 komentar

star - stari oče Glej še: ata (ta) stari 1/109 komentar Glej še: mama (ta) stara 1/110 komentar Glej še: mati (ta) stara 1/110 komentar Glej še: stara mama 1/127 komentar

stara - stara mati, dekle Glej še: njegova stara 1/138 komentar

stara mati - stara mati 1/110 komentar

staraka - stara mati 1/110 komentar

staratelj - jerob 1/123 komentar

starci - starši 1/102 komentar

starček - stari oče 1/109 komentar

starčka - stara mati 1/110 komentar

starEji - starši 1/102 komentar

starejša - starši 1/102 komentar

starejši - starši 1/102 komentar

starek - stari oče 1/109 komentar

starEši - starši 1/102 komentar

stari - stari oče, fant Glej še: njen stari 1/137 komentar Glej še: ta stara dva 1/102 komentar Glej še: (ta) star(i) 1/109 komentar Glej še: (ta) stari 1/131 komentar

stari oče - stari oče 1/109 komentar

starica - stara mati 1/110 komentar

starička - stara mati 1/110 komentar

starika - stara mati 1/110 komentar

stariša - starši 1/102 komentar

starišje - starši 1/102 komentar

starji - starši 1/102 komentar Glej še: ta starji 1/126 komentar

starka - stara mati 1/110 komentar

starša - starši 1/102 komentar

starši - starši 1/102 komentar Glej še: ta starši 1/102 komentar

staršje - starši 1/102 komentar

stava - Kako se imenujejo pregibi prstov? 1/41 komentar

stavica - Kako se imenujejo pregibi prstov? 1/41 komentar

stegn- - stegno 1/62 komentar

stegniti - stegniti se, umreti Glej še: stegniti se 1/72 komentar

stegniti se - stegniti se 1/73 komentar

stegno - stegno 1/62 komentar 1/61 komentar 1/63 komentar 1/65 komentar Glej še: glid v stegnu 1/61 komentar Glej še: ta zgornje stegno 1/62 komentar

stena - sence 1/12 komentar

stepsti - stegniti se 1/73 komentar

stisniti - prdeti 1/57 komentar

Stomih - trebuh 1/49 komentar

stop - stopalo 1/67 komentar

stopaj - stopalo 1/67 komentar

stopalen - gleženj Glej še: stopalen glid 1/66 komentar

stopalo - stopalo 1/67 komentar Glej še: noga v stopalu 1/67 komentar

stopinja - stopalo 1/67 komentar

stopljaj - stopalo 1/67 komentar

stopnja - stopalo 1/67 komentar

strahopetljiv - suh 1/99 komentar

stran - polbrat Glej še: brat po eni strani 1/108 komentar

stran- - kolk 1/61 komentar

stranec - tujec 1/142 komentar

stranjer - tujec 1/142 komentar

stranski - tuj 1/141 komentar 1/142 komentar Glej še: stranski človek 1/142 komentar

stransko - na tuje Glej še: na stransko 1/143 komentar

strav - zdrav 1/74 komentar

stražnjica - zadnjica 1/56 komentar

strepetnoti - stegniti se 1/73 komentar

stric - stric 1/112 komentar 1/113 komentar 1/118 komentar

striček - stric 1/112 komentar

strina - teta 1/114 komentar 1/115 komentar

strnič - bratranec 1/116 komentar

strnička - sestrična 1/117 komentar

strnična - sestrična 1/117 komentar

suh - suh 1/96 komentar

suhica - jetika 1/90 komentar

suhljat - suh 1/96 komentar

suočera - tašča 1/127 komentar

suočero - tast 1/126 komentar

suprug - mož 1/124 komentar

supruga - žena 1/125 komentar

sušica - jetika 1/90 komentar

sutnic- - ošpice 1/83 komentar

svak - jerob, svak 1/123 komentar 1/130 komentar

svekar - tast 1/126 komentar

svekár - tast 1/126 komentar 1/130 komentar

svéker - tast 1/126 komentar

svekrv - tast 1/126 komentar

svekrva - tašča 1/127 komentar

svet - na tuje Glej še: po svetu 1/143 komentar Glej še: v svet 1/143 komentar

svetl- - barva las – plava 1/3 komentar 1/4 komentar

svetlo - barva las – plava Glej še: svetlo blond 1/3 komentar Glej še: svetlo blont 1/3 komentar

svinjski - dekla Glej še: svinjska dekla 1/134 komentar

šafljica - ščepec 1/43 komentar

šajbica - piščal 1/64 komentar

šajtrav - šepav 1/94 komentar

šaka - pest 1/33 komentar 1/34 komentar 1/44 komentar

šakica - ščepec 1/43 komentar

šamprkav - šepav 1/94 komentar

šanc- - sence 1/12 komentar

šancn- - sence 1/12 komentar

šanta - rana 1/76 komentar 1/81 komentar

šantav - šepav 1/94 komentar

šavflja - stopalo 1/67 komentar

ščep - ščepec 1/43 komentar

ščepce - ščepec 1/43 komentar

ščepček - ščepec 1/43 komentar

ščepec - ščepec 1/43 komentar 1/44 komentar

ščepek - ščepec 1/43 komentar

ščepica - ščepec 1/43 komentar 1/44 komentar

ščepič - ščepec 1/43 komentar

ščiravec - tvor 1/77 komentar

ščirjevec - tvor 1/77 komentar 1/78 komentar

ščirovec - tvor 1/77 komentar

šebe - garje 1/81 komentar

šedelj - lobanja 1/9 komentar

šen - šen 1/82 komentar

šena - šen 1/82 komentar

šenc- - sence 1/12 komentar

šenice - sence 1/12 komentar

šenkelj - stegno 1/62 komentar 1/65 komentar

šepast - šepav 1/94 komentar

šepav - šepav 1/94 komentar

šepav - šepav 1/94 komentar

šihtnar - posel 1/135 komentar

šija - vrat 1/26 komentar 1/28 komentar 1/29 komentar 1/64 komentar

šiJnik - vrat 1/26 komentar

šijnik - tilnik 1/28 komentar

šiJnjak - vrat 1/26 komentar

šijnjak - tilnik 1/28 komentar

šimpajn - piščal 1/64 komentar

široka - zadnjica Glej še: ta široka 1/56 komentar

šišek - tilnik 1/28 komentar

šišenjak - tilnik 1/28 komentar

šiška - gleženj 1/66 komentar

šivnik - tilnik 1/28 komentar

šjatika - revma 1/88 komentar

škabja - garje 1/81 komentar

šklempast - šepav 1/94 komentar

šklempav - šepav 1/94 komentar

škofov - pleša Glej še: škofova kapa 1/7 komentar

škranj- - sence 1/12 komentar

škranjica - sence 1/12 komentar

škrevljan - šepav 1/94 komentar

škripec - Kako se imenujejo pregibi prstov? 1/41 komentar 1/66 komentar

škrofelj- - bezgavka 1/86 komentar

škufica - Kako se imenujejo pregibi prstov? 1/41 komentar

škulja - nosnica 1/19 komentar Glej še: škulja od nosa 1/19 komentar

šlampast - suh 1/96 komentar

šlank - suh 1/96 komentar

šleprast - šepav 1/94 komentar

ŠmUtaC- - brki 1/20 komentar

šnavce - brki 1/20 komentar

šnof - ščepec 1/43 komentar

šnofek - ščepec 1/43 komentar 1/44 komentar

šnopfelj - nahod 1/85 komentar

šOb- - ustnica 1/22 komentar

šoba - usta 1/23 komentar

šobec - lice 1/21 komentar 1/22 komentar

šobic- - ustnica 1/22 komentar

šobice - usta 1/23 komentar

šoc - fant 1/137 komentar

šoca - dekle 1/138 komentar

šocelj - fant 1/137 komentar

šocka - dekle 1/138 komentar

šofploten - ošpice 1/83 komentar

šogor - svak 1/130 komentar

šogur - svak 1/130 komentar

špala - rama 1/29 komentar

špehast - debel 1/97 komentar

špičice - ošpice 1/83 komentar

špiČk- - ošpice 1/83 komentar

špik - teme Glej še: špik glave 1/8 komentar

šposo - fant 1/137 komentar

šprizovec - mozolj 1/78 komentar

šrampli - suh 1/99 komentar

šterc - sirota 1/122 komentar

štiffoter - očim 1/118 komentar

štifmuter - mačeha 1/119 komentar

štifson - pastorek 1/120 komentar

štifzon - pastorek 1/120 komentar

štomi - trebuh 1/49 komentar

štrkavec - tvor Glej še: pasji štrkavec 1/77 komentar

štručke - ledvice 1/53 komentar

štrule - ustnica 1/22 komentar

švager - svak 1/130 komentar

švamajna - kuga 1/91 komentar

švedor - nahod 1/85 komentar

švedrav - šepav 1/94 komentar

švedriš - šepav 1/94 komentar

švepast - šepav 1/94 komentar

švepav - šepav 1/94 komentar

švifater - očim 1/118 komentar

švigemama - tašča 1/127 komentar

švigerfater - tast 1/126 komentar

švigerfoter - tast 1/126 komentar

švigerica - tašča 1/127 komentar

švigermuter - tašča 1/127 komentar

švigersin - zet 1/128 komentar

švigerson - zet 1/128 komentar

švigertohter - snaha 1/129 komentar

švoger - stari oče 1/109 komentar 1/126 komentar 1/128 komentar 1/130 komentar

švogrinja - tašča 1/127 komentar

švrtast - šepav 1/94 komentar

ta - tast, stari oče Glej še: ata (ta) stari 1/109 komentar Glej še: kost (ta) pod kolenom 1/64 komentar Glej še: mama (ta) stara 1/110 komentar Glej še: mati (ta) stara 1/110 komentar

ta dolga kost - dolga kost 1/62 komentar 1/64 komentar

ta dolga kost - dolga kost 1/62 komentar 1/64 komentar

ta stara - stara 1/127 komentar

taberhar - posel 1/135 komentar

taberšnik - posel 1/135 komentar

taj - rana 1/76 komentar

tal - zadnjica Glej še: zadnji tal 1/56 komentar

tančina - kolk 1/61 komentar Glej še: zadnji tal 1/56 komentar

tanki - meča Glej še: tanki list 1/65 komentar Glej še: ta tanki palec 1/37 komentar

tanti - teta 1/114 komentar

tast - tast 1/126 komentar

tašča - tašča 1/127 komentar

tata - oče 1/103 komentar 1/109 komentar 1/118 komentar Glej še: (ta) star(i) tata 1/109 komentar Glej še: tata (ta) stari 1/109 komentar

tatej - oče 1/103 komentar

tatek - oče 1/103 komentar

tati - oče 1/103 komentar

tebece - jetika 1/90 komentar

tečen - suh 1/99 komentar

tegoten - suh 1/99 komentar

telo - truplo (život) 1/48 komentar Glej še: mrtvo telo 1/48 komentar Glej še: zvrhnje telo 1/48 komentar

tema - teme 1/8 komentar

teme - teme 1/8 komentar Glej še: golo teme 1/7 komentar

teme - teme 1/8 komentar

temen - pleša, teme Glej še: gola temen 1/7 komentar Glej še: temen glave 1/8 komentar

temen - pleša, teme 1/8 komentar

temena - teme 1/8 komentar

temenc- - sence 1/12 komentar

temenca - teme 1/8 komentar

temence - teme 1/8 komentar 1/24 komentar

temenčki - teme 1/8 komentar

temenica - teme 1/8 komentar

temenke - teme 1/8 komentar

temn- - barva las – črna 1/2 komentar 1/5 komentar

temno - barva las – rjava Glej še: temno rjav- 1/5 komentar

temnorjav- - barva las – rjava 1/5 komentar

temo - teme 1/8 komentar

templje - sence 1/12 komentar

tempo - sence 1/12 komentar

tenak - suh 1/96 komentar

tenki - suh 1/96 komentar

teta - teta 1/114 komentar 1/115 komentar 1/138 komentar Glej še: popol teta 1/115 komentar

tetec - stric 1/112 komentar 1/113 komentar

tetica - teta 1/114 komentar 1/115 komentar

tetič - ujec 1/113 komentar

tetika - teta 1/114 komentar 1/115 komentar

tetka - teta 1/114 komentar

težak - hlapec 1/133 komentar 1/135 komentar

težakinja - dekla 1/134 komentar

tibja - piščal 1/64 komentar

tilček - tilnik 1/28 komentar

tilec - tilnik 1/28 komentar

tilek - tilnik 1/28 komentar

tilen - tilnik 1/28 komentar

tilka - tilnik 1/28 komentar

tilnik - teme, tilnik 1/8 komentar 1/28 komentar

tilnjak - tilnik 1/28 komentar

timpli - sence 1/12 komentar

timplin - sence 1/12 komentar

timplini - sence 1/12 komentar

tipalnice - trepalnica 1/17 komentar

tizi - jetika 1/90 komentar

tolsti - debel 1/97 komentar 1/98 komentar Glej še: ta tolsta kost 1/64 komentar Glej še: tolsti palec 1/36 komentar Glej še: to tolsto meso 1/62 komentar

tonšile - bezgavka 1/86 komentar

tonšilja - bezgavka 1/86 komentar

toti - piščal Glej še: tota kost pri mečih 1/64 komentar

tovariš - prijatelj 1/139 komentar

trbuh - trebuh 1/49 komentar

trebuh - truplo (život), trebuh 1/48 komentar 1/49 komentar

trebuhast - trebušast 1/98 komentar

trebuhat - trebušast 1/98 komentar

trebuhonast - trebušast 1/98 komentar

trebušast - trebušast 1/98 komentar

trebušat - trebušast 1/98 komentar

trebušen - trebušast 1/98 komentar

trebušnat - trebušast 1/98 komentar

trebušnjast - trebušast 1/98 komentar

trebušnjat - trebušast 1/98 komentar

trepalke - trepalnica 1/17 komentar

trepalnic- - trepalnica 1/17 komentar

trepalnice - trepalnica 1/17 komentar

trepavic- - trepalnica 1/17 komentar

trepe - čreva 1/55 komentar

trepenjice - trepalnica 1/17 komentar

trepetalke - trepalnica 1/17 komentar

trepulje - trepalnica 1/17 komentar

trešika - mrzlica 1/87 komentar

trešljica - mrzlica 1/87 komentar

trešljika - mrzlica 1/87 komentar

trešljovka - mrzlica 1/87 komentar

tretji - sredinec Glej še: ta tretji palec 1/38 komentar Glej še: tretji prst 1/38 komentar

trganje - revma 1/88 komentar

tripast - trebušast 1/98 komentar

tripe - čreva 1/55 komentar

trobc- - ustnica 1/22 komentar

trobec - usta 1/23 komentar

troh- - ščepec 1/43 komentar

trup - život 1/48 komentar

truplo - truplo (život) 1/48 komentar 1/49 komentar Glej še: mrtvo truplo 1/48 komentar

truplo (život) - truplo (život) 1/48 komentar

tuberkuloza - jetika 1/90 komentar

tučen - debel 1/97 komentar

tudže - na tuje Glej še: na tudže 1/143 komentar

tuhtor - jerob 1/123 komentar

tuj - tuj 1/141 komentar 1/142 komentar Glej še: (en) tuj(i) človek 1/142 komentar Glej še: na tuje kraje 1/143 komentar Glej še: v tuje kraje 1/143 komentar

tuje - na tuje Glej še: na tuje 1/143 komentar

tujec - tujec 1/142 komentar

tujina - na tuje Glej še: v tujino 1/143 komentar

tuJinec - tujec 1/142 komentar

tujinsko - na tuje Glej še: na tujinsko 1/143 komentar Glej še: v tujinsko 1/143 komentar

tujsko - na tuje Glej še: na tujskem 1/143 komentar

tulec - tilnik 1/28 komentar

tumor - tvor 1/77 komentar

tur - bezgavka 1/86 komentar

tutor - jerob 1/123 komentar

tutore - jerob 1/123 komentar

tvor - tvor 1/77 komentar 1/78 komentar 1/86 komentar

tvorček - mozolj 1/78 komentar

ubog - sirota Glej še: (u)boga sirota 1/122 komentar Glej še: ubogo dete 1/122 komentar

ubog- - sirota 1/122 komentar

ubožec - sirota 1/122 komentar

ubožica - sirota 1/122 komentar

ud - Kako se imenujejo pregibi prstov? 1/41 komentar

udni - revma Glej še: udna bolezen 1/88 komentar

udnica - revma 1/88 komentar 1/89 komentar

uh- - uho 1/13 komentar

uhelj - uho 1/13 komentar

uhetran - zanohtnica Glej še: uhetran prst 1/80 komentar

uho - uho 1/13 komentar

uhom - obrvi Glej še: obrve ta nad uhom 1/16 komentar

uiti - stegniti se 1/73 komentar

uj - stric 1/112 komentar 1/113 komentar

ujček - ujec 1/113 komentar

ujec - stric, ujec 1/112 komentar 1/113 komentar

uječej - stric 1/112 komentar 1/113 komentar

ujič - ujec 1/113 komentar

ujna - ujna 1/115 komentar

ujnica - ujna 1/115 komentar

ujnika - ujna 1/115 komentar

ukolka - kolk 1/61 komentar

ukrepati - stegniti se 1/73 komentar

ulje - tvor 1/77 komentar

umet - noht 1/42 komentar

umreti - umreti 1/72 komentar 1/73 komentar

unka - stara mati 1/110 komentar

unoka - vnuk 1/111 komentar

unokateštver - bratranec 1/116 komentar

upala - šen 1/82 komentar Glej še: upala zglobova 1/88 komentar

ura - smrt Glej še: zadnja ura 1/70 komentar

urbas - stopalo 1/67 komentar

urezati - stegniti se 1/73 komentar

ust- - ustnica 1/22 komentar 1/23 komentar

usta - usta 1/23 komentar

ustne - ustnica 1/22 komentar

ustnic- - ustnica 1/22 komentar

ustnica - ustnica 1/22 komentar

uše - uho 1/13 komentar

ušes- - uho 1/13 komentar

ušet- - uho 1/13 komentar

ušni - kolk Glej še: ušna kost 1/61 komentar

uvmreti - umreti 1/72 komentar

v - kolk Glej še: glid v stegnu 1/61 komentar Glej še: jama v nosu 1/19 komentar Glej še: kost v rebre 1/46 komentar Glej še: luknja v nosu 1/19 komentar

vadelj - meča 1/65 komentar

vamp - trebuh 1/49 komentar

vampast - debel 1/97 komentar 1/98 komentar

vampav - trebušast 1/98 komentar

vampica - meča 1/65 komentar

vampič - meča 1/65 komentar

varičela - ošpice 1/83 komentar

varuh - jerob 1/123 komentar

VAserSuht - vodenica 1/89 komentar

vdova - vdova 1/121 komentar

vdovčka - vdova 1/121 komentar

vdovica - vdova 1/121 komentar

vejic- - trepalnica 1/17 komentar

vejičice - trepalnica 1/17 komentar

vek- - obrvi 1/16 komentar 1/17 komentar

veliki - obrvi Glej še: obrva ta velike 1/16 komentar

ven - na tuje 1/143 komentar

vena - žila 1/147 komentar

veri - očim Glej še: ne veri čača 1/118 komentar

vetrnica - bezgavka 1/86 komentar

vimerl - mozolj 1/78 komentar

vimoč - mozolj 1/78 komentar

vimpar - trepalnica 1/17 komentar

Vimprič - mozolj 1/78 komentar

virt - mož 1/124 komentar 1/131 komentar

virtinja - gospodinja 1/132 komentar

vista - lice 1/21 komentar

vmreti - umreti 1/72 komentar

vnanji - tuj 1/141 komentar Glej še: (en) vnanji 1/142 komentar Glej še: vnanji človek 1/142 komentar Glej še: v vnanji kraj 1/143 komentar

vnašest - nahod 1/85 komentar

vneta - jetika Glej še: vneta pljuča 1/90 komentar

vnučec - vnuk 1/111 komentar

vnuček - vnuk 1/111 komentar

vnuk - vnuk 1/111 komentar

vNuK - vnuk 1/111 komentar

vnukec - vnuk 1/111 komentar

vnukič - vnuk 1/111 komentar

vodena - vodenica Glej še: vodena bolezen 1/89 komentar

vodenca - vodenica 1/89 komentar

vodeni - vodenica Glej še: vodeni beteg 1/89 komentar

vodenica - vodenica 1/89 komentar

vodenika - vodenica 1/89 komentar

vodenka - vodenica 1/89 komentar

vonjati - smrdeti 1/59 komentar

vose - brki 1/20 komentar

vozel - popek 1/50 komentar

vrat - teme, vrat 1/8 komentar 1/26 komentar 1/27 komentar 1/28 komentar

vratni - tilnik Glej še: vratna kljuka 1/28 komentar Glej še: vratna žila 1/86 komentar

vremenica - bezgavka 1/86 komentar

vrhunec - teme 1/8 komentar

vročina - mrzlica 1/87 komentar

vročinska - mrzlica Glej še: vročinska bolezen 1/87 komentar

vsenca - sence 1/12 komentar

vtegnoti - stegniti se Glej še: vtegnoti se 1/73 komentar

z - na tuje Glej še: z doma 1/143 komentar

za - zanohtnica Glej še: gnojenje za nohtom 1/80 komentar Glej še: prst za kazanje 1/37 komentar

zabincati - stegniti se 1/73 komentar

zadimavka - bezgavka 1/86 komentar

zadnji - zadnjica Glej še: ta zadnja 1/56 komentar Glej še: ta zadnja 1/70 komentar Glej še: ta zadnja plat 1/56 komentar Glej še: ta zadnji palec 1/40 komentar

zadnjica - zadnjica 1/56 komentar

zadrmavka - bezgavka 1/86 komentar

zagnet - zanohtnica 1/80 komentar

zagnida - zanohtnica 1/80 komentar

zagnidnica - zanohtnica 1/80 komentar

zaiti - stegniti se 1/73 komentar

zajedmavka - bezgavka 1/86 komentar

zakonski - prstanec Glej še: ta zakonski prst 1/39 komentar

zanohtarica - zanohtnica 1/80 komentar

zanohti - zanohtnica 1/80 komentar

zanohtica - zanohtnica 1/80 komentar

zanohtnica - zanohtnica 1/80 komentar

zanohtnik - zanohtnica 1/80 komentar

zaparknica - zanohtnica 1/80 komentar

zaprstnik - zanohtnica 1/80 komentar

zaprščnik - zanohtnica 1/80 komentar

zaregljati - stegniti se 1/73 komentar

zašijek - tilnik 1/28 komentar

zateklina - bezgavka 1/86 komentar

zatilec - teme 1/8 komentar 1/28 komentar

zatilek - teme 1/8 komentar 1/28 komentar

zatilen - tilnik 1/28 komentar

zatilka - tilnik 1/28 komentar

zatilnec - tilnik 1/28 komentar

zatilnik - teme 1/8 komentar 1/28 komentar

zatilnjak - tilnik 1/28 komentar

zavaljen - debel 1/97 komentar

zavesnica - zanohtnica 1/80 komentar

zavrat - tilnik 1/28 komentar

zazora - tvor 1/77 komentar

zdrav - zdrav 1/74 komentar

zema - šen 1/82 komentar

zeNic- - obrvi 1/16 komentar 1/17 komentar

zErman - bratranec 1/116 komentar

zErmana - sestrična 1/117 komentar

zero - ščepec 1/43 komentar

zet - zet 1/128 komentar Glej še: pristopni zet 1/128 komentar

zgib - Kako se imenujejo pregibi prstov? 1/41 komentar

zgibec - Kako se imenujejo pregibi prstov? 1/41 komentar

zginiti - stegniti se 1/73 komentar

zglid - Kako se imenujejo pregibi prstov? 1/41 komentar

zglob - Kako se imenujejo pregibi prstov? 1/41 komentar 1/61 komentar 1/66 komentar Glej še: upala zglobova 1/88 komentar

zgornji - obrvi Glej še: ta zgornje obrve 1/16 komentar

zgušen - grbast 1/95 komentar

zijala - dekle 1/138 komentar

zima - mrzlica 1/87 komentar

zimica - mrzlica 1/87 komentar

zio - stric 1/112 komentar

zirana - piščal Glej še: zirana kost 1/64 komentar

zjogo - gleženj 1/66 komentar

zlati - prstanec Glej še: ta zlati 1/39 komentar

zmešan - suh 1/99 komentar

zmet - zanohtnica 1/80 komentar

zmožljani - možgani 1/10 komentar

zmraznica - mrzlica 1/87 komentar

znak - tilnik 1/28 komentar

znamenje - bradavica 1/79 komentar

znanec - prijatelj 1/139 komentar

znanohtnica - zanohtnica 1/80 komentar

zob - zob 1/146 komentar

zora - mozolj 1/78 komentar

zrejenik - pastorek 1/120 komentar

zrinjenje - mozolj 1/78 komentar

zunanji - tujec Glej še: zunanji ljudje 1/142 komentar

zvampan - trebušast 1/98 komentar

zvrhnji - truplo (život) Glej še: zvrhnje telo 1/48 komentar

zvunski - tujec 1/142 komentar Glej še: zvunski človek 1/142 komentar

žabaš - otrok 1/136 komentar

žabji - bradavica Glej še: žabja oka 1/79 komentar

žaltav - suh 1/99 komentar

želodec - trebuh 1/49 komentar

želva - bezgavka 1/86 komentar

žena - žena 1/125 komentar Glej še: brat od žene 1/130 komentar Glej še: od sina žena 1/129 komentar

ženin - svak Glej še: ženin brat 1/130 komentar Glej še: ženin oča 1/126 komentar Glej še: ženin oče 1/126 komentar Glej še: ženina mati 1/127 komentar

ženka - žena 1/125 komentar

ženska - žena 1/125 komentar Glej še: od sina ženska 1/129 komentar Glej še: siromačka ženska 1/122 komentar Glej še: od ženske mati 1/127 komentar Glej še: od ženske oče 1/126 komentar

židovka - bezgavka 1/86 komentar

žila - bezgavka, žila 1/86 komentar 1/147 komentar Glej še: smrtna žila 1/12 komentar Glej še: vratna žila 1/86 komentar

žitovnice - ošpice 1/83 komentar

živčen - suh 1/99 komentar

život - truplo (život) 1/48 komentar Glej še: zgornji život 1/48 komentar

život (truplo) - truplo (život) 1/48 komentar

žlahta - družina, žlahta (rod) 1/100 komentar 1/101 komentar

žlak - rana 1/76 komentar

žleht - suh 1/99 komentar

žleza - gleženj 1/66 komentar 1/86 komentar

žlezda - bezgavka 1/86 komentar

žmeča - tvor 1/77 komentar

žnablj- - ustnica 1/22 komentar 1/23 komentar

žnabljica - ustnica 1/22 komentar

žolt- - barva las – plava 1/3 komentar 1/6 komentar

žrnadnik - posel 1/135 komentar

žulj - mozolj 1/78 komentar

žuljček - mozolj 1/78 komentar

žuljič - mozolj 1/78 komentar

žut - barva las – plava 1/3 komentar 1/6 komentar

žventola - kolk 1/61 komentar

žvircast - suh 1/99 komentar

žvorban - slep 1/92 komentar