Vsebina

agin  2/36 komentar blazina za pod glavo 

aher (aher)  2/62 komentar petra   2/28 komentar podstrešna soba 

ahker (ahker)  2/31 komentar shramba   2/28 komentar podstrešna soba 

ajfej  2/49 komentar žepni nož 

ajmar  2/45 komentar vedro 

ajmarelj  2/45 komentar vedro 

ajmpar  2/45 komentar vedro 

akrila  2/61 komentar skedenj 

alfa  2/44 komentar kotel 

ampar  2/45 komentar vedro 

andito  2/22 komentar veža 

antha  2/51 komentar brisača 

antil-  2/6 komentar podboj 

antlja  2/51 komentar brisača 

antvelja  2/51 komentar brisača 

aport  2/64 komentar stranišče 

avsarica  2/3 komentar slaba hiša 

baba  2/75 komentar tnalo (kos lesa, na katerem sekajo drva) 

babk-  2/74 komentar butara 

baček  2/74 komentar butara 

bačva  2/46 komentar kad 

bajarč  2/64 komentar stranišče 

bajta  2/1 komentar kmetija   2/2 komentar hiša   2/3 komentar slaba hiša Glej še: borna bajta  2/3 komentar slaba hiša pograd v bajti  2/34 komentar pograd v koči 

bajtica  2/3 komentar slaba hiša 

bajtrga  2/1 komentar kmetija 

balažek  2/49 komentar žepni nož 

balča  2/74 komentar butara 

balet  2/74 komentar butara 

balič  2/74 komentar butara 

baliž  2/49 komentar žepni nož 

balkon  2/10 komentar okno 

banda  2/45 komentar vedro 

bandin  2/45 komentar vedro 

banger (BangER-)  2/6 komentar podboj 

banja  2/46 komentar kad 

baraka  2/3 komentar slaba hiša 

barakica  2/3 komentar slaba hiša 

barben Glej še: barBena britva  2/50 komentar britev 

barbiški Glej še: barbirška britula  2/50 komentar britev britula barbirška  2/50 komentar britev 

barigla  2/45 komentar vedro 

bašelj  2/74 komentar butara 

beč  2/70 komentar vodnjak   2/69 komentar studenec 

bečak  2/49 komentar žepni nož 

bečelar (bečElar)  2/57 komentar čebelnjak 

bečelavnik (BEčelavnik)  2/57 komentar čebelnjak 

bečelen Glej še: (bečelen) košar (za roj)  2/57 komentar čebelnjak 

bečelinjak (BEčelinjak)  2/57 komentar čebelnjak 

bečeljak (BEČeljak)  2/57 komentar čebelnjak 

bečelnik (BEČelnik)  2/57 komentar čebelnjak 

bečelnjak (BEČelnjak)  2/57 komentar čebelnjak 

bečula Glej še: hišica od bečulov  2/57 komentar čebelnjak 

bedenj  2/45 komentar vedro   2/46 komentar kad 

berije  2/6 komentar podboj 

betdeke  2/38 komentar blazina za čez celo posteljo 

betičar  2/49 komentar žepni nož 

betonski Glej še: betonsko korito  2/71 komentar korito: a) korito za vodo, b) korito za prašiče 

bezek  2/49 komentar žepni nož 

bezjak  2/49 komentar žepni nož 

beznica  2/32 komentar klet 

biček  2/49 komentar žepni nož 

bička  2/49 komentar žepni nož 

bindek  2/49 komentar žepni nož 

bindežar  2/49 komentar žepni nož 

binenhavs  2/57 komentar čebelnjak 

binžek  2/49 komentar žepni nož 

binžer  2/49 komentar žepni nož 

birka Glej še: štala za birke  2/55 komentar hlev za ovce 

birtšaft  2/1 komentar kmetija 

blagovaona  2/24 komentar dnevna soba (hiša) 

blanja  2/75 komentar tnalo (kos lesa, na katerem sekajo drva) 

blante  2/34 komentar pograd v koči 

blatnjača  2/3 komentar slaba hiša 

blazina  2/36 komentar blazina za pod glavo   2/37 komentar prevleka za blazino   2/38 komentar blazina za čez celo posteljo 

blazina (Blazina)  2/36 komentar blazina za pod glavo   2/37 komentar prevleka za blazino   2/38 komentar blazina za čez celo posteljo 

blazinec  2/36 komentar blazina za pod glavo 

blazinica  2/36 komentar blazina za pod glavo 

blek  2/52 komentar cunja 

bobov Glej še: bobova klet  2/32 komentar klet 

bobrovec  2/19 komentar strešna opeka 

boljši Glej še: (ta) boljši hiša  2/24 komentar dnevna soba (hiša) 

bolt  2/70 komentar vodnjak 

boltica  2/78 komentar sekira – navadna 

boren Glej še: borna bajta  2/3 komentar slaba hiša 

bornik  2/6 komentar podboj 

bošelj  2/52 komentar cunja 

bozjački Glej še: bozjački nož  2/49 komentar žepni nož 

bozjak  2/49 komentar žepni nož 

bradlja  2/78 komentar sekira – navadna 

brajda  2/66 komentar vrt – sadni   2/67 komentar vrt – za zelenjavo in rože 

branda  2/34 komentar pograd v koči 

bravski Glej še: bravska štala  2/55 komentar hlev za ovce 

breg  2/1 komentar kmetija   2/66 komentar vrt – sadni 

brem-  2/74 komentar butara 

bremce  2/74 komentar butara 

bremček  2/74 komentar butara 

breme  2/72 komentar drva 

bremen  2/74 komentar butara 

brenta  2/46 komentar kad 

brijača  2/50 komentar britev 

brisa  2/51 komentar brisača 

brisač  2/51 komentar brisača 

brisača  2/51 komentar brisača 

brisača  2/51 komentar brisača   2/52 komentar cunja 

brisalka (briSalka)  2/51 komentar brisača 

brisalnica  2/51 komentar brisača 

brisanica  2/51 komentar brisača 

brisanka  2/51 komentar brisača 

brisar  2/51 komentar brisača 

brisati Glej še: štraca za brisati  2/51 komentar brisača 

brisilna  2/51 komentar brisača 

brislja  2/51 komentar brisača   2/52 komentar cunja 

brisnica  2/51 komentar brisača 

brisovalka  2/51 komentar brisača 

britev  2/50 komentar britev 

britev  2/49 komentar žepni nož   2/50 komentar britev Glej še: britev brivna  2/50 komentar britev britev za (se) briti  2/50 komentar britev brivna britev  2/50 komentar britev elzer britev  2/50 komentar britev 

britevca  2/49 komentar žepni nož   2/50 komentar britev 

briti (se) Glej še: britev za (se) briti  2/50 komentar britev britula za se briti  2/50 komentar britev britVa za (se) briti  2/50 komentar britev 

briti Glej še: klinja za briti  2/50 komentar britev nožec za briti  2/50 komentar britev 

britola  2/50 komentar britev 

britolin  2/50 komentar britev 

britula  2/49 komentar žepni nož   2/50 komentar britev Glej še: barbirška britula  2/50 komentar britev britula barbirška  2/50 komentar britev britula za se briti  2/50 komentar britev brivna britula  2/50 komentar britev 

britulica  2/49 komentar žepni nož 

britva (britVa)  2/49 komentar žepni nož   2/50 komentar britev Glej še: barBena britva  2/50 komentar britev britVa za (se) briti  2/50 komentar britev britva za v žep  2/49 komentar žepni nož brivna britva  2/50 komentar britev 

britvica  2/49 komentar žepni nož   2/50 komentar britev 

brivanka  2/50 komentar britev 

briven Glej še: britev brivna  2/50 komentar britev brivna britev  2/50 komentar britev brivna britula  2/50 komentar britev brivna britva  2/50 komentar britev 

brlog  2/3 komentar slaba hiša 

brložnjak  2/34 komentar pograd v koči 

broncin  2/43 komentar lonec 

brst  2/74 komentar butara 

brunen  2/70 komentar vodnjak 

brušče (Imn.)  2/74 komentar butara 

bržada  2/67 komentar vrt – za zelenjavo in rože 

bukon  2/10 komentar okno 

bula  2/51 komentar brisača 

bunar  2/70 komentar vodnjak 

buncimer  2/24 komentar dnevna soba (hiša) 

burkelj  2/42 komentar burkle (priprava za devanje posode v peč) 

burkle  2/42 komentar burkle (priprava za devanje posode v peč) 

burklja  2/42 komentar burkle (priprava za devanje posode v peč) 

burklje (bURkLJe)  2/42 komentar burkle (priprava za devanje posode v peč) 

burkljice  2/42 komentar burkle (priprava za devanje posode v peč) 

bušela Glej še: glavnik od bušel  2/59 komentar satovje 

butan Glej še: butana koča  2/3 komentar slaba hiša 

butara  2/74 komentar butara 

butara  2/74 komentar butara 

butarica  2/74 komentar butara 

capa  2/52 komentar cunja 

cegel  2/19 komentar strešna opeka Glej še: (ta) strešni  cegel/ceglo 2/19 komentar strešna opeka cegel za (na) streho  2/19 komentar strešna opeka cegel za mir  2/18 komentar zidna opeka cegel za zidanje  2/18 komentar zidna opeka folc cegel  2/19 komentar strešna opeka navaden cegel  2/18 komentar zidna opeka zidni cegel  2/18 komentar zidna opeka žgan cegel  2/19 komentar strešna opeka 

cegl-  2/18 komentar zidna opeka 

cegla  2/19 komentar strešna opeka 

ceglo (cegLo)  2/19 komentar strešna opeka Glej še: (ta) strešni  cegel/ceglo 2/19 komentar strešna opeka 

ceha  2/37 komentar prevleka za blazino 

cehta  2/37 komentar prevleka za blazino   2/38 komentar blazina za čez celo posteljo 

cejejnik  2/46 komentar kad 

cekret  2/64 komentar stranišče 

cepanica  2/73 komentar poleno 

cepanka  2/73 komentar poleno 

cepati  2/76 komentar cepiti (drva na drobno) 

cepičnjak  2/66 komentar vrt – sadni 

cepilen Glej še: cepilni nož  2/49 komentar žepni nož 

cepilnik  2/75 komentar tnalo (kos lesa, na katerem sekajo drva) 

cepiti  2/76 komentar cepiti (drva na drobno)   2/85 komentar cepiti – pomen 

cepiti  2/76 komentar cepiti (drva na drobno)   2/85 komentar cepiti – pomen   2/77 komentar sekati 

ceplja  2/73 komentar poleno 

cepovica  2/78 komentar sekira – navadna 

cepovka  2/78 komentar sekira – navadna 

cesarski Glej še: cesarski nož  2/49 komentar žepni nož 

cesaršček  2/49 komentar žepni nož 

cigel Glej še: črepnji cigel  2/19 komentar strešna opeka krovni cigel  2/19 komentar strešna opeka pokrivati cigel  2/19 komentar strešna opeka pokrivatji cigel  2/19 komentar strešna opeka pokrivatni cigel  2/19 komentar strešna opeka pokrivni cigel  2/19 komentar strešna opeka pokrovni cigel  2/19 komentar strešna opeka strešni  cigel/ciglo 2/19 komentar strešna opeka tolsti cigel  2/18 komentar zidna opeka tolsti cigel  2/19 komentar strešna opeka zidarski cigel  2/18 komentar zidna opeka zidatji cigel  2/18 komentar zidna opeka zidni cigel  2/18 komentar zidna opeka   2/19 komentar strešna opeka 

cigl-  2/18 komentar zidna opeka 

cigla  2/19 komentar strešna opeka 

ciglo (cigLo)  2/19 komentar strešna opeka Glej še: strešni  cigel/ciglo 2/19 komentar strešna opeka 

cijavšnica  2/37 komentar prevleka za blazino 

cimber  2/26 komentar spalnica (kamra)   2/28 komentar podstrešna soba 

cimer  2/25 komentar soba, v katero je vhod iz dnevne sobe (hiše)   2/26 komentar spalnica (kamra) Glej še: cimer na diljih  2/28 komentar podstrešna soba cimer na podstrešini  2/28 komentar podstrešna soba na cimru  2/28 komentar podstrešna soba podstrešni cimer  2/28 komentar podstrešna soba ta vrhnji cimer  2/28 komentar podstrešna soba zgornji cimer  2/28 komentar podstrešna soba 

cimper  2/3 komentar slaba hiša   2/28 komentar podstrešna soba   2/29 komentar podstrešje   2/61 komentar skedenj Glej še: cimper kamra  2/28 komentar podstrešna soba na cimpru  2/28 komentar podstrešna soba na cimpru  2/29 komentar podstrešje soba na cimpru  2/28 komentar podstrešna soba 

cimprača  2/3 komentar slaba hiša 

cimpran Glej še: cimprana hramba  2/3 komentar slaba hiša cimprana koča  2/3 komentar slaba hiša cimprana hiža  2/3 komentar slaba hiša 

cimpranjača  2/3 komentar slaba hiša 

cimra  2/28 komentar podstrešna soba 

cimrc  2/25 komentar soba, v katero je vhod iz dnevne sobe (hiše)   2/26 komentar spalnica (kamra) 

cimrček  2/25 komentar soba, v katero je vhod iz dnevne sobe (hiše) 

cisterna  2/70 komentar vodnjak 

coc  2/3 komentar slaba hiša 

colček  2/73 komentar poleno 

colek  2/73 komentar poleno 

conga Glej še: na congah  2/29 komentar podstrešje 

copanje  2/21 komentar škopa (slama za pokrivanje strehe) 

cota  2/52 komentar cunja 

cuha  2/38 komentar blazina za čez celo posteljo 

cula  2/52 komentar cunja 

cunja  2/52 komentar cunja 

cunja  2/52 komentar cunja Glej še: cunja za obrisati  2/51 komentar brisača 

curek  2/69 komentar studenec 

čakatur  2/14 komentar strop   2/17 komentar omet 

čakaturan  2/17 komentar omet 

čamera  2/26 komentar spalnica (kamra)   2/28 komentar podstrešna soba 

čaniba  2/26 komentar spalnica (kamra)   2/31 komentar shramba Glej še: čaniba (ta) za spat  2/26 komentar spalnica (kamra) 

čanibica  2/31 komentar shramba 

čaponar (čaponar)  2/53 komentar kurnica 

čašt  2/29 komentar podstrešje   2/31 komentar shramba 

čebela Glej še: pri čeBelih  2/57 komentar čebelnjak 

čebelec (ČEbelec)  2/57 komentar čebelnjak 

čebelen Glej še: čebelni vrt  2/57 komentar čebelnjak 

čebelinjak (ČEBElinjak)  2/57 komentar čebelnjak 

čebeljak  2/57 komentar čebelnjak 

čebelnica (Čebelnica)  2/57 komentar čebelnjak 

čebelnik (ČEBelnik)  2/57 komentar čebelnjak 

čebelnjak  2/57 komentar čebelnjak 

čebelnjak (ČEBelnjak)  2/57 komentar čebelnjak 

čebelov Glej še: čebelova huta  2/57 komentar čebelnjak 

čeber  2/45 komentar vedro   2/46 komentar kad 

čebrica  2/46 komentar kad 

čebriček  2/46 komentar kad 

čeftat  2/14 komentar strop 

čela Glej še: kašela od čel  2/57 komentar čebelnjak 

čendin  2/46 komentar kad 

čepelin  2/75 komentar tnalo (kos lesa, na katerem sekajo drva) 

čera  2/59 komentar satovje   2/60 komentar vosek 

češelj  2/59 komentar satovje 

četer Glej še: ovčji četer  2/55 komentar hlev za ovce 

četrna  2/69 komentar studenec 

čiček  2/49 komentar žepni nož 

činkar  2/49 komentar žepni nož 

činkelj  2/49 komentar žepni nož 

činkeljica  2/49 komentar žepni nož 

čok  2/75 komentar tnalo (kos lesa, na katerem sekajo drva) 

čolja  2/75 komentar tnalo (kos lesa, na katerem sekajo drva) 

čoln  2/71 komentar korito: a) korito za vodo, b) korito za prašiče 

čopa  2/52 komentar cunja   2/75 komentar tnalo (kos lesa, na katerem sekajo drva) 

čovt  2/56 komentar hlev za svinje 

črep  2/18 komentar zidna opeka   2/19 komentar strešna opeka 

črepak  2/43 komentar lonec 

črepnje  2/19 komentar strešna opeka 

črn Glej še: črn pisker  2/44 komentar kotel črna kuhinja  2/41 komentar ognjišče 

čuba  2/3 komentar slaba hiša 

čudra  2/46 komentar kad 

čufit  2/14 komentar strop   2/29 komentar podstrešje Glej še: na čufiti  2/29 komentar podstrešje 

čufita  2/14 komentar strop   2/28 komentar podstrešna soba   2/29 komentar podstrešje 

čulja  2/75 komentar tnalo (kos lesa, na katerem sekajo drva) 

čumna  2/82 komentar čumnata – pomen 

čumnata  2/82 komentar čumnata – pomen 

čumnata (čuMNata)  2/82 komentar čumnata – pomen   2/28 komentar podstrešna soba   2/31 komentar shramba   2/26 komentar spalnica (kamra) 

čut  2/56 komentar hlev za svinje Glej še: čut za prasca  2/56 komentar hlev za svinje 

dahboden  2/28 komentar podstrešna soba 

dahcigel  2/19 komentar strešna opeka 

dahcimer  2/28 komentar podstrešna soba 

dahcimra  2/28 komentar podstrešna soba 

dahravm  2/29 komentar podstrešje 

dahštibelj  2/28 komentar podstrešna soba 

debel Glej še: debeli zid  2/16 komentar zunanji zidovi hiše 

dekna  2/38 komentar blazina za čez celo posteljo 

delati Glej še: delati treske  2/76 komentar cepiti (drva na drobno) 

depožit  2/70 komentar vodnjak 

devžnov Glej še: devžnov nož  2/49 komentar žepni nož 

deža  2/45 komentar vedro   2/46 komentar kad 

dilj-  2/14 komentar strop 

dilja  2/28 komentar podstrešna soba   2/29 komentar podstrešje Glej še: na diljah  2/29 komentar podstrešje na diljah  2/28 komentar podstrešna soba na dilje  2/29 komentar podstrešje na diljih  2/28 komentar podstrešna soba soba na  diljah/diljih / na diljah soba 2/28 komentar podstrešna soba 

dilje  2/28 komentar podstrešna soba   2/29 komentar podstrešje   2/61 komentar skedenj Glej še: cimer na diljih  2/28 komentar podstrešna soba 

diljic-  2/14 komentar strop 

diljice  2/29 komentar podstrešje 

diljnice  2/14 komentar strop 

dimnica  2/23 komentar kuhinja 

dneven  2/24 komentar dnevna soba (hiša) Glej še: dnevna hiža  2/24 komentar dnevna soba (hiša) dnevna soba  2/24 komentar dnevna soba (hiša) 

dohcigel  2/19 komentar strešna opeka 

dolnji Glej še: dolnja hiša  2/24 komentar dnevna soba (hiša) 

domačija  2/1 komentar kmetija 

domovina  2/1 komentar kmetija 

dračje  2/74 komentar butara 

drek  2/65 komentar gnoj 

drobilnica  2/78 komentar sekira – navadna 

drobiti  2/76 komentar cepiti (drva na drobno)   2/77 komentar sekati 

drugi Glej še: druga hiša  2/26 komentar spalnica (kamra) drugi hram  2/32 komentar klet 

družinski Glej še: družinska hiša  2/24 komentar dnevna soba (hiša) 

drv-  2/73 komentar poleno 

drva  2/72 komentar drva 

drva  2/72 komentar drva   (Ied.) 2/72 komentar drva Glej še: štor za drva kalati  2/75 komentar tnalo (kos lesa, na katerem sekajo drva) 

drvanica  2/78 komentar sekira – navadna 

drvarica  2/78 komentar sekira – navadna 

drve (drvE)  2/72 komentar drva 

drvnica  2/78 komentar sekira – navadna 

drvnjača  2/78 komentar sekira – navadna 

drvo (Ied.)  2/72 komentar drva 

drvocep  2/75 komentar tnalo (kos lesa, na katerem sekajo drva) 

drvosek  2/75 komentar tnalo (kos lesa, na katerem sekajo drva) 

držalce  2/79 komentar toporišče 

držalica  2/79 komentar toporišče 

držališče  2/79 komentar toporišče 

držalo  2/79 komentar toporišče 

dukja  2/43 komentar lonec 

dur-  2/4 komentar vrata   2/5 komentar duri 

duri  2/5 komentar duri Glej še: (ta) zadnje duri  2/5 komentar duri ta male duri  2/5 komentar duri 

durice  2/4 komentar vrata   2/5 komentar duri 

durnik (durNik)  2/6 komentar podboj 

dver-  2/4 komentar vrata   2/5 komentar duri Glej še: zunajšnje dver-  2/5 komentar duri 

dveri Glej še: velike dveri  2/5 komentar duri 

dverica  2/5 komentar duri 

dvor  2/54 komentar hlev za krave   2/55 komentar hlev za ovce   2/65 komentar gnoj 

džalinar  2/53 komentar kurnica 

džardin  2/66 komentar vrt – sadni 

džola  2/34 komentar pograd v koči 

ejmpar  2/45 komentar vedro 

ejnzac  2/38 komentar blazina za čez celo posteljo 

elzer Glej še: elzer britev  2/50 komentar britev 

emeral  2/45 komentar vedro 

en Glej še: (ena) uboga hiša  2/3 komentar slaba hiša ena grda Hiša  2/3 komentar slaba hiša ena groblja  2/3 komentar slaba hiša ena mala Hiša  2/3 komentar slaba hiša 

eštrah  2/29 komentar podstrešje Glej še: na eštrah  2/29 komentar podstrešje 

eštrli Glej še: na eštrlih  2/29 komentar podstrešje na eštrlah  2/29 komentar podstrešje 

facada  2/16 komentar zunanji zidovi hiše 

fačada  2/16 komentar zunanji zidovi hiše 

fajdelj  2/49 komentar žepni nož 

fajdeljcepar  2/49 komentar žepni nož 

fajdeljmajselj  2/49 komentar žepni nož 

fajdlja  2/49 komentar žepni nož 

fajdljica  2/49 komentar žepni nož 

fajler  2/6 komentar podboj 

falč (falČ)  2/49 komentar žepni nož 

falček  2/49 komentar žepni nož 

falk  2/49 komentar žepni nož 

faltner  2/71 komentar korito: a) korito za vodo, b) korito za prašiče 

faš-  2/74 komentar butara 

fašin-  2/74 komentar butara 

fašk-  2/74 komentar butara 

faž-  2/74 komentar butara 

fažin-  2/74 komentar butara 

feca  2/52 komentar cunja 

fecn-  2/52 komentar cunja 

fecot  2/52 komentar cunja 

federa  2/38 komentar blazina za čez celo posteljo 

federmajselj  2/49 komentar žepni nož 

federmeser  2/49 komentar žepni nož 

federmodroc  2/38 komentar blazina za čez celo posteljo 

ferpuc  2/17 komentar omet 

fičara  2/28 komentar podstrešna soba 

fila  2/49 komentar žepni nož 

filec  2/49 komentar žepni nož 

filka  2/49 komentar žepni nož 

flančišček  2/67 komentar vrt – za zelenjavo in rože 

flančnik  2/67 komentar vrt – za zelenjavo in rože 

flaneljka  2/35 komentar rjuha 

flašter  2/41 komentar ognjišče 

flek  2/52 komentar cunja 

flika  2/52 komentar cunja 

flosarica  2/78 komentar sekira – navadna 

flosarka  2/78 komentar sekira – navadna 

fodr- (fOdr-)  2/6 komentar podboj 

fodrin  2/6 komentar podboj 

fogolar  2/23 komentar kuhinja   2/24 komentar dnevna soba (hiša)   2/41 komentar ognjišče 

fokolar  2/41 komentar ognjišče 

folc Glej še: folc cegel  2/19 komentar strešna opeka 

folovž  2/3 komentar slaba hiša 

fontana  2/70 komentar vodnjak 

forhavs (forHavs)  2/22 komentar veža 

forhavz  2/22 komentar veža 

forhuta  2/61 komentar skedenj 

forn  2/39 komentar štedilnik 

forn-  2/40 komentar peč 

fornel  2/39 komentar štedilnik 

frajh (Frajh)  2/17 komentar omet 

frajhovina  2/17 komentar omet 

fraščje  2/74 komentar butara 

frata  2/74 komentar butara 

fratati  2/77 komentar sekati 

fratje  2/74 komentar butara 

fratna  2/21 komentar škopa (slama za pokrivanje strehe) 

frčada (frčaDa)  2/28 komentar podstrešna soba 

frčara  2/28 komentar podstrešna soba 

frčarda  2/28 komentar podstrešna soba 

frčardna  2/28 komentar podstrešna soba 

freta  2/1 komentar kmetija 

frklajdung- (FrklaJdung-)  2/6 komentar podboj 

fršalunga  2/6 komentar podboj 

fršlag  2/6 komentar podboj 

furhavz  2/22 komentar veža 

furklje  2/42 komentar burkle (priprava za devanje posode v peč) 

furlanička  2/78 komentar sekira – navadna 

furlanka  2/78 komentar sekira – navadna 

fuspoden  2/13 komentar tla 

fušt (fuŠt-)  2/74 komentar butara 

futr-  2/6 komentar podboj 

gabelj  2/47 komentar vilice 

gabeljni  2/9 komentar kljuka pri vratih 

gabinet  2/64 komentar stranišče 

ganek  2/64 komentar stranišče 

gank  2/22 komentar veža   2/63 komentar gumno 

gartelj  2/66 komentar vrt – sadni   2/67 komentar vrt – za zelenjavo in rože 

garteljc  2/66 komentar vrt – sadni   2/67 komentar vrt – za zelenjavo in rože   2/68 komentar greda 

gašper  2/39 komentar štedilnik   2/40 komentar peč 

gazdija  2/1 komentar kmetija 

gelp  2/79 komentar toporišče 

gepelj  2/63 komentar gumno 

gerp- (GerP-)  2/59 komentar satovje 

gjam  2/65 komentar gnoj 

glajt  2/61 komentar skedenj   2/62 komentar petra 

glajte  2/63 komentar gumno 

glaven Glej še: glavni zid  2/16 komentar zunanji zidovi hiše 

glavica  2/73 komentar poleno 

glavnik  2/59 komentar satovje Glej še: glavnik od bušel  2/59 komentar satovje 

glaž  2/11 komentar steklo – splošni izraz   2/12 komentar šipa 

glaževina  2/11 komentar steklo – splošni izraz 

glažina  2/11 komentar steklo – splošni izraz 

glažovina  2/11 komentar steklo – splošni izraz   2/12 komentar šipa Glej še:  glažovina v oknu  2/12 komentar šipa 

glažovje  2/11 komentar steklo – splošni izraz 

glažovo  2/11 komentar steklo – splošni izraz 

glažuta  2/11 komentar steklo – splošni izraz 

gnezdo  2/34 komentar pograd v koči   2/59 komentar satovje 

gnoj  2/65 komentar gnoj 

gnoj (gNoj)  2/65 komentar gnoj 

goli  2/72 komentar drva 

golida  2/45 komentar vedro   2/46 komentar kad 

gopljice  2/47 komentar vilice 

gorenji Glej še: (ta) gorenja hiša  2/28 komentar podstrešna soba gorenja hiša  2/26 komentar spalnica (kamra) gorenja naispa  2/29 komentar podstrešje ta gorenja hiša  2/24 komentar dnevna soba (hiša) ta gorenja šupa  2/61 komentar skedenj 

gori Glej še: (gori) na hlevu  2/61 komentar skedenj (gori) na  hiši/hiše 2/29 komentar podstrešje hiža (gori) na podu  2/28 komentar podstrešna soba 

gornji Glej še: gornja hiša  2/25 komentar soba, v katero je vhod iz dnevne sobe (hiše) gornja hiša  2/26 komentar spalnica (kamra) gornja hiša  2/28 komentar podstrešna soba gornja parna  2/61 komentar skedenj gornja soba  2/28 komentar podstrešna soba gornji pod  2/14 komentar strop gornji pod  2/31 komentar shramba gornji pod  2/29 komentar podstrešje 

gorten  2/66 komentar vrt – sadni   2/67 komentar vrt – za zelenjavo in rože 

gospodarstvo  2/1 komentar kmetija 

gostejnik  2/41 komentar ognjišče 

goveji Glej še: goveja štala  2/54 komentar hlev za krave goveji hlev  2/54 komentar hlev za krave 

govejski Glej še: govejska štala  2/54 komentar hlev za krave 

graben  2/69 komentar studenec 

grabica  2/69 komentar studenec 

gradcenjak  2/66 komentar vrt – sadni   2/67 komentar vrt – za zelenjavo in rože 

gradčenik  2/67 komentar vrt – za zelenjavo in rože 

gradčenjak  2/66 komentar vrt – sadni 

gradec  2/66 komentar vrt – sadni   2/67 komentar vrt – za zelenjavo in rože 

granar  2/31 komentar shramba 

grča  2/75 komentar tnalo (kos lesa, na katerem sekajo drva) 

grd Glej še: ena grda Hiša  2/3 komentar slaba hiša 

gred-  2/67 komentar vrt – za zelenjavo in rože 

gred  2/68 komentar greda 

greda  2/53 komentar kurnica   2/68 komentar greda Glej še: greda za rože  2/67 komentar vrt – za zelenjavo in rože 

greda  2/68 komentar greda 

grede (Imn.)  2/66 komentar vrt – sadni 

gredica  2/67 komentar vrt – za zelenjavo in rože   2/68 komentar greda Glej še: gredica za rože  2/67 komentar vrt – za zelenjavo in rože gredica za solato  2/67 komentar vrt – za zelenjavo in rože 

gredno  2/68 komentar greda 

gregec  2/49 komentar žepni nož 

gregorček  2/49 komentar žepni nož 

groblja Glej še: ena groblja  2/3 komentar slaba hiša 

grumbla  2/1 komentar kmetija 

grunt  2/1 komentar kmetija 

gruntcegel  2/19 komentar strešna opeka 

grušt (Grušt)  2/61 komentar skedenj Glej še: kamra v ruštu  2/28 komentar podstrešna soba 

gumn- (gumN-)  2/61 komentar skedenj   2/63 komentar gumno 

gumno  2/63 komentar gumno 

gumno Glej še: na gumnu  2/63 komentar gumno 

gvavt  2/61 komentar skedenj 

gvelb (GVeLb)  2/6 komentar podboj 

hadra (Hadra)  2/52 komentar cunja 

hajbelj  2/64 komentar stranišče 

hajcinga  2/41 komentar ognjišče 

hajselj  2/64 komentar stranišče 

hajzelj  2/64 komentar stranišče 

hajzeljc  2/64 komentar stranišče 

hakelj-  2/9 komentar kljuka pri vratih 

hakeljc  2/9 komentar kljuka pri vratih 

handrli  2/52 komentar cunja 

hantuh (HantUH)  2/51 komentar brisača 

havstor (havstOr)  2/4 komentar vrata 

havženga  2/1 komentar kmetija 

havžih  2/1 komentar kmetija 

his  2/61 komentar skedenj   2/32 komentar klet 

hiša  2/2 komentar hiša 

hiša (Hiša)  2/2 komentar hiša   2/3 komentar slaba hiša   2/31 komentar shramba   2/23 komentar kuhinja   2/24 komentar dnevna soba (hiša)   2/25 komentar soba, v katero je vhod iz dnevne sobe (hiše)   2/26 komentar spalnica (kamra)   2/28 komentar podstrešna soba   2/29 komentar podstrešje Glej še: (ena) uboga hiša  2/3 komentar slaba hiša (gori) na  hiši/hiše 2/29 komentar podstrešje (ta) boljši hiša  2/24 komentar dnevna soba (hiša) (ta) gorenja hiša  2/28 komentar podstrešna soba (ta) mala hiša  2/26 komentar spalnica (kamra) (ta) mala hiša  2/25 komentar soba, v katero je vhod iz dnevne sobe (hiše) (ta) velika hiša  2/24 komentar dnevna soba (hiša) dolnja hiša  2/24 komentar dnevna soba (hiša) druga hiša  2/26 komentar spalnica (kamra) družinska hiša  2/24 komentar dnevna soba (hiša) ena grda Hiša  2/3 komentar slaba hiša ena mala Hiša  2/3 komentar slaba hiša gorenja hiša  2/26 komentar spalnica (kamra) gornja hiša  2/25 komentar soba, v katero je vhod iz dnevne sobe (hiše) 

hišen Glej še: (ta) hišna kamra  2/25 komentar soba, v katero je vhod iz dnevne sobe (hiše) hišna kamra  2/26 komentar spalnica (kamra) ta hišna kamrica  2/31 komentar shramba te hišna kamrica  2/25 komentar soba, v katero je vhod iz dnevne sobe (hiše) 

hišica (HiŠica)  2/2 komentar hiša   2/3 komentar slaba hiša   2/25 komentar soba, v katero je vhod iz dnevne sobe (hiše)  2/26 komentar podstrešna soba Glej še: hišica od bečulov  2/57 komentar čebelnjak podstrešna hišica  2/28 komentar podstrešna soba 

hiška  2/3 komentar slaba hiša   2/25 komentar soba, v katero je vhod iz dnevne sobe (hiše)   2/26 komentar spalnica (kamra) 

hištrna  2/3 komentar slaba hiša   2/31 komentar shramba 

hiz  2/61 komentar skedenj   2/32 komentar klet 

hiža  2/2 komentar hiša   2/3 komentar slaba hiša   2/24 komentar dnevna soba (hiša)   2/25 komentar soba, v katero je vhod iz dnevne sobe (hiše)   2/26 komentar spalnica (kamra) Glej še: zidana hiža  2/2 komentar hiša slaba hiža  2/3 komentar slaba hiša stara hiža  2/3 komentar slaba hiša cimprana hiža  2/3 komentar slaba hiša uboga hiža  2/3 komentar slaba hiša revna hiža  2/3 komentar slaba hiša dnevna hiža  2/24 komentar dnevna soba (hiša) prva hiža  2/24 komentar dnevna soba (hiša) prednja hiža  2/24 komentar dnevna soba (hiša) zadnja hiža  2/26 komentar spalnica (kamra) velika hiža  2/24 komentar dnevna soba (hiša) velika hiža  2/26 komentar spalnica (kamra) mala hiža  2/24 komentar dnevna soba (hiša) mala hiža  2/25 komentar soba, v katero je vhod iz dnevne sobe (hiše) mala hiža  2/26 komentar spalnica (kamra) mlašeča hiža  2/25 komentar soba, v katero je vhod iz dnevne sobe (hiše) prednja  hiža 2/26 komentar spalnica (kamra) hiža za spati  2/26 komentar spalnica (kamra) 

hižica  2/3 komentar slaba hiša   2/25 komentar soba, v katero je vhod iz dnevne sobe (hiše)   2/26 komentar spalnica (kamra) Glej še: mala hižica  2/3 komentar slaba hiša 

hižička  2/2 komentar hiša   2/3 komentar slaba hiša 

hlev  2/54 komentar hlev za krave   2/55 komentar hlev za ovce   2/56 komentar hlev za svinje 

hlev  2/54 komentar hlev za krave   2/55 komentar hlev za ovce   2/61 komentar skedenj Glej še: (gori) na hlevu  2/61 komentar skedenj (ta) na hlevu  2/29 komentar podstrešje goveji hlev  2/54 komentar hlev za krave hlev za kokoši  2/53 komentar kurnica hlev za koze  2/55 komentar hlev za ovce hlev za krave  2/54 komentar hlev za krave hlev za ovce  2/55 komentar hlev za ovce hlev za prasce  2/56 komentar hlev za svinje kravji hlev  2/54 komentar hlev za krave kurji hlev  2/53 komentar kurnica ovčji hlev  2/55 komentar hlev za ovce prasečji hlev  2/56 komentar hlev za svinje prašičji hlev  2/56 komentar hlev za svinje svinjski hlev  2/56 komentar hlev za svinje ta na  hlevu/hleve 2/28 komentar podstrešna soba kurnji hlev  2/53 komentar kurnica 

hlev-  2/56 komentar hlev za svinje 

hlevaček  2/53 komentar kurnica 

hlevc-  2/56 komentar hlev za svinje 

hlevček  2/55 komentar hlev za ovce 

hlevčič  2/56 komentar hlev za svinje Glej še: hlevčič za hotiče  2/56 komentar hlev za svinje hlevčič za kokoši  2/53 komentar kurnica hlevčič za prasca  2/56 komentar hlev za svinje 

hlevec  2/55 komentar hlev za ovce Glej še: svinjski hlevci  2/56 komentar hlev za svinje 

hlevovje  2/56 komentar hlev za svinje 

hlod  2/75 komentar tnalo (kos lesa, na katerem sekajo drva) 

hlodi (Imn.)  2/72 komentar drva   2/73 komentar poleno 

hoč  2/78 komentar sekira – navadna 

hodničen Glej še: hodnična ruha  2/35 komentar rjuha 

hodnik  2/22 komentar veža 

hodnji Glej še: hodnji prt  2/35 komentar rjuha 

hotič Glej še: hlevčič za hotiče  2/56 komentar hlev za svinje 

hoža  2/34 komentar pograd v koči 

hram (Hram)  2/2 komentar hiša   2/3 komentar slaba hiša  2/29 komentar podstrešje   2/31 komentar shramba   2/32 komentar klet   2/61 komentar skedenj Glej še: hram za vino  2/32 komentar klet na hramih  2/29 komentar podstrešje prvi hram  2/32 komentar klet drugi hram  2/32 komentar klet vinski hram  2/32 komentar klet 

hramba Glej še: cimprana hramba  2/3 komentar slaba hiša zidana hramba  2/2 komentar hiša 

hramec  2/32 komentar klet 

hrmanjek  2/31 komentar shramba 

hruška Glej še: klet za hruške  2/32 komentar klet 

huba  2/1 komentar kmetija 

huta  2/3 komentar slaba hiša   2/23 komentar kuhinja   2/53 komentar kurnica Glej še: čebelova huta  2/57 komentar čebelnjak 

iberciger (Iberciger)  2/37 komentar prevleka za blazino 

ibercug (IberCug)  2/37 komentar prevleka za blazino Glej še: polšter ibercug  2/37 komentar prevleka za blazino 

ibervurf  2/38 komentar blazina za čez celo posteljo 

iberžnik  2/37 komentar prevleka za blazino 

imanje  2/1 komentar kmetija 

inlet  2/37 komentar prevleka za blazino 

internit Glej še: internit plata  2/19 komentar strešna opeka 

intima  2/37 komentar prevleka za blazino 

intimela  2/37 komentar prevleka za blazino 

ispa  2/27 komentar izba, ispa   2/81 komentar izba, ispa – pomen 

ispa  2/23 komentar kuhinja   2/24 komentar dnevna soba (hiša)   2/61 komentar skedenj   2/25 komentar soba, v katero je vhod iz dnevne sobe (hiše)   2/26 komentar spalnica (kamra)   2/27 komentar izba, ispa   2/28 komentar podstrešna soba   2/29 komentar podstrešje   2/31 komentar shramba   2/81 komentar izba, ispa – pomen Glej še: na ispi  2/29 komentar podstrešje na ispe  2/29 komentar podstrešje ta prava ispa  2/24 komentar dnevna soba (hiša) 

ispica  2/26 komentar spalnica (kamra)   2/27 komentar izba, ispa 

isteje  2/41 komentar ognjišče 

isti  2/41 komentar ognjišče 

istje  2/41 komentar ognjišče 

istnik  2/41 komentar ognjišče 

ištrleh  2/13 komentar tla 

izba  2/27 komentar izba, ispa   2/81 komentar izba, ispa – pomen 

izba (izba)  2/24 komentar dnevna soba (hiša)   2/31 komentar shramba   2/25 komentar soba, v katero je vhod iz dnevne sobe (hiše)   2/26 komentar spalnica (kamra)   2/27 komentar izba, ispa   2/28 komentar podstrešna soba   2/29 komentar podstrešje  2/81 komentar izba, ispa – pomen Glej še: soba na izbi  2/28 komentar podstrešna soba na izbi  2/29 komentar podstrešje na izbi  2/27 komentar izba, ispa (tu) v izbi  2/27 komentar izba, ispa 

izben Glej še: izbena kamra  2/25 komentar soba, v katero je vhod iz dnevne sobe (hiše) 

izbica (izbica)  2/27 komentar izba, ispa   2/28 komentar podstrešna soba   2/31 komentar shramba 

izbič  2/23 komentar kuhinja 

izkopan Glej še: izkopan studenec  2/70 komentar vodnjak 

izvir  2/69 komentar studenec Glej še: naravni izvir  2/69 komentar studenec 

izviralka  2/69 komentar studenec 

izviralo  2/69 komentar studenec   2/70 komentar vodnjak 

izvirčen Glej še: izvirčina žila  2/69 komentar studenec 

izvirek  2/69 komentar studenec   2/70 komentar vodnjak 

izviren Glej še: izvirni zdenec  2/69 komentar studenec 

izvirnica  2/69 komentar studenec 

izvirnik  2/69 komentar studenec 

izvirovščina  2/69 komentar studenec 

izvirščina  2/69 komentar studenec 

jama  2/32 komentar klet   2/41 komentar ognjišče   2/70 komentar vodnjak 

jambrhca  2/31 komentar shramba 

jamljica  2/32 komentar klet 

jarek  2/69 komentar studenec 

jegno  2/61 komentar skedenj   2/63 komentar gumno 

jekač  2/49 komentar žepni nož 

jempa  2/45 komentar vedro 

jert- (JErt-)  2/6 komentar podboj 

jestanje  2/41 komentar ognjišče 

ješnica  2/46 komentar kad 

jevželj  2/64 komentar stranišče 

jogi  2/38 komentar blazina za čez celo posteljo 

kabinet  2/64 komentar stranišče 

kad  2/46 komentar kad 

kad  2/46 komentar kad 

kada  2/46 komentar kad 

kadica  2/46 komentar kad 

kadin  2/46 komentar kad 

kado  2/46 komentar kad 

kajfe  2/49 komentar žepni nož 

kajfec  2/49 komentar žepni nož 

kajša  2/3 komentar slaba hiša 

kajšlj  2/3 komentar slaba hiša 

kajža  2/3 komentar slaba hiša   2/31 komentar shramba 

kajžica  2/3 komentar slaba hiša 

kalador  2/22 komentar veža 

kalalnik  2/45 komentar vedro 

kalalo  2/45 komentar vedro 

kalanec  2/73 komentar poleno 

kalanica  2/73 komentar poleno 

kalati  2/76 komentar cepiti (drva na drobno)   2/77 komentar sekati Glej še: štor za drva kalati  2/75 komentar tnalo (kos lesa, na katerem sekajo drva) 

kalštuba (Kalštuba)  2/24 komentar dnevna soba (hiša) 

kalupa (kalupa)  2/3 komentar slaba hiša 

kamarin (kamarin)  2/25 komentar soba, v katero je vhod iz dnevne sobe (hiše)   2/26 komentar spalnica (kamra)   2/28 komentar podstrešna soba   2/31 komentar shramba 

kambot  2/56 komentar hlev za svinje 

kamera (kamera)  2/26 komentar spalnica (kamra) 

kamerin  2/31 komentar shramba 

kamerinič  2/31 komentar shramba 

kaminet  2/40 komentar peč 

kamra  2/26 komentar spalnica (kamra) 

kamra (kamra)  2/24 komentar dnevna soba (hiša)   2/25 komentar soba, v katero je vhod iz dnevne sobe (hiše)   2/26 komentar spalnica (kamra)   2/29 komentar podstrešje Glej še: (ta) hišna kamra  2/25 komentar soba, v katero je vhod iz dnevne sobe (hiše) cimper kamra  2/28 komentar podstrešna soba hišna kamra  2/26 komentar spalnica (kamra) izbena kamra  2/25 komentar soba, v katero je vhod iz dnevne sobe (hiše) kamra na kašči  2/28 komentar podstrešna soba kamra na solarju  2/28 komentar podstrešna soba kamra v šofiti  2/28 komentar podstrešna soba kamra za spati  2/26 komentar spalnica (kamra) kamra v ruštu  2/28 komentar podstrešna soba kamra za spati  2/25 komentar soba, v katero je vhod iz dnevne sobe (hiše) podstrešna kamra  2/28 komentar podstrešna soba ta mala kamra  2/25 komentar soba, v katero je vhod iz dnevne sobe (hiše) 

kamrica (kamrica)  2/25 komentar soba, v katero je vhod iz dnevne sobe (hiše)   2/26 komentar spalnica (kamra)   2/28 komentar podstrešna soba   2/31 komentar shramba   2/61 komentar skedenj Glej še: te hišna kamrica  2/25 komentar soba, v katero je vhod iz dnevne sobe (hiše) ta hišna kamrica  2/31 komentar shramba 

kamura  2/26 komentar spalnica (kamra)   2/31 komentar shramba 

kamurica  2/28 komentar podstrešna soba 

kanalo  2/75 komentar tnalo (kos lesa, na katerem sekajo drva) 

kanava  2/31 komentar shramba   2/32 komentar klet 

kanavaca  2/52 komentar cunja 

kanavač  2/52 komentar cunja 

kanavača  2/51 komentar brisača 

kandlja  2/45 komentar vedro 

kanevara  2/52 komentar cunja 

kanglja (kanga)  2/45 komentar vedro 

kangla (kanga)  2/45 komentar vedro 

kanklja  2/45 komentar vedro 

kanoška  2/78 komentar sekira – navadna 

kanta  2/45 komentar vedro 

kantina  2/31 komentar shramba   2/32 komentar klet 

kantlja  2/45 komentar vedro 

kanton  2/6 komentar podboj 

kantonada  2/6 komentar podboj 

kapna  2/37 komentar prevleka za blazino   2/38 komentar blazina za čez celo posteljo 

kapnica  2/70 komentar vodnjak 

kaponera  2/53 komentar kurnica 

kaptar  2/57 komentar čebelnjak 

kapus  2/67 komentar vrt – za zelenjavo in rože 

kapusija  2/46 komentar kad 

kapusje  2/67 komentar vrt – za zelenjavo in rože 

kapusnica  2/46 komentar kad 

kapuz  2/67 komentar vrt – za zelenjavo in rože 

kapuzišče  2/67 komentar vrt – za zelenjavo in rože   2/68 komentar greda 

kasa  2/6 komentar podboj 

kason  2/6 komentar podboj   2/59 komentar satovje 

kastel  2/34 komentar pograd v koči 

kaša  2/6 komentar podboj 

kašč  2/28 komentar podstrešna soba   2/29 komentar podstrešje 

kašča  2/28 komentar podstrešna soba   2/29 komentar podstrešje   2/31 komentar shramba   2/32 komentar klet Glej še: kamra na kašči  2/28 komentar podstrešna soba na kašči  2/61 komentar skedenj na kašči  2/29 komentar podstrešje soba na kašči  2/28 komentar podstrešna soba 

kaščica  2/26 komentar spalnica (kamra) 

kašela Glej še: kašela od čel  2/57 komentar čebelnjak 

kašeta  2/57 komentar čebelnjak 

kašt  2/29 komentar podstrešje   2/31 komentar shramba 

kašta  2/29 komentar podstrešje   2/31 komentar shramba   2/61 komentar skedenj 

kavalet (kaValet)  2/75 komentar tnalo (kos lesa, na katerem sekajo drva) 

kavaleta  2/34 komentar pograd v koči 

kavaletin- (kAValeTin-)  2/34 komentar pograd v koči 

kavker  2/19 komentar strešna opeka 

kavklar  2/19 komentar strešna opeka 

kebel  2/45 komentar vedro   2/46 komentar kad   2/41 komentar ognjišče 

keblič  2/45 komentar vedro 

kebličen Glej še: keblični korec  2/45 komentar vedro 

kelc  2/49 komentar žepni nož 

kelder  2/31 komentar shramba   2/32 komentar klet   2/55 komentar hlev za ovce Glej še: kelder za krompir  2/32 komentar klet kelder za vino  2/32 komentar klet vinski kelder  2/32 komentar klet 

keldrc  2/32 komentar klet 

kesel  2/44 komentar kotel 

kibelj  2/45 komentar vedro 

kibla (kibla)  2/45 komentar vedro 

kiblja (kibla)  2/45 komentar vedro 

kimnata  2/31 komentar shramba   2/82 komentar čumnata – pomen 

klada  2/73 komentar poleno   2/74 komentar butara   2/75 komentar tnalo (kos lesa, na katerem sekajo drva) 

klade (Imn.)  2/72 komentar drva 

kladnica  2/78 komentar sekira – navadna 

klalnica  2/78 komentar sekira – navadna 

klanica  2/61 komentar skedenj   2/73 komentar poleno   2/75 komentar tnalo (kos lesa, na katerem sekajo drva) 

klati  2/76 komentar cepiti (drva na drobno) 

kleč  2/75 komentar tnalo (kos lesa, na katerem sekajo drva) 

klenčanica  2/8 komentar ključavnica 

klenčavnica  2/8 komentar ključavnica 

klep  2/75 komentar tnalo (kos lesa, na katerem sekajo drva) 

klepaček  2/49 komentar žepni nož 

klepček  2/49 komentar žepni nož 

klepec  2/49 komentar žepni nož 

klepej  2/49 komentar žepni nož 

klepelj  2/49 komentar žepni nož 

klepič  2/49 komentar žepni nož 

klestiti  2/76 komentar cepiti (drva na drobno) 

kleščanica  2/8 komentar ključavnica 

klešče  2/42 komentar burkle (priprava za devanje posode v peč) 

klet  2/32 komentar klet 

klet  2/31 komentar shramba   2/32 komentar klet Glej še: bobova klet  2/32 komentar klet klet za hruške  2/32 komentar klet klet za rejo  2/32 komentar klet klet za vino  2/32 komentar klet moštna klet  2/32 komentar klet moštova klet  2/32 komentar klet pijačna klet  2/32 komentar klet repna klet  2/32 komentar klet velbana klet  2/32 komentar klet vinska klet  2/32 komentar klet zrnska klet  2/32 komentar klet 

kletca  2/32 komentar klet 

kletica  2/25 komentar soba, v katero je vhod iz dnevne sobe (hiše)   2/31 komentar shramba 

klič  2/55 komentar hlev za ovce 

klinfa  2/49 komentar žepni nož 

klinga  2/50 komentar britev 

klingica  2/50 komentar britev 

klinja  2/50 komentar britev Glej še: klinja za briti  2/50 komentar britev 

klinka (klinKa)  2/49 komentar žepni nož 

klinkalica  2/49 komentar žepni nož 

klinkica  2/50 komentar britev 

ključ  2/7 komentar ključ 

ključ  2/7 komentar ključ 

ključanica  2/8 komentar ključavnica 

ključanja  2/3 komentar slaba hiša   2/32 komentar klet 

ključavnica  2/8 komentar ključavnica 

ključavnica  2/8 komentar ključavnica 

ključek  2/49 komentar žepni nož 

ključenica  2/8 komentar ključavnica 

ključevnica  2/8 komentar ključavnica 

ključnica  2/8 komentar ključavnica 

kljuka  2/9 komentar kljuka pri vratih 

kljukec  2/49 komentar žepni nož 

kljukica  2/9 komentar kljuka pri vratih 

kljuščavnica  2/8 komentar ključavnica 

kljuščenica  2/8 komentar ključavnica 

klobat  2/61 komentar skedenj 

klozet  2/64 komentar stranišče 

klupa  2/9 komentar kljuka pri vratih 

klupica  2/9 komentar kljuka pri vratih 

kmetija  2/1 komentar kmetija 

kmetija  2/1 komentar kmetija 

kmetstvo  2/1 komentar kmetija 

kminček  2/49 komentar žepni nož 

kniker  2/49 komentar žepni nož 

koceta  2/33 komentar postelja 

koč  2/55 komentar hlev za ovce   2/56 komentar hlev za svinje 

koča  2/2 komentar hiša   2/3 komentar slaba hiša Glej še: butana koča  2/3 komentar slaba hiša cimprana koča  2/3 komentar slaba hiša pograd v koči  2/34 komentar pograd v koči stara koča  2/3 komentar slaba hiša tolčena koča  2/3 komentar slaba hiša 

kočarija  2/3 komentar slaba hiša 

koček  2/56 komentar hlev za svinje 

kočmurna  2/3 komentar slaba hiša 

kočnjak  2/55 komentar hlev za ovce 

kočur  2/3 komentar slaba hiša 

kočura  2/3 komentar slaba hiša 

kočurnik  2/53 komentar kurnica 

kod Glej še: v kodu  2/61 komentar skedenj 

kohl-  2/40 komentar peč 

kojota  2/3 komentar slaba hiša 

kokoš Glej še: hlev za kokoši  2/53 komentar kurnica hlevčič za kokoši  2/53 komentar kurnica kot za kokoši  2/53 komentar kurnica štalica za kokoši  2/53 komentar kurnica 

kokošar  2/53 komentar kurnica 

kokošeči Glej še: kokošeče sedalo  2/53 komentar kurnica 

kokošinec  2/53 komentar kurnica 

kokošinjac  2/53 komentar kurnica 

kokošinjak  2/53 komentar kurnica 

kokošji Glej še: kokošji svinjak  2/53 komentar kurnica 

kokošnjak  2/53 komentar kurnica 

kol  2/73 komentar poleno 

kolarnica  2/61 komentar skedenj   2/63 komentar gumno 

koliba (Koliba)  2/3 komentar slaba hiša 

kolišče  2/66 komentar vrt – sadni   2/67 komentar vrt – za zelenjavo in rože 

kolo Glej še: studenec na kolo  2/70 komentar vodnjak 

kolona  2/6 komentar podboj 

kolter (koLter)  2/38 komentar blazina za čez celo posteljo 

koltra  2/38 komentar blazina za čez celo posteljo 

komara  2/25 komentar soba, v katero je vhod iz dnevne sobe (hiše)   2/26 komentar spalnica (kamra) 

kombač  2/45 komentar vedro 

komen  2/39 komentar štedilnik   2/41 komentar ognjišče 

komenjača  2/52 komentar cunja 

kondot  2/64 komentar stranišče 

konec  2/68 komentar greda Glej še: prvi konec  2/24 komentar dnevna soba (hiša) zadnji konec  2/25 komentar soba, v katero je vhod iz dnevne sobe (hiše) zadnji konec  2/26 komentar spalnica (kamra) 

konoba  2/32 komentar klet 

kontadinanča  2/1 komentar kmetija 

kop-  2/19 komentar strešna opeka 

kop  2/45 komentar vedro 

kopa  2/19 komentar strešna opeka 

kopanja  2/3 komentar slaba hiša   2/46 komentar kad   2/71 komentar korito: a) korito za vodo, b) korito za prašiče Glej še: kopanja za vodo  2/71 komentar korito: a) korito za vodo, b) korito za prašiče svinjska kopanja  2/71 komentar korito: a) korito za vodo, b) korito za prašiče 

kopanjičika  2/71 komentar korito: a) korito za vodo, b) korito za prašiče 

koperdeka  2/38 komentar blazina za čez celo posteljo 

koperta (koperTa)  2/38 komentar blazina za čez celo posteljo 

kopjerta  2/37 komentar prevleka za blazino 

kopl- Glej še: ta na kopl-  2/20 komentar streha 

kopolšter  2/36 komentar blazina za pod glavo 

koprileto  2/35 komentar rjuha 

korc-  2/19 komentar strešna opeka 

kore  2/45 komentar vedro 

korec  2/45 komentar vedro Glej še: keblični korec  2/45 komentar vedro 

korit-  2/46 komentar kad   2/71 komentar korito: a) korito za vodo, b) korito za prašiče 

koritce  2/71 komentar korito: a) korito za vodo, b) korito za prašiče 

korito  2/71 komentar korito: a) korito za vodo, b) korito za prašiče 

korito  2/19 komentar strešna opeka   2/70 komentar vodnjak Glej še: betonsko korito  2/71 komentar korito: a) korito za vodo, b) korito za prašiče korito od vode  2/71 komentar korito: a) korito za vodo, b) korito za prašiče korito za prasce  2/71 komentar korito: a) korito za vodo, b) korito za prašiče korito za prasice  2/71 komentar korito: a) korito za vodo, b) korito za prašiče korito za prAšiče  2/71 komentar korito: a) korito za vodo, b) korito za prašiče korito za svinje  2/71 komentar korito: a) korito za vodo, b) korito za prašiče korito za vodo  2/71 komentar korito: a) korito za vodo, b) korito za prašiče korito za živino napajati  2/71 komentar korito: a) korito za vodo, b) korito za prašiče prasečje korito  2/71 komentar korito: a) korito za vodo, b) korito za prašiče svinjsko korito  2/71 komentar korito: a) korito za vodo, b) korito za prašiče vodeno korito  2/71 komentar korito: a) korito za vodo, b) korito za prašiče vodno korito  2/71 komentar korito: a) korito za vodo, b) korito za prašiče 

korošica  2/78 komentar sekira – navadna 

kortelač  2/49 komentar žepni nož 

koser  2/49 komentar žepni nož 

koserica  2/49 komentar žepni nož 

koserič  2/49 komentar žepni nož 

kosir  2/49 komentar žepni nož 

kosirača  2/49 komentar žepni nož 

kosirica  2/49 komentar žepni nož 

kosirič  2/49 komentar žepni nož 

kostenica  2/78 komentar sekira – navadna 

kostura  2/49 komentar žepni nož 

kosturica (koSturica)  2/49 komentar žepni nož 

koš  2/57 komentar čebelnjak 

košar  2/57 komentar čebelnjak Glej še: (bečelen) košar (za roj)  2/57 komentar čebelnjak 

košarda  2/56 komentar hlev za svinje 

košireba  2/49 komentar žepni nož 

košnica  2/57 komentar čebelnjak 

kot  2/53 komentar kurnica Glej še: kot za kokoši  2/53 komentar kurnica 

kotec  2/56 komentar hlev za svinje Glej še: kotec za kure  2/53 komentar kurnica kurji kotec  2/53 komentar kurnica 

kotel  2/44 komentar kotel 

kotel  2/44 komentar kotel   2/45 komentar vedro Glej še: kotel ta ramovi  2/44 komentar kotel zidan kotel  2/44 komentar kotel 

kotič Glej še: kurji kotič  2/53 komentar kurnica 

kotlič  2/44 komentar kotel 

kotliček  2/44 komentar kotel 

kotlo  2/44 komentar kotel 

kova  2/33 komentar postelja   2/34 komentar pograd v koči 

koverta  2/38 komentar blazina za čez celo posteljo 

kovertur  2/38 komentar blazina za čez celo posteljo 

kovjarta (koVjarta)  2/38 komentar blazina za čez celo posteljo 

kovter  2/55 komentar hlev za ovce   2/56 komentar hlev za svinje 

koza Glej še: hlev za koze  2/55 komentar hlev za ovce 

kozbec  2/75 komentar tnalo (kos lesa, na katerem sekajo drva) 

kozel  2/62 komentar petra 

kozica  2/43 komentar lonec 

kozjak  2/55 komentar hlev za ovce 

kozolec  2/61 komentar skedenj 

kraj  2/68 komentar greda 

krajček  2/68 komentar greda 

krava Glej še: hlev za krave  2/54 komentar hlev za krave hlev za krave  2/54 komentar hlev za krave štala za krave  2/54 komentar hlev za krave 

kravjak  2/54 komentar hlev za krave 

kravji Glej še: kravja štala  2/54 komentar hlev za krave kravji hlev  2/54 komentar hlev za krave kravji štant  2/54 komentar hlev za krave 

kravski Glej še: kravska štala  2/54 komentar hlev za krave 

krcelj  2/75 komentar tnalo (kos lesa, na katerem sekajo drva) 

krepa  2/43 komentar lonec 

krepast Glej še: krepasta hiša  2/3 komentar slaba hiša 

krepec  2/49 komentar žepni nož 

krepelce  2/73 komentar poleno 

krepelo  2/73 komentar poleno 

krevet  2/33 komentar postelja   2/34 komentar pograd v koči 

krinjec  2/49 komentar žepni nož 

kriv Glej še: kriv nož  2/49 komentar žepni nož 

krivač  2/49 komentar žepni nož 

krivček  2/49 komentar žepni nož 

krivec  2/49 komentar žepni nož 

križ  2/6 komentar podboj 

krog  2/59 komentar satovje 

krojiti  2/76 komentar cepiti (drva na drobno) 

krompir Glej še: kelder za krompir  2/32 komentar klet 

krompirnica  2/32 komentar klet 

kropnjača  2/43 komentar lonec 

krošlek  2/49 komentar žepni nož 

krov Glej še: (ta) pod krovom  2/29 komentar podstrešje 

kroven Glej še: krovni cigel  2/19 komentar strešna opeka 

krpa  2/52 komentar cunja 

kruka  2/9 komentar kljuka pri vratih 

krza  2/49 komentar žepni nož 

ksims  2/6 komentar podboj 

kuča  2/2 komentar hiša   2/3 komentar slaba hiša Glej še: slaba kuča  2/3 komentar slaba hiša stara kuča  2/3 komentar slaba hiša 

kučandra  2/3 komentar slaba hiša 

kučerda  2/3 komentar slaba hiša 

kučernica  2/3 komentar slaba hiša 

kučeta  2/33 komentar postelja 

kučica  2/3 komentar slaba hiša 

kučmarda  2/3 komentar slaba hiša 

kuheljna  2/23 komentar kuhinja 

kuhinja  2/23 komentar kuhinja 

kuhinja  2/23 komentar kuhinja   2/24 komentar dnevna soba (hiša) Glej še: črna kuhinja  2/41 komentar ognjišče zadnja kuhinja  2/31 komentar shramba 

kujica  2/49 komentar žepni nož 

kukrl  2/28 komentar podstrešna soba 

kukrle  2/10 komentar okno   2/28 komentar podstrešna soba 

kulet  2/56 komentar hlev za svinje 

kup-  2/74 komentar butara 

kura Glej še: kotec za kure  2/53 komentar kurnica 

kurečji Glej še: kurečje sedalo  2/53 komentar kurnica 

kurečnica (kureČnica)  2/53 komentar kurnica 

kurečnik  2/53 komentar kurnica 

kurečnjak  2/53 komentar kurnica 

kurišče  2/41 komentar ognjišče 

kurjača  2/53 komentar kurnica 

kurjak  2/53 komentar kurnica 

kurji Glej še: kurja štala  2/53 komentar kurnica kurji hlev  2/53 komentar kurnica kurji kotec  2/53 komentar kurnica kurji kotič  2/53 komentar kurnica 

kurjica  2/53 komentar kurnica 

kurnica  2/53 komentar kurnica 

kurnica  2/53 komentar kurnica 

kurnik  2/53 komentar kurnica 

kurnjak  2/53 komentar kurnica 

kurnji  2/53 komentar kurnica 

kustura  2/49 komentar žepni nož 

kusturica (kuSturica)  2/49 komentar žepni nož 

kušin (kUšin)  2/36 komentar blazina za pod glavo   2/37 komentar prevleka za blazino 

kušnjel (kUšnjel)  2/36 komentar blazina za pod glavo 

kuvert Glej še: ta pod kuveRtom  2/28 komentar podstrešna soba 

kuvjerta  2/37 komentar prevleka za blazino 

kuzlica  2/49 komentar žepni nož 

kužina  2/23 komentar kuhinja   2/31 komentar shramba   2/24 komentar dnevna soba (hiša) 

kvader  2/18 komentar zidna opeka   2/19 komentar strešna opeka   2/68 komentar greda 

kvadrela  2/68 komentar greda 

kvaka  2/9 komentar kljuka pri vratih 

kvele  2/69 komentar studenec 

kvelna  2/69 komentar studenec 

kvinč  2/46 komentar kad 

labuška  2/43 komentar lonec 

lajbelj  2/64 komentar stranišče 

lajben  2/64 komentar stranišče 

lajden  2/64 komentar stranišče 

lajntuh  2/35 komentar rjuha 

lajp  2/71 komentar korito: a) korito za vodo, b) korito za prašiče 

lajštra  2/6 komentar podboj 

lakat  2/8 komentar ključavnica 

lambar  2/45 komentar vedro 

lameta  2/50 komentar britev 

lampar (Lampar)  2/45 komentar vedro 

lanta  2/6 komentar podboj   2/12 komentar šipa 

lapor  2/17 komentar omet 

lapoš  2/14 komentar strop 

lastina  2/1 komentar kmetija 

lastnina  2/1 komentar kmetija 

lastra  2/12 komentar šipa 

lastvič  2/46 komentar kad 

laštra  2/11 komentar steklo – splošni izraz   2/12 komentar šipa 

ledina  2/66 komentar vrt – sadni 

leh  2/68 komentar greda 

leha  2/67 komentar vrt – za zelenjavo in rože   2/68 komentar greda 

lehica  2/68 komentar greda 

lejtre  2/30 komentar stopnice 

lempa  2/45 komentar vedro 

lempar (Lampar,  Lempar) 2/45 komentar vedro 

lempica  2/45 komentar vedro 

lenahen  2/35 komentar rjuha 

lentima (lentiMa)  2/38 komentar blazina za čez celo posteljo 

lentman  2/38 komentar blazina za čez celo posteljo 

lentuh  2/35 komentar rjuha 

lentvena  2/38 komentar blazina za čez celo posteljo 

lesa  2/21 komentar škopa (slama za pokrivanje strehe) 

lesen Glej še: lesena hiša  2/3 komentar slaba hiša 

lešica  2/68 komentar greda 

lešterna  2/70 komentar vodnjak 

letrine  2/64 komentar stranišče 

levedorica  2/46 komentar kad 

lijan  2/35 komentar rjuha 

lilahen  2/35 komentar rjuha 

lima  2/50 komentar britev 

lina  2/10 komentar okno 

linda  2/28 komentar podstrešna soba 

listnarica  2/35 komentar rjuha 

listnica  2/61 komentar skedenj 

listnik  2/61 komentar skedenj 

listnjak  2/61 komentar skedenj 

lišt-  2/6 komentar podboj 

lofl  2/89 komentar žlica 

loj  2/60 komentar vosek 

lolek  2/49 komentar žepni nož 

lonček  2/43 komentar lonec 

lončič  2/43 komentar lonec 

lonec  2/43 komentar lonec 

lonec  2/43 komentar lonec   2/44 komentar kotel Glej še: vilice za lonce  2/42 komentar burkle (priprava za devanje posode v peč) 

lonica  2/74 komentar butara 

lopa (lopa)  2/22 komentar veža   2/61 komentar skedenj   2/64 komentar stranišče   2/3 komentar slaba hiša   2/63 komentar gumno 

lovrek  2/49 komentar žepni nož 

loza  2/63 komentar gumno 

lubnica  2/38 komentar blazina za čez celo posteljo 

lucterna  2/70 komentar vodnjak 

lufthajzli  2/3 komentar slaba hiša 

luža  2/70 komentar vodnjak 

madrac (mAdrAc)  2/38 komentar blazina za čez celo posteljo 

magazin  2/31 komentar shramba 

majhen Glej še: majhen nožej  2/49 komentar žepni nož majhna hiša  2/3 komentar slaba hiša majhne vile  2/47 komentar vilice ta majhna hiša  2/25 komentar soba, v katero je vhod iz dnevne sobe (hiše) 

majhnič (majhNič)  2/49 komentar žepni nož 

majrof  2/24 komentar dnevna soba (hiša) 

majtar  2/17 komentar omet 

malarin (mAlArin)  2/78 komentar sekira – navadna 

mali Glej še: (ta) mala hiša  2/26 komentar spalnica (kamra) (ta) mala hiša  2/25 komentar soba, v katero je vhod iz dnevne sobe (hiše) ena mala Hiša  2/3 komentar slaba hiša mala hiža  2/24 komentar dnevna soba (hiša) mala hiža  2/25 komentar soba, v katero je vhod iz dnevne sobe (hiše) mala hiža  2/26 komentar spalnica (kamra) mala hižica  2/3 komentar slaba hiša ta mala kamra  2/25 komentar soba, v katero je vhod iz dnevne sobe (hiše) ta male duri  2/5 komentar duri ta mali nož  2/49 komentar žepni nož ta mali nožek  2/49 komentar žepni nož hiša malo vredna  2/3 komentar slaba hiša 

malta (mAlta)  2/17 komentar omet 

manerin  2/79 komentar toporišče 

mani  2/79 komentar toporišče 

manigo  2/79 komentar toporišče 

manik  2/79 komentar toporišče 

manika  2/79 komentar toporišče 

manilja  2/9 komentar kljuka pri vratih 

manjši Glej še: ta manjše vile  2/47 komentar vilice 

marmita  2/43 komentar lonec 

marof  2/61 komentar skedenj 

masank  2/78 komentar sekira – navadna 

maseljc  2/1 komentar kmetija 

mastela  2/46 komentar kad 

materas (materaS)  2/38 komentar blazina za čez celo posteljo 

maton  2/18 komentar zidna opeka   2/19 komentar strešna opeka 

matrocen  2/38 komentar blazina za čez celo posteljo 

maver  2/18 komentar zidna opeka 

mavrovec  2/18 komentar zidna opeka 

maža  2/38 komentar blazina za čez celo posteljo 

med  2/58 komentar med   2/83 komentar med – pomen 

med  2/58 komentar med   2/83 komentar med – pomen 

medesteje  2/41 komentar ognjišče 

medislje  2/41 komentar ognjišče 

meltra  2/45 komentar vedro   2/46 komentar kad 

mesaršček  2/49 komentar žepni nož 

mesteje  2/41 komentar ognjišče Glej še: v mestejah  2/41 komentar ognjišče 

mezar  2/55 komentar hlev za ovce 

mezat (Mezat)  2/24 komentar dnevna soba (hiša)   2/25 komentar soba, v katero je vhod iz dnevne sobe (hiše) 

mihec  2/49 komentar žepni nož 

mihen Glej še: mihena hiša  2/3 komentar slaba hiša 

mihica  2/49 komentar žepni nož 

mir  2/15 komentar vmesna notranja stena v hiši   2/16 komentar zunanji zidovi hiše   2/17 komentar omet Glej še: cegel za mir  2/18 komentar zidna opeka 

mispet  2/68 komentar greda 

mist  2/65 komentar gnoj 

mitel  2/15 komentar vmesna notranja stena v hiši 

mitelstena  2/15 komentar vmesna notranja stena v hiši 

mivalka  2/52 komentar cunja 

mivalnica  2/52 komentar cunja 

mivalo  2/52 komentar cunja 

mlaka  2/69 komentar studenec   2/70 komentar vodnjak 

mlašeči Glej še: mlašeča hiža  2/25 komentar soba, v katero je vhod iz dnevne sobe (hiše) 

mlatilnica  2/63 komentar gumno 

mlestvič  2/46 komentar kad 

modelarec  2/18 komentar zidna opeka 

modon  2/18 komentar zidna opeka   2/19 komentar strešna opeka 

modroca  2/38 komentar blazina za čez celo posteljo 

molete  2/42 komentar burkle (priprava za devanje posode v peč) 

mord  2/17 komentar omet 

mort  2/17 komentar omet 

mostnice  2/14 komentar strop 

mošovž Glej še: na mošovžu  2/29 komentar podstrešje 

mošten Glej še: moštna klet  2/32 komentar klet 

moštov Glej še: moštova klet  2/32 komentar klet 

motrocen  2/38 komentar blazina za čez celo posteljo 

mujvača  2/52 komentar cunja 

mužavina  2/70 komentar vodnjak 

na Glej še: (gori) na  hiši/hiše 2/29 komentar podstrešje (gori) na hlevu  2/61 komentar skedenj (ta) na hleve  2/29 komentar podstrešje (ta) na petr-  2/62 komentar petra cegel za (na) streho  2/19 komentar strešna opeka cimer na diljih  2/28 komentar podstrešna soba cimer na podstrešini  2/28 komentar podstrešna soba hiža (gori) na podu  2/28 komentar podstrešna soba kamra na kašči  2/28 komentar podstrešna soba kamra na solarju  2/28 komentar podstrešna soba na cimpru  2/28 komentar podstrešna soba na cimpru  2/29 komentar podstrešje na cimru  2/28 komentar podstrešna soba na congah  2/29 komentar podstrešje na čefiti  2/29 komentar podstrešje na diljah  2/29 komentar podstrešje na diljah diljih  2/28 komentar podstrešna soba na dilje  2/29 komentar podstrešje na gumnu  2/63 komentar gumno na hiši  2/61 komentar skedenj na hiši  2/28 komentar podstrešna soba 

nacepiti  2/76 komentar cepiti (drva na drobno) 

nadrobiti  2/76 komentar cepiti (drva na drobno) 

nahiša  2/29 komentar podstrešje 

nahiž  2/28 komentar podstrešna soba   2/29 komentar podstrešje Glej še: na nahižu  2/29 komentar podstrešje 

nahiža  2/29 komentar podstrešje 

naispa  2/27 komentar izba, ispa Glej še: gorenja naispa  2/29 komentar podstrešje 

nalivalo  2/45 komentar vedro 

napajati Glej še: korito za živino napajati  2/71 komentar korito: a) korito za vodo, b) korito za prašiče 

napor  2/75 komentar tnalo (kos lesa, na katerem sekajo drva) 

napušč  2/62 komentar petra   2/63 komentar gumno 

naramnik  2/74 komentar butara 

naraven Glej še: naravni izvir  2/69 komentar studenec naravni studenec  2/69 komentar studenec 

naročje  2/74 komentar butara 

nasad  2/66 komentar vrt – sadni   2/79 komentar toporišče Glej še: nasad od sekire  2/79 komentar toporišče 

nasada  2/79 komentar toporišče 

nasadišče  2/79 komentar toporišče 

nasekati  2/76 komentar cepiti (drva na drobno) 

naten  2/75 komentar tnalo (kos lesa, na katerem sekajo drva) 

naton  2/75 komentar tnalo (kos lesa, na katerem sekajo drva) 

natonek  2/75 komentar tnalo (kos lesa, na katerem sekajo drva) 

natonik  2/75 komentar tnalo (kos lesa, na katerem sekajo drva) 

navaden Glej še: navaden cegel  2/18 komentar zidna opeka 

navlaka  2/37 komentar prevleka za blazino 

navrh  2/29 komentar podstrešje 

nažagati  2/80 komentar žagati 

neočeden Glej še: neočedena hiša  2/3 komentar slaba hiša 

nežika  2/49 komentar žepni nož 

njiva  2/66 komentar vrt – sadni   2/67 komentar vrt – za zelenjavo in rože   2/68 komentar greda 

njivica  2/68 komentar greda 

nosilen Glej še: nosilni zid  2/16 komentar zunanji zidovi hiše 

notranji Glej še: notranja stena  2/15 komentar vmesna notranja stena v hiši notranji zid  2/15 komentar vmesna notranja stena v hiši 

notršnji Glej še: notršnja stena  2/15 komentar vmesna notranja stena v hiši 

nož  2/48 komentar nož 

nož  2/48 komentar nož   2/49 komentar žepni nož Glej še: (v)aržetni nož  2/49 komentar žepni nož bozjački nož  2/49 komentar žepni nož cepilni nož  2/49 komentar žepni nož cesarski nož  2/49 komentar žepni nož devžnov nož  2/49 komentar žepni nož kriv nož  2/49 komentar žepni nož nož za v (v)aržet  2/49 komentar žepni nož ravfarski nož  2/49 komentar žepni nož ta mali nož  2/49 komentar žepni nož taškini nož  2/49 komentar žepni nož za žepko nož  2/49 komentar žepni nož žepni nož  2/49 komentar žepni nož 

nožec  2/48 komentar nož   2/49 komentar žepni nož Glej še: nožec za briti  2/50 komentar britev nožec za žepko  2/49 komentar žepni nož v žepko nožec  2/49 komentar žepni nož za žepko nožec  2/49 komentar žepni nož žepni nožec  2/49 komentar žepni nož 

nožej  2/49 komentar žepni nož Glej še: majhen nožej  2/49 komentar žepni nož 

nožek  2/48 komentar nož   2/49 komentar žepni nož Glej še: švicarski nožek  2/49 komentar žepni nož ta mali nožek  2/49 komentar žepni nož žepni nožek  2/49 komentar žepni nož 

nožič  2/48 komentar nož   2/49 komentar žepni nož Glej še: nožič za v (v)aržet  2/49 komentar žepni nož 

nožiček  2/48 komentar nož   2/49 komentar žepni nož Glej še: (v)aržetni nožiček  2/49 komentar žepni nož 

nožičelj  2/49 komentar žepni nož 

nožičič  2/49 komentar žepni nož 

nožička  2/48 komentar nož   2/49 komentar žepni nož   2/50 komentar britev 

obdel  2/6 komentar podboj 

obešenka  2/34 komentar pograd v koči 

obivanje  2/6 komentar podboj 

oblačilce  2/37 komentar prevleka za blazino 

oblačilo  2/37 komentar prevleka za blazino 

obleka  2/37 komentar prevleka za blazino 

oblekalo (obleKalo)  2/37 komentar prevleka za blazino 

oblok  2/10 komentar okno 

obod  2/6 komentar podboj   2/16 komentar zunanji zidovi hiše 

obrajh  2/17 komentar omet 

obrh  2/69 komentar studenec 

obrisač  2/51 komentar brisača 

obrisača  2/51 komentar brisača 

obrisalka  2/51 komentar brisača 

obrisati Glej še: cunja za obrisati  2/51 komentar brisača 

obrisnica  2/51 komentar brisača   2/52 komentar cunja 

obrisovalka  2/51 komentar brisača 

obsušalka  2/51 komentar brisača 

od Glej še: glavnik od bušel  2/59 komentar satovje hišica od bečulov  2/57 komentar čebelnjak kašela od čel  2/57 komentar čebelnjak korito od vode  2/71 komentar korito: a) korito za vodo, b) korito za prašiče nasad od sekire  2/79 komentar toporišče štalice od prasca  2/56 komentar hlev za svinje 

odeja  2/38 komentar blazina za čez celo posteljo 

oder  2/33 komentar postelja   2/34 komentar pograd v koči   2/61 komentar skedenj   2/62 komentar petra   2/63 komentar gumno   2/29 komentar podstrešje Glej še: na odrah  2/29 komentar podstrešje na odrih  2/62 komentar petra 

odrc  2/34 komentar pograd v koči 

odre  2/29 komentar podstrešje 

odrič  2/29 komentar podstrešje   2/34 komentar pograd v koči 

odseček  2/73 komentar poleno 

ogel  2/16 komentar zunanji zidovi hiše 

ogenj  2/41 komentar ognjišče Glej še: na ognju  2/41 komentar ognjišče 

ognjič  2/41 komentar ognjišče 

ognjišče  2/41 komentar ognjišče 

ognjišče  2/41 komentar ognjišče   2/24 komentar dnevna soba (hiša) Glej še: na ognjišču  2/41 komentar ognjišče 

ograd  2/66 komentar vrt – sadni   2/67 komentar vrt – za zelenjavo in rože 

ograda  2/67 komentar vrt – za zelenjavo in rože 

ogradček  2/66 komentar vrt – sadni   2/67 komentar vrt – za zelenjavo in rože 

ogradčenik  2/67 komentar vrt – za zelenjavo in rože 

ogradčnjak  2/67 komentar vrt – za zelenjavo in rože 

ogradec  2/67 komentar vrt – za zelenjavo in rože 

ograja  2/66 komentar vrt – sadni 

oken  2/10 komentar okno 

oklep  2/6 komentar podboj 

okna  2/10 komentar okno 

oknica  2/10 komentar okno 

okno  2/10 komentar okno 

okno  2/10 komentar okno   2/12 komentar šipa Glej še: glažovina v oknu  2/12 komentar šipa 

okvir  2/6 komentar podboj 

olšje  2/72 komentar drva 

omaz  2/17 komentar omet 

omet  2/17 komentar omet 

omet  2/17 komentar omet 

opeka  2/18 komentar zidna opeka   2/19 komentar strešna opeka 

optrit  2/64 komentar stranišče 

orna  2/46 komentar kad 

ornač  2/46 komentar kad 

ornica  2/46 komentar kad 

osek  2/61 komentar skedenj 

osteje  2/41 komentar ognjišče 

ostenjak  2/15 komentar vmesna notranja stena v hiši 

oštoka  2/78 komentar sekira – navadna 

otirač  2/51 komentar brisača 

otirača  2/51 komentar brisača 

otirnik  2/52 komentar cunja 

ovca Glej še: hlev za ovce  2/55 komentar hlev za ovce štala za ovce  2/55 komentar hlev za ovce 

ovčar  2/55 komentar hlev za ovce 

ovčji Glej še: ovčja štala  2/55 komentar hlev za ovce ovčja štalica  2/55 komentar hlev za ovce ovčji četer  2/55 komentar hlev za ovce ovčji hlev  2/55 komentar hlev za ovce 

ovčnjak  2/55 komentar hlev za ovce 

ovratnik- (Ovratnik-)  2/6 komentar podboj 

padlaš (paDlaš)  2/28 komentar podstrešna soba   2/29 komentar podstrešje Glej še: na padlašu  2/29 komentar podstrešje na paDlašu hiža  2/28 komentar podstrešna soba 

pajnhiten  2/57 komentar čebelnjak 

pajon  2/38 komentar blazina za čez celo posteljo 

pajteljcepar  2/49 komentar žepni nož 

paklest  2/73 komentar poleno 

palaš  2/49 komentar žepni nož 

palika  2/73 komentar poleno 

palut  2/38 komentar blazina za čez celo posteljo 

panj-  2/57 komentar čebelnjak 

panj  2/73 komentar poleno   2/72 komentar drva   2/75 komentar tnalo (kos lesa, na katerem sekajo drva) 

panjiček  2/73 komentar poleno 

pankelj  2/74 komentar butara 

paradana (paradana)  2/15 komentar vmesna notranja stena v hiši   2/16 komentar zunanji zidovi hiše 

parapeto  2/15 komentar vmesna notranja stena v hiši 

parcela  2/68 komentar greda 

pared-  2/15 komentar vmesna notranja stena v hiši 

paret (paret)  2/15 komentar vmesna notranja stena v hiši   2/16 komentar zunanji zidovi hiše 

parma  2/61 komentar skedenj   2/62 komentar petra 

parna  2/61 komentar skedenj   2/62 komentar petra   2/63 komentar gumno Glej še: gornja parna  2/61 komentar skedenj 

parobek  2/73 komentar poleno 

pas  2/6 komentar podboj 

pasač  2/22 komentar veža 

pasena  2/70 komentar vodnjak 

pašač  2/22 komentar veža 

paštenj  2/68 komentar greda 

paštuba (paštuBa)  2/3 komentar slaba hiša 

paviment  2/13 komentar tla 

pavrnija  2/1 komentar kmetija 

paž  2/15 komentar vmesna notranja stena v hiši 

peč  2/40 komentar peč 

peč  2/40 komentar peč   2/69 komentar studenec   2/70 komentar vodnjak 

pečen Glej še: pečne vile  2/42 komentar burkle (priprava za devanje posode v peč) 

pegelj  2/74 komentar butara 

pem  2/75 komentar tnalo (kos lesa, na katerem sekajo drva) 

perilnica  2/46 komentar kad 

perjenica (perjeniCa)  2/38 komentar blazina za čez celo posteljo 

pernica  2/38 komentar blazina za čez celo posteljo 

pet  2/68 komentar greda 

petelj  2/68 komentar greda 

peteljc  2/68 komentar greda 

petenač  2/59 komentar satovje 

peter  2/29 komentar podstrešje   2/63 komentar gumno 

peterce  2/62 komentar petra 

peterk  2/62 komentar petra 

petljič  2/68 komentar greda 

petr- (peTr-)  2/62 komentar petra Glej še: (ta) na petr-  2/62 komentar petra 

petra  2/62 komentar petra 

pijačen Glej še: pijačna klet  2/32 komentar klet 

pikelej  2/43 komentar lonec 

pilašter  2/6 komentar podboj 

piliti  2/80 komentar žagati 

pipaš  2/49 komentar žepni nož 

pipček  2/49 komentar žepni nož 

pipčnik  2/49 komentar žepni nož 

pipec (piPec)  2/49 komentar žepni nož 

pipek  2/49 komentar žepni nož 

pipič  2/49 komentar žepni nož 

pipnik  2/49 komentar žepni nož 

pirakota  2/18 komentar zidna opeka 

pirgl  2/61 komentar skedenj 

piron  2/47 komentar vilice 

piružlek  2/49 komentar žepni nož 

pisker  2/43 komentar lonec   2/44 komentar kotel Glej še: črn pisker  2/44 komentar kotel svinjski pisker  2/44 komentar kotel 

piskerček  2/43 komentar lonec 

piskerič  2/46 komentar kad 

piskrič  2/43 komentar lonec 

pitovnjak  2/56 komentar hlev za svinje Glej še: svinjski pitovnjak  2/56 komentar hlev za svinje 

pivnica  2/32 komentar klet 

pjumin  2/36 komentar blazina za pod glavo   2/38 komentar blazina za čez celo posteljo 

plafon  2/14 komentar strop 

plahta (plaHta)  2/35 komentar rjuha 

plahuta  2/35 komentar rjuha   2/37 komentar prevleka za blazino 

planela  2/19 komentar strešna opeka 

planeta  2/19 komentar strešna opeka 

planka  2/15 komentar vmesna notranja stena v hiši 

planta  2/68 komentar greda 

plantar  2/68 komentar greda 

plantica  2/68 komentar greda 

plantišče  2/68 komentar greda 

plata Glej še: internit plata  2/19 komentar strešna opeka 

platničar  2/49 komentar žepni nož 

platon  2/14 komentar strop 

plavnik  2/46 komentar kad 

pleh  2/68 komentar greda 

plehič  2/68 komentar greda 

plevnica  2/38 komentar blazina za čez celo posteljo 

plevnik  2/61 komentar skedenj 

ploh  2/75 komentar tnalo (kos lesa, na katerem sekajo drva) 

plument  2/13 komentar tla 

plumsklo  2/64 komentar stranišče 

plunkovec  2/70 komentar vodnjak 

pobit Glej še: pobita hiša  2/3 komentar slaba hiša 

poč  2/70 komentar vodnjak 

pod‑  2/13 komentar tla 

pod  2/14 komentar strop   2/26 komentar spalnica (kamra)   2/28 komentar podstrešna soba   2/29 komentar podstrešje   2/34 komentar pograd v koči   2/61 komentar skedenj   2/62 komentar petra   2/63 komentar gumno Glej še: gornji pod  2/14 komentar strop gornji pod  2/31 komentar shramba gornji pod  2/29 komentar podstrešje hiža (gori) na podu  2/28 komentar podstrešna soba poden na podu  2/63 komentar gumno v podu  2/61 komentar skedenj na podu  2/61 komentar skedenj na podu  2/62 komentar petra na podu  2/63 komentar gumno na podu  2/28 komentar podstrešna soba na podu  2/29 komentar podstrešje 

pod Glej še: hiša pod streho  2/28 komentar podstrešna soba ravm pod strehoj  2/28 komentar podstrešna soba ravm pod strehoj  2/29 komentar podstrešje ta pod kuveRtom  2/28 komentar podstrešna soba (ta) pod krovom  2/29 komentar podstrešje pod Sofit  2/29 komentar podstrešje pod stražjo  2/29 komentar podstrešje pod stražo  2/29 komentar podstrešje pod  streho/strehoj 2/28 komentar podstrešna soba pod streho strehoj strehom  2/29 komentar podstrešje pod strešino  2/28 komentar podstrešna soba pod vrh  / podvrh 2/29 komentar podstrešje pod vrhom  2/29 komentar podstrešje 

podajalka  2/42 komentar burkle (priprava za devanje posode v peč) 

podboj- (podBoj-)  2/6 komentar podboj 

podboj  2/6 komentar podboj 

poden  2/13 komentar tla Glej še: poden na podu  2/63 komentar gumno tipelj poden  2/14 komentar strop 

podenec  2/14 komentar strop 

poderiga  2/3 komentar slaba hiša 

podglavnica  2/36 komentar blazina za pod glavo 

podič  2/28 komentar podstrešna soba 

podina  2/45 komentar vedro   2/46 komentar kad 

podirati  2/77 komentar sekati 

podlanec  2/14 komentar strop   2/63 komentar gumno 

podrt Glej še: podrta hiša  2/3 komentar slaba hiša 

podrtija  2/3 komentar slaba hiša 

podrtina  2/3 komentar slaba hiša 

podsekovati  2/77 komentar sekati 

podstraž  2/29 komentar podstrešje   2/62 komentar petra 

podstraža  2/29 komentar podstrešje 

podstražek  2/29 komentar podstrešje 

podstražje  2/29 komentar podstrešje 

podstražnica  2/28 komentar podstrešna soba 

podstreha  2/29 komentar podstrešje 

podstrešek  2/28 komentar podstrešna soba   2/29 komentar podstrešje 

podstrešen Glej še: podstrešna hiša  2/28 komentar podstrešna soba podstrešna hišica  2/28 komentar podstrešna soba podstrešna hiža  2/28 komentar podstrešna soba podstrešna kamra  2/28 komentar podstrešna soba podstrešna soba  2/28 komentar podstrešna soba podstrešni cimer  2/28 komentar podstrešna soba 

podstrešeno  2/29 komentar podstrešje 

podstrešina  2/28 komentar podstrešna soba   2/29 komentar podstrešje Glej še: cimer na podstrešini  2/28 komentar podstrešna soba 

podstrešje  2/29 komentar podstrešje 

podstrešje  2/28 komentar podstrešna soba   2/29 komentar podstrešje Glej še: soba na podstrešju  2/28 komentar podstrešna soba 

podstrešnja  2/29 komentar podstrešje 

podzglavljenik  2/36 komentar blazina za pod glavo 

podzglavnik (podZglavnik)  2/36 komentar blazina za pod glavo 

pogač- (Pogač-)  2/59 komentar satovje 

pograd  2/34 komentar pograd v koči 

pograd (pOgrad-)  2/34 komentar pograd v koči Glej še: pograd v bajti  2/34 komentar pograd v koči pograd v koči  2/34 komentar pograd v koči 

pohištvo  2/1 komentar kmetija 

pojata  2/61 komentar skedenj 

pok  2/73 komentar poleno 

pokarica  2/49 komentar žepni nož 

pokriv  2/20 komentar streha 

pokrivač  2/19 komentar strešna opeka 

pokrivalo  2/20 komentar streha 

pokrivati Glej še: pokrivati cigel  2/19 komentar strešna opeka 

pokrivatji Glej še: pokrivatji cigel  2/19 komentar strešna opeka 

pokrivatni Glej še: pokrivatni cigel  2/19 komentar strešna opeka 

pokrivni Glej še: pokrivni cigel  2/19 komentar strešna opeka 

pokrovni Glej še: pokrovni cigel  2/19 komentar strešna opeka 

polen-  2/73 komentar poleno 

polena  2/73 komentar poleno 

poleno  2/73 komentar poleno 

poleno  2/75 komentar tnalo (kos lesa, na katerem sekajo drva) 

polivač  2/45 komentar vedro 

polnik  2/45 komentar vedro 

polnjak  2/45 komentar vedro 

polovnjak  2/46 komentar kad 

polšter (poLŠter)  2/36 komentar blazina za pod glavo   2/37 komentar prevleka za blazino   2/38 komentar blazina za čez celo posteljo Glej še: polšter ibercug  2/37 komentar prevleka za blazino 

polšterc (poLšterc)  2/36 komentar blazina za pod glavo 

polšterceha  2/37 komentar prevleka za blazino 

polštercigelj  2/37 komentar prevleka za blazino 

polšterciger  2/37 komentar prevleka za blazino 

polštercug  2/37 komentar prevleka za blazino 

polšternica  2/36 komentar blazina za pod glavo   2/37 komentar prevleka za blazino 

polšterzuger  2/37 komentar prevleka za blazino 

polštrovina  2/37 komentar prevleka za blazino 

polutek  2/35 komentar rjuha 

pomijnik  2/45 komentar vedro 

pomivalka (pomiValka)  2/52 komentar cunja 

pomošnica  2/45 komentar vedro 

ponar  2/53 komentar kurnica 

pongart  2/66 komentar vrt – sadni 

pongrad (pOngrad)  2/34 komentar pograd v koči 

pongrat  2/66 komentar vrt – sadni 

ponjava (ponjAva)  2/35 komentar rjuha 

ponjavo  2/35 komentar rjuha 

ponš  2/37 komentar prevleka za blazino 

popičevka  2/49 komentar žepni nož 

popičnica  2/49 komentar žepni nož 

popičnik  2/49 komentar žepni nož 

popkalica  2/49 komentar žepni nož 

popkar  2/49 komentar žepni nož 

popkarica  2/49 komentar žepni nož 

popkovec  2/49 komentar žepni nož 

popkovica  2/49 komentar žepni nož 

porišče  2/79 komentar toporišče 

porodan  2/15 komentar vmesna notranja stena v hiši 

porton  2/6 komentar podboj   2/4 komentar vrata 

porungelj  2/73 komentar poleno   2/75 komentar tnalo (kos lesa, na katerem sekajo drva) 

poseči  2/77 komentar sekati 

posekati  2/77 komentar sekati 

posestvo  2/1 komentar kmetija 

poslovški Glej še: poslovška hiša  2/3 komentar slaba hiša 

postačka  2/68 komentar greda 

posteje  2/41 komentar ognjišče 

postelj  2/33 komentar postelja 

postelja  2/33 komentar postelja 

postelja  2/33 komentar postelja   2/34 komentar pograd v koči Glej še: postelja na štok  2/34 komentar pograd v koči 

potih  2/71 komentar korito: a) korito za vodo, b) korito za prašiče 

potoček  2/69 komentar studenec 

potok  2/69 komentar studenec 

potor  2/79 komentar toporišče 

potoridlo  2/79 komentar toporišče 

potorišče  2/79 komentar toporišče 

poval  2/13 komentar tla   2/14 komentar strop 

povlaka  2/37 komentar prevleka za blazino 

pozad  2/39 komentar štedilnik   2/41 komentar ognjišče 

prag  2/6 komentar podboj 

prajtelj  2/74 komentar butara 

prasec Glej še: čut za prasca  2/56 komentar hlev za svinje hlev za prasce  2/56 komentar hlev za svinje hlevčič za prasca  2/56 komentar hlev za svinje štalice od prasca  2/56 komentar hlev ), korito za prasce 

prasečji Glej še: prasečje korito  2/71 komentar korito: a) korito za vodo, b) korito za prašiče prasečji hlev  2/56 komentar hlev za svinje 

prasica Glej še: korito za prasice  2/71 komentar korito: a) korito za vodo, b) korito za prašiče 

praščar  2/56 komentar hlev za svinje 

praščje  2/72 komentar drva 

prašič Glej še: korito za prAšiče  2/71 komentar korito: a) korito za vodo, b) korito za prašiče 

prašičev Glej še: prašičeve štalice  2/56 komentar hlev za svinje 

prašičji Glej še: prašičji hlev  2/56 komentar hlev za svinje 

pravi Glej še: ta prava ispa  2/24 komentar dnevna soba (hiša) 

pražnji Glej še: pražnja hiša  2/24 komentar dnevna soba (hiša) 

prečen Glej še: prečna stena  2/15 komentar vmesna notranja stena v hiši 

prečnik  2/36 komentar blazina za pod glavo 

predelek  2/15 komentar vmesna notranja stena v hiši 

predelen Glej še: predelna stena  2/15 komentar vmesna notranja stena v hiši 

predklet (preDklet)  2/22 komentar veža 

prednji Glej še: prednja hiša  2/24 komentar dnevna soba (hiša) prednja hiša  2/26 komentar spalnica (kamra) prednja hiža  2/24 komentar dnevna soba (hiša) prednja hiža  2/26 komentar spalnica (kamra) prednji štibelj  2/26 komentar spalnica (kamra) 

predol  2/32 komentar klet 

pregrada  2/15 komentar vmesna notranja stena v hiši 

pregraja  2/15 komentar vmesna notranja stena v hiši 

pregrinjalo  2/38 komentar blazina za čez celo posteljo 

preklade (Imn.)  2/62 komentar petra 

prekol  2/73 komentar poleno 

prekvader  2/6 komentar podboj 

prelaz  2/30 komentar stopnice 

preloge  2/6 komentar podboj 

premoč  2/71 komentar korito: a) korito za vodo, b) korito za prašiče 

premoženje  2/1 komentar kmetija 

preoblačalo  2/37 komentar prevleka za blazino 

preobleka  2/37 komentar prevleka za blazino 

presekavati  2/77 komentar sekati 

prestirala  2/35 komentar rjuha 

prestiralo (prestirAlo)  2/35 komentar rjuha 

presvlaka  2/37 komentar prevleka za blazino 

prevleka  2/37 komentar prevleka za blazino 

prezid  2/15 komentar vmesna notranja stena v hiši 

pri Glej še: pri čeBelih  2/57 komentar čebelnjak 

prična  2/34 komentar pograd v koči 

pridevek  2/62 komentar petra 

priklet  2/22 komentar veža 

prket  2/32 komentar klet   2/55 komentar hlev za ovce   2/56 komentar hlev za svinje 

prnja  2/52 komentar cunja 

proknica  2/78 komentar sekira – navadna 

prosnice  2/14 komentar strop 

prt  2/35 komentar rjuha Glej še: hodnji prt  2/35 komentar rjuha 

prtič  2/35 komentar rjuha 

prugel  2/73 komentar poleno 

prugelj  2/73 komentar poleno   2/75 komentar tnalo (kos lesa, na katerem sekajo drva) 

prvi Glej še: prva hiša  2/24 komentar dnevna soba (hiša) prva hiža  2/24 komentar dnevna soba (hiša) prvi hram  2/32 komentar klet prvi konec  2/24 komentar dnevna soba (hiša) 

puc  2/17 komentar omet 

puda  2/3 komentar slaba hiša   2/63 komentar gumno 

pumpa  2/69 komentar studenec   2/70 komentar vodnjak Glej še: na pumpo studenec  2/70 komentar vodnjak 

pungart  2/66 komentar vrt – sadni 

pungrad  2/66 komentar vrt – sadni 

punkelj  2/74 komentar butara 

puntavka  2/78 komentar sekira – navadna 

punte  2/74 komentar butara 

purnjak  2/53 komentar kurnica 

pušaveja  2/74 komentar butara 

pušelj  2/74 komentar butara 

pušeljc-  2/74 komentar butara 

pušeljček  2/74 komentar butara 

pušljič  2/74 komentar butara 

putaš  2/38 komentar blazina za čez celo posteljo 

putrih  2/45 komentar vedro 

putrihle  2/45 komentar vedro 

rajh  2/17 komentar omet 

rajha  2/17 komentar omet 

rajhanje  2/17 komentar omet 

rajkelj  2/73 komentar poleno 

ram (ram)  2/6 komentar podboj 

ramat  2/59 komentar satovje 

ramov Glej še: kotel ta ramovi  2/44 komentar kotel 

ranjglja  2/43 komentar lonec 

ranjgljica  2/43 komentar lonec 

ratovišče  2/79 komentar toporišče 

ravfarski Glej še: ravfarski nož  2/49 komentar žepni nož 

ravm Glej še: ravm pod strehoj  2/28 komentar podstrešna soba ravm pod strehoj  2/29 komentar podstrešje 

razbivati  2/76 komentar cepiti (drva na drobno) 

razcepiti  2/76 komentar cepiti (drva na drobno) 

razdrtija  2/3 komentar slaba hiša 

razircajg  2/50 komentar britev 

razklad  2/68 komentar greda 

razklati  2/76 komentar cepiti (drva na drobno)   2/77 komentar sekati 

razkleščk-  2/73 komentar poleno 

razkoljek  2/73 komentar poleno 

razsečti  2/77 komentar sekati 

razsošk-  2/47 komentar vilice 

razžagati  2/80 komentar žagati 

ražor  2/50 komentar britev 

rebrnik  2/19 komentar strešna opeka 

reja Glej še: klet za rejo  2/32 komentar klet 

rekvadr- (rEkvadr-)  2/6 komentar podboj 

remice  2/59 komentar satovje 

repen Glej še: repna klet  2/32 komentar klet 

repnica  2/32 komentar klet 

repnjak  2/43 komentar lonec 

reven Glej še: revna hiža  2/3 komentar slaba hiša 

rezati  2/80 komentar žagati 

rezervar  2/70 komentar vodnjak 

rezirklinja  2/50 komentar britev 

rigelj  2/9 komentar kljuka pri vratih 

ril  2/73 komentar poleno 

rinje  2/42 komentar burkle (priprava za devanje posode v peč) 

rink  2/16 komentar zunanji zidovi hiše 

rinka  2/9 komentar kljuka pri vratih 

ripoštiljo  2/31 komentar shramba 

ristovec  2/18 komentar zidna opeka 

ritek  2/21 komentar škopa (slama za pokrivanje strehe) 

ritka  2/21 komentar škopa (slama za pokrivanje strehe)   2/75 komentar tnalo (kos lesa, na katerem sekajo drva) 

ritonj-  2/21 komentar škopa (slama za pokrivanje strehe) 

ritovin-  2/21 komentar škopa (slama za pokrivanje strehe) 

rjuha  2/35 komentar rjuha 

rjuha  2/35 komentar rjuha 

rob  2/51 komentar brisača 

roba  2/35 komentar rjuha 

rocelj  2/79 komentar toporišče 

roč  2/79 komentar toporišče 

ročaj  2/79 komentar toporišče 

ročica  2/9 komentar kljuka pri vratih 

ročje  2/79 komentar toporišče 

ročnica  2/78 komentar sekira – navadna 

ročnik  2/51 komentar brisača 

roj Glej še: (bečelen) košar (za roj)  2/57 komentar čebelnjak 

rom  2/6 komentar podboj 

rončelica (rOnčelica)  2/78 komentar sekira – navadna 

ronja  2/52 komentar cunja 

ronkanela  2/49 komentar žepni nož 

rozar  2/68 komentar greda 

roža Glej še: greda za rože  2/67 komentar vrt – za zelenjavo in rože gredica za rože  2/67 komentar vrt – za zelenjavo in rože vrt za rože  2/67 komentar vrt – za zelenjavo in rože 

rožanc- (rOžanc-)  2/6 komentar podboj   2/74 komentar butara 

rožič  2/48 komentar nož 

ruha (ruHa)  2/35 komentar rjuha Glej še: hodnična ruha  2/35 komentar rjuha 

rušiti  2/77 komentar sekati 

ruta  2/52 komentar cunja 

sače  2/59 komentar satovje 

saden Glej še: sadni travnik  2/66 komentar vrt – sadni sadni vrt  2/66 komentar vrt – sadni 

sadnjak  2/66 komentar vrt – sadni 

sadonosnik  2/66 komentar vrt – sadni 

sadovnjak  2/66 komentar vrt – sadni 

sak  2/59 komentar satovje 

sakovje  2/59 komentar satovje 

sališ  2/13 komentar tla 

salo  2/22 komentar veža 

salvet  2/52 komentar cunja 

sarajevec  2/49 komentar žepni nož 

sarajevo  2/49 komentar žepni nož 

sarmački Glej še: sarmačka hiža  2/64 komentar stranišče 

sat- (sAt-)  2/59 komentar satovje 

satiči  2/59 komentar satovje 

satin- (saTin-)  2/59 komentar satovje 

satinic-  2/59 komentar satovje 

satje (sAtje)  2/59 komentar satovje 

satnic-  2/59 komentar satovje 

satniki  2/59 komentar satovje 

satovje  2/59 komentar satovje 

satovje (sATovje)  2/59 komentar satovje 

satovi  2/59 komentar satovje 

satovnice  2/59 komentar satovje 

scepiti  2/76 komentar cepiti (drva na drobno) 

sečen  2/49 komentar žepni nož 

seči  2/76 komentar cepiti (drva na drobno)   2/77 komentar sekati 

sečti  2/76 komentar cepiti (drva na drobno)   2/77 komentar sekati 

sedal-  2/53 komentar kurnica 

sedalo Glej še: kurečje sedalo  2/53 komentar kurnica kokošeče sedalo  2/53 komentar kurnica 

seden Glej še: sedna hiša  2/24 komentar dnevna soba (hiša) 

sejati  2/80 komentar žagati 

sekati  2/77 komentar sekati   2/86 komentar sekati – pomen 

sekati  2/76 komentar cepiti (drva na drobno)   2/86 komentar sekati – pomen   2/77 komentar sekati 

sekira  2/78 komentar sekira – navadna 

sekira  2/78 komentar sekira – navadna Glej še: nasad od sekire  2/79 komentar toporišče štilj za sekiro  2/79 komentar toporišče 

sekirica  2/78 komentar sekira – navadna 

sekirin Glej še: sekirin štilj  2/79 komentar toporišče 

sekirišče  2/79 komentar toporišče 

sekret (Sekret)  2/64 komentar stranišče 

sekretovec  2/65 komentar gnoj 

seler  2/45 komentar vedro 

senica  2/61 komentar skedenj 

senik  2/61 komentar skedenj 

senjak  2/34 komentar pograd v koči 

sernik  2/64 komentar stranišče 

seseči  2/76 komentar cepiti (drva na drobno)   2/77 komentar sekati 

sesekavati  2/76 komentar cepiti (drva na drobno) 

shramba  2/31 komentar shramba 

shramba (sHramba)  2/31 komentar shramba   2/32 komentar klet 

sič  2/45 komentar vedro 

simba  2/63 komentar gumno 

skalice  2/19 komentar strešna opeka 

skedenj  2/61 komentar skedenj 

skedenj (SkeDenj)  2/32 komentar klet   2/61 komentar skedenj   2/63 komentar gumno   2/66 komentar vrt – sadni Glej še: na skednju  2/61 komentar skedenj na skednju  2/63 komentar gumno 

sklati  2/76 komentar cepiti (drva na drobno) 

sklepec  2/49 komentar žepni nož 

sklupec (skLupec)  2/49 komentar žepni nož 

skrojiti  2/76 komentar cepiti (drva na drobno) 

slab Glej še: slaba hiša  2/3 komentar slaba hiša slaba hiža  2/3 komentar slaba hiša slaba kuča  2/3 komentar slaba hiša 

slama  2/88 komentar slama 

slama  2/21 komentar škopa (slama za pokrivanje strehe)   2/88 komentar slama Glej še: škopana slama  2/21 komentar škopa (slama za pokrivanje strehe) šopana slama  2/21 komentar škopa (slama za pokrivanje strehe) 

slamarica  2/38 komentar blazina za čez celo posteljo 

slamnica  2/38 komentar blazina za čez celo posteljo 

slamnik  2/38 komentar blazina za čez celo posteljo 

slamnjak  2/21 komentar škopa (slama za pokrivanje strehe) 

slog  2/67 komentar vrt – za zelenjavo in rože 

snop  2/74 komentar butara 

soba  2/25 komentar soba, v katero je vhod iz dnevne sobe (hiše) 

soba  2/24 komentar dnevna soba (hiša)   2/25 komentar soba, v katero je vhod iz dnevne sobe (hiše)   2/26 komentar spalnica (kamra)   2/28 komentar podstrešna soba Glej še: (ta) zgornja soba  2/28 komentar podstrešna soba dnevna soba  2/24 komentar dnevna soba (hiša) gornja soba  2/28 komentar podstrešna soba podstrešna soba  2/28 komentar podstrešna soba soba na cimpru  2/28 komentar podstrešna soba soba na diljah diljih na diljah soba  2/28 komentar podstrešna soba soba na izbi  2/28 komentar podstrešna soba soba na podstrešju  2/28 komentar podstrešna soba spavača soba  2/25 komentar soba, v katero je vhod iz dnevne sobe (hiše) spavača soba  2/26 komentar spalnica (kamra) ta vrhnja soba  2/28 komentar podstrešna soba soba na kašči  2/28 komentar podstrešna soba 

sobica  2/25 komentar soba, v katero je vhod iz dnevne sobe (hiše) Glej še: mala sobica  2/26 komentar spalnica (kamra) 

sod  2/57 komentar čebelnjak 

sodžorno  2/24 komentar dnevna soba (hiša) 

sofit (sofit)  2/14 komentar strop   2/28 komentar podstrešna soba   2/29 komentar podstrešje Glej še: pod sofit  2/29 komentar podstrešje 

sok  2/73 komentar poleno 

solar  2/26 komentar spalnica (kamra)   2/28 komentar podstrešna soba   2/29 komentar podstrešje Glej še: kamra na solarju  2/28 komentar podstrešna soba 

solata Glej še: gredica za solato  2/67 komentar vrt – za zelenjavo in rože 

sonfit  2/14 komentar strop 

spalnica  2/26 komentar spalnica (kamra) 

spalnica  2/25 komentar soba, v katero je vhod iz dnevne sobe (hiše)   2/26 komentar spalnica (kamra) 

spati Glej še: čaniba (ta) za spat  2/26 komentar spalnica (kamra) hiža za spati  2/26 komentar spalnica (kamra) kamra za spati  2/26 komentar spalnica (kamra) kamra za spati  2/25 komentar soba, v katero je vhod iz dnevne sobe (hiše) 

spavači Glej še: spavača soba  2/25 komentar soba, v katero je vhod iz dnevne sobe (hiše) spavača soba  2/26 komentar spalnica (kamra) 

spravilišče  2/32 komentar klet 

spužva  2/52 komentar cunja 

sralnjak  2/64 komentar stranišče 

sreda  2/68 komentar greda 

sredica  2/68 komentar greda 

srednik  2/64 komentar stranišče 

sredovnjak  2/64 komentar stranišče 

srtel  2/13 komentar tla 

stacati  2/76 komentar cepiti (drva na drobno) 

staja  2/55 komentar hlev za ovce 

star Glej še: stara Hiša  2/3 komentar slaba hiša stara hiža  2/3 komentar slaba hiša stara koča  2/3 komentar slaba hiša stara kuča  2/3 komentar slaba hiša 

stebr-  2/6 komentar podboj 

steje  2/41 komentar ognjišče 

steklenina  2/11 komentar steklo – splošni izraz 

steklo  2/11 komentar steklo – splošni izraz 

steklo  2/11 komentar steklo – splošni izraz   2/12 komentar šipa 

steljnati Glej še: ta steljnata šupa  2/61 komentar skedenj 

sten-  2/14 komentar strop 

stena  2/15 komentar vmesna notranja stena v hiši 

stena  2/15 komentar vmesna notranja stena v hiši   2/16 komentar zunanji zidovi hiše Glej še: notranja stena  2/15 komentar vmesna notranja stena v hiši notršnja stena  2/15 komentar vmesna notranja stena v hiši prečna stena  2/15 komentar vmesna notranja stena v hiši predelna stena  2/15 komentar vmesna notranja stena v hiši vanjska stena  2/16 komentar zunanji zidovi hiše vdelana stena  2/16 komentar zunanji zidovi hiše zidna stena  2/16 komentar zunanji zidovi hiše znotršnja stena  2/15 komentar vmesna notranja stena v hiši zunajšnja stena  2/16 komentar zunanji zidovi hiše zunanja stena  2/16 komentar zunanji zidovi hiše zVunajšnja stena  2/16 komentar zunanji zidovi hiše 

stolb- (stolb-)  2/30 komentar stopnice 

stop  2/30 komentar stopnice 

stopnice  2/30 komentar stopnice 

stopnice  2/30 komentar stopnice 

stranišče  2/64 komentar stranišče 

stranišče  2/64 komentar stranišče 

straž Glej še: pod stražjo  2/29 komentar podstrešje 

straža Glej še: pod stražo  2/29 komentar podstrešje 

strd  2/58 komentar med 

strdina  2/58 komentar med 

streha (2/20) V159.01 streha

streha (2/20) V159.01 streha Glej še: cegel za (na) streho  2/19 komentar strešna opeka hiša pod streho  2/28 komentar podstrešna soba pod  streho/strehoj 2/28 komentar podstrešna soba pod  streho/strehoj/strehom 2/29 komentar podstrešje ravm pod strehoj  2/28 komentar podstrešna soba ravm pod strehoj  2/29 komentar podstrešje 

strešen Glej še: strešna opeka  2/19 komentar strešna opeka (ta) strešni  cegel/ceglo 2/19 komentar strešna opeka strešni  cigel/ciglo 2/19 komentar strešna opeka 

strešina Glej še: pod strešino  2/28 komentar podstrešna soba 

strešnica  2/70 komentar vodnjak 

strešnik  2/19 komentar strešna opeka 

strešnjak  2/19 komentar strešna opeka 

strgan Glej še: strgana hiša  2/3 komentar slaba hiša 

strnjak  2/45 komentar vedro 

strop  2/14 komentar strop 

strop  2/68 komentar greda   2/14 komentar strop Glej še: na stropu  2/29 komentar podstrešje 

strskati  2/76 komentar cepiti (drva na drobno) 

studen  2/69 komentar studenec 

studenček  2/69 komentar studenec   2/70 komentar vodnjak 

studenčič  2/69 komentar studenec   2/70 komentar vodnjak 

studenec  2/69 komentar studenec 

studenec  2/69 komentar studenec   2/70 komentar vodnjak Glej še: na pumpo studenec  2/70 komentar vodnjak naravni studenec  2/69 komentar studenec skopan studenec  2/70 komentar vodnjak studenec na kolo  2/70 komentar vodnjak 

studenek  2/69 komentar studenec   2/70 komentar vodnjak 

sufit  2/14 komentar strop   2/28 komentar podstrešna soba   2/29 komentar podstrešje 

suj  2/46 komentar kad 

sumič  2/6 komentar podboj 

svinja Glej še: hlev za svinje  2/56 komentar hlev za svinje korito za svinje  2/71 komentar korito: a) korito za vodo, b) korito za prašiče 

svinjak  2/55 komentar hlev za ovce   2/56 komentar hlev za svinje Glej še: kokošji svinjak  2/53 komentar kurnica 

svinjec  2/56 komentar hlev za svinje 

svinjski Glej še: svinjsk- štal-  2/56 komentar hlev za svinje svinjsk- štalic-  2/56 komentar hlev za svinje svinjska kopanja  2/71 komentar korito: a) korito za vodo, b) korito za prašiče svinjski hlev  2/56 komentar hlev za svinje svinjski hlevci  2/56 komentar hlev za svinje svinjski pisker  2/44 komentar kotel svinjski pitovnjak  2/56 komentar hlev za svinje svinjsko korito  2/71 komentar korito: a) korito za vodo, b) korito za prašiče 

svinjščak  2/56 komentar hlev za svinje 

svinjšček  2/43 komentar lonec 

svisl-  2/61 komentar skedenj   2/62 komentar petra 

svisla  2/34 komentar pograd v koči 

šajba (šajba)  2/11 komentar steklo – splošni izraz   2/12 komentar šipa 

šajbovina  2/11 komentar steklo – splošni izraz 

šajhajzeljc  2/64 komentar stranišče 

šajselj  2/64 komentar stranišče 

šajt  2/73 komentar poleno 

šajtelj  2/73 komentar poleno 

šajtra  2/73 komentar poleno 

šališ  2/13 komentar tla 

šalvaroba (šaLVaroBa)  2/31 komentar shramba 

šavba  2/11 komentar steklo – splošni izraz   2/12 komentar šipa 

ščale (ŠČale)  2/30 komentar stopnice 

ščaline  2/30 komentar stopnice 

ščaponar  2/53 komentar kurnica 

ščetina  2/59 komentar satovje 

šeftat  2/14 komentar strop   2/17 komentar omet 

šeglar  2/71 komentar korito: a) korito za vodo, b) korito za prašiče 

šeglot  2/45 komentar vedro 

šela  2/45 komentar vedro 

šeshajzelj  2/64 komentar stranišče 

šiba (šiba)  2/12 komentar šipa 

šibje  2/74 komentar butara 

šiček  2/49 komentar žepni nož 

šijer  2/6 komentar podboj 

šindra  2/19 komentar strešna opeka 

šinkelj-  2/74 komentar butara 

šintelj (šiNTelj-)  2/19 komentar strešna opeka 

šipa  2/12 komentar šipa 

šipa  2/11 komentar steklo – splošni izraz   2/12 komentar šipa 

škaf  2/45 komentar vedro   2/46 komentar kad 

škafec  2/46 komentar kad 

škafica  2/46 komentar kad 

škale (Imn.)  2/30 komentar stopnice 

škaline (Imn.)  2/30 komentar stopnice 

škatla  2/57 komentar čebelnjak   2/6 komentar podboj 

škljoca  2/49 komentar žepni nož 

škop  2/21 komentar škopa (slama za pokrivanje strehe) 

škop-  2/21 komentar škopa (slama za pokrivanje strehe) 

škopa  2/21 komentar škopa (slama za pokrivanje strehe) 

škopa  2/21 komentar škopa (slama za pokrivanje strehe) 

škopan Glej še: škopana slama  2/21 komentar škopa (slama za pokrivanje strehe) 

škopanica  2/21 komentar škopa (slama za pokrivanje strehe) 

škopek  2/21 komentar škopa (slama za pokrivanje strehe) 

škopje  2/21 komentar škopa (slama za pokrivanje strehe) 

škoplji  2/21 komentar škopa (slama za pokrivanje strehe) 

škopnica (škopnica)  2/21 komentar škopa (slama za pokrivanje strehe) 

škopnik- (škopnik)  2/21 komentar škopa (slama za pokrivanje strehe) 

škopnjak  2/21 komentar škopa (slama za pokrivanje strehe) 

škrc  2/49 komentar žepni nož 

škrebeteljc  2/49 komentar žepni nož 

škripec (Škripec)  2/49 komentar žepni nož 

škripica  2/49 komentar žepni nož 

škrnač  2/49 komentar žepni nož 

škrnec  2/49 komentar žepni nož 

škrutelj  2/49 komentar žepni nož 

škulja  2/32 komentar klet 

škvadra  2/68 komentar greda 

šlafcimer  2/26 komentar spalnica (kamra) 

šlahkamra  2/26 komentar spalnica (kamra) 

šluselj  2/7 komentar ključ 

šnola  2/9 komentar kljuka pri vratih 

šodžorno  2/24 komentar dnevna soba (hiša) 

šofit  2/14 komentar strop   2/28 komentar podstrešna soba   2/29 komentar podstrešje Glej še: kamra v šofiti  2/28 komentar podstrešna soba pod šofit  2/29 komentar podstrešje 

šofita  2/14 komentar strop   2/29 komentar podstrešje Glej še: v šufiti  2/29 komentar podstrešje 

šofito  2/29 komentar podstrešje 

šonfit  2/14 komentar strop 

šop  2/74 komentar butara   2/21 komentar škopa (slama za pokrivanje strehe) 

šop-  2/21 komentar škopa (slama za pokrivanje strehe) 

šopa  2/21 komentar škopa (slama za pokrivanje strehe) 

šopan Glej še: šopana slama  2/21 komentar škopa (slama za pokrivanje strehe) 

šopelj-  2/74 komentar butara 

šopic-  2/21 komentar škopa (slama za pokrivanje strehe) 

šopnjak  2/21 komentar škopa (slama za pokrivanje strehe) 

šoport  2/22 komentar veža 

špajsa  2/31 komentar shramba 

špajscimer  2/31 komentar shramba 

špajskamra (špajskamra)  2/31 komentar shramba 

špajzkamra (špajzkamra)  2/31 komentar shramba 

špajsvelb (špajSvelb)  2/31 komentar shramba 

špajzvelb (špajZvelb)  2/31 komentar shramba 

špajsvelbič  2/31 komentar shramba 

špajz (Špajz)  2/31 komentar shramba 

špajs (Špajs)  2/31 komentar shramba 

špajza (Špajza)  2/31 komentar shramba 

špajzba  2/31 komentar shramba 

špajž  2/31 komentar shramba 

špajža  2/31 komentar shramba 

špampek  2/33 komentar postelja   2/33 komentar postelja   2/34 komentar pograd v koči 

špangar  2/6 komentar podboj 

šparget  2/39 komentar štedilnik   2/40 komentar peč 

špelta  2/73 komentar poleno 

špez  2/31 komentar shramba 

špičak  2/19 komentar strešna opeka 

špina  2/69 komentar studenec   2/63 komentar gumno 

špolert  2/39 komentar štedilnik 

špor  2/8 komentar ključavnica 

špricmort  2/17 komentar omet 

špunt  2/6 komentar podboj 

šrafljati  2/76 komentar cepiti (drva na drobno) 

šrefelj  2/73 komentar poleno 

štablj-  2/30 komentar stopnice 

štagelj  2/61 komentar skedenj 

štal- Glej še: svinjsk- štal-  2/56 komentar hlev za svinje 

štala  2/54 komentar hlev za krave   2/55 komentar hlev za ovce   2/56 komentar hlev za svinje   2/61 komentar skedenj   2/62 komentar petra Glej še: bravska štala  2/55 komentar hlev za ovce goveja štala  2/54 komentar hlev za krave govejska štala  2/54 komentar hlev za krave kravja štala  2/54 komentar hlev za krave kravska štala  2/54 komentar hlev za krave kurja štala  2/53 komentar kurnica na štali  2/61 komentar skedenj ovčja štala  2/55 komentar hlev za ovce štala za birke  2/55 komentar hlev za ovce štala za krave  2/54 komentar hlev za krave štala za ovce  2/55 komentar hlev za ovce živinska štala  2/54 komentar hlev za krave 

štalet  2/49 komentar žepni nož 

štaleta  2/56 komentar hlev za svinje 

štalic-  2/56 komentar hlev za svinje Glej še: svinjsk- štalic-  2/56 komentar hlev za svinje 

štalica  2/55 komentar hlev za ovce Glej še: ovčja štalica  2/55 komentar hlev za ovce prašičeve štalice  2/56 komentar hlev za svinje štalice od prasca  2/56 komentar hlev za svinje’, štalica za kokoši 2/53 (V161a.01 ‘kurnica 

štalink-  2/56 komentar hlev za svinje 

štalinka  2/55 komentar hlev za ovce 

štalunc-  2/56 komentar hlev za svinje 

štampek  2/33 komentar postelja 

štampelj  2/75 komentar tnalo (kos lesa, na katerem sekajo drva) 

štampet  2/33 komentar postelja 

štancelj  2/75 komentar tnalo (kos lesa, na katerem sekajo drva) 

štant-  2/54 komentar hlev za krave 

štant Glej še: kravji štant  2/54 komentar hlev za krave 

štapcota  2/52 komentar cunja 

štape  2/30 komentar stopnice 

štapne  2/30 komentar stopnice 

štapnice  2/30 komentar stopnice 

šteček  2/49 komentar žepni nož 

štedilnik  2/39 komentar štedilnik 

štedilnik  2/39 komentar štedilnik 

štege  2/30 komentar stopnice 

štegl-  2/30 komentar stopnice 

štegne  2/30 komentar stopnice 

štegnice  2/30 komentar stopnice 

štenge  2/30 komentar stopnice 

štengle  2/30 komentar stopnice 

štenjak  2/45 komentar vedro 

štenžice  2/30 komentar stopnice 

štepih (štepIh)  2/70 komentar vodnjak 

štepuh  2/70 komentar vodnjak   2/69 komentar studenec 

šter  2/45 komentar vedro   2/46 komentar kad 

štera  2/70 komentar vodnjak 

štern (štErN)  2/69 komentar studenec   2/70 komentar vodnjak 

šterna (štErna)  2/70 komentar vodnjak 

štibelj  2/25 komentar soba, v katero je vhod iz dnevne sobe (hiše)   2/26 komentar spalnica (kamra) Glej še: prednji štibelj  2/26 komentar spalnica (kamra) zadnji štibelj  2/26 komentar spalnica (kamra) 

štibeljc  2/24 komentar dnevna soba (hiša)   2/25 komentar soba, v katero je vhod iz dnevne sobe (hiše)   2/26 komentar spalnica (kamra)   2/28 komentar pod­strešna soba   2/31 komentar shramba 

štibeljček  2/26 komentar spalnica (kamra) 

štibljek  2/26 komentar spalnica (kamra) 

štibljica  2/31 komentar shramba 

štifelj  2/52 komentar cunja 

štihar  2/49 komentar žepni nož 

štilj  2/79 komentar toporišče Glej še: sekirin štilj  2/79 komentar toporišče štilj za sekiro  2/79 komentar toporišče 

štilja  2/79 komentar toporišče 

štiljek  2/79 komentar toporišče 

štirja  2/30 komentar stopnice 

štirna  2/69 komentar studenec 

štok-  2/6 komentar podboj 

štok  2/75 komentar tnalo (kos lesa, na katerem sekajo drva) Glej še: postelja na štok  2/34 komentar pograd v koči 

štokadur (štOkadur)  2/14 komentar strop   2/15 komentar vmesna notranja stena v hiši 

štokič  2/6 komentar podboj 

štokpet  2/34 komentar pograd v koči 

štolge  2/30 komentar stopnice 

štor  2/70 komentar vodnjak   2/75 komentar tnalo (kos lesa, na katerem sekajo drva) Glej še: štor za drva kalati  2/75 komentar tnalo (kos lesa, na katerem sekajo drva) 

štos  2/74 komentar butara 

štraca (štraCa)  2/52 komentar cunja Glej še: štraca za brisati  2/51 komentar brisača 

štramac (ŠtrAmAC)  2/38 komentar blazina za čez celo posteljo 

štrop  2/68 komentar greda 

štrozak (ŠtrOZAK)  2/38 komentar blazina za čez celo posteljo 

štrozovka  2/38 komentar blazina za čez celo posteljo 

štubelj  2/25 komentar soba, v katero je vhod iz dnevne sobe (hiše)   2/26 komentar spalnica (kamra) 

štubeljček  2/25 komentar soba, v katero je vhod iz dnevne sobe (hiše) 

štubič  2/26 komentar spalnica (kamra) 

študor  2/25 komentar soba, v katero je vhod iz dnevne sobe (hiše) 

štuga  2/40 komentar peč 

štuk (štuK)  2/14 komentar strop 

štulberh  2/61 komentar skedenj 

štuva  2/40 komentar peč 

šufit (šufit)  2/14 komentar strop   2/28 komentar podstrešna soba   2/29 komentar podstrešje 

šufita  2/29 komentar podstrešje Glej še: v šufiti  2/29 komentar podstrešje 

šufitana  2/28 komentar podstrešna soba 

šufito  2/14 komentar strop 

šugaman  2/51 komentar brisača 

šujeman  2/51 komentar brisača 

šuljek  2/72 komentar drva 

šupa  2/55 komentar hlev za ovce   2/56 komentar hlev za svinje   2/61 komentar skedenj   2/62 komentar petra   2/63 komentar gumno Glej še: ta gorenja šupa  2/61 komentar skedenj ta steljnata šupa  2/61 komentar skedenj ta vozna šupa  2/61 komentar skedenj 

šušta  2/38 komentar blazina za čez celo posteljo 

švicarski Glej še: švicarski nožek  2/49 komentar žepni nož 

ta Glej še: (ta) boljši hiša  2/24 komentar dnevna soba (hiša) (ta) gorenja hiša  2/28 komentar podstrešna soba (ta) hišna kamra  2/25 komentar soba, v katero je vhod iz dnevne sobe (hiše) (ta) mala hiša  2/26 komentar spalnica (kamra) (ta) mala hiša  2/25 komentar soba, v katero je vhod iz dnevne sobe (hiše) (ta) na hlevu  2/29 komentar podstrešje (ta) na petr-  2/62 komentar petra (ta) strešni  cegel/ceglo 2/19 komentar strešna opeka (ta) velika hiša  2/24 komentar dnevna soba (hiša) (ta) zadnje duri  2/5 komentar duri (ta) zgornja soba  2/28 komentar podstrešna soba čaniba (ta) za spat  2/26 komentar spalnica (kamra) kotel ta ramovi  2/44 komentar kotel na ta zgornjemu vrhu  2/28 komentar podstrešna soba ta gorenja hiša  2/24 komentar dnevna soba (hiša) ta gorenja šupa  2/61 komentar skedenj ta hišna kamrica  2/31 komentar shramba ta majhna hiša  2/25 komentar soba, v katero je vhod iz dnevne sobe (hiše) ta mala kamra  2/25 komentar soba, v katero je vhod iz dnevne sobe (hiše) ta male dur  2/5 komentar duri ta mali nož  2/49 komentar žepni nož ta mali nožek  2/49 komentar žepni nož 

tabelj  2/34 komentar pograd v koči 

tacati  2/76 komentar cepiti (drva na drobno)   2/77 komentar sekati 

taja  2/75 komentar tnalo (kos lesa, na katerem sekajo drva) 

tajček  2/49 komentar žepni nož 

talaron  2/6 komentar podboj 

tale (taLe)  2/75 komentar tnalo (kos lesa, na katerem sekajo drva) 

taler  2/12 komentar šipa 

tašenfajdelj  2/49 komentar žepni nož 

tašenmeser  2/49 komentar žepni nož 

taškini Glej še: taškini nož  2/49 komentar žepni nož 

tavaja (taVaja)  2/51 komentar brisača 

tavela  2/18 komentar zidna opeka   2/19 komentar strešna opeka 

te Glej še: te hišna kamrica  2/25 komentar soba, v katero je vhod iz dnevne sobe (hiše) 

telar (tElAr)  2/6 komentar podboj 

temperin  2/49 komentar žepni nož 

temperinič  2/49 komentar žepni nož 

tepača  2/78 komentar sekira – navadna 

ternit  2/19 komentar strešna opeka 

tetoja  2/3 komentar slaba hiša 

tinel  2/24 komentar dnevna soba (hiša) 

tipelj  2/14 komentar strop Glej še: tipelj poden  2/14 komentar strop 

tipeljpod (tiPeljpod)  2/14 komentar strop 

tirača  2/51 komentar brisača 

tirštok- (Tirštok-)  2/6 komentar podboj 

tl- (Tl-)  2/13 komentar tla 

tla  2/13 komentar tla 

tnal  2/75 komentar tnalo (kos lesa, na katerem sekajo drva) 

tnala  2/75 komentar tnalo (kos lesa, na katerem sekajo drva) 

tnalica  2/75 komentar tnalo (kos lesa, na katerem sekajo drva) 

tnalo  2/75 komentar tnalo (kos lesa, na katerem sekajo drva)   2/84 komentar tnalo – pomen 

tnalo 2/84 (V170.02 tnalo – pomen)   2/75 komentar tnalo (kos lesa, na katerem sekajo drva) 

toblat (tOblat)  2/61 komentar skedenj 

tofeljmeser  2/49 komentar žepni nož 

tok  2/6 komentar podboj   2/73 komentar poleno 

tolčen Glej še: tolčena koča  2/3 komentar slaba hiša 

tolčenica  2/3 komentar slaba hiša 

tolminec  2/49 komentar žepni nož 

tolst Glej še: tolsti cigel  2/18 komentar zidna opeka tolsti cigel  2/19 komentar strešna opeka 

topor  2/79 komentar toporišče 

toporišče  2/79 komentar toporišče 

toporišče  2/79 komentar toporišče 

torba  2/37 komentar prevleka za blazino 

trahtar  2/61 komentar skedenj 

trakelj Glej še: na trakeljnih  2/62 komentar petra 

tram  2/6 komentar podboj 

tramez  2/15 komentar vmesna notranja stena v hiši 

tramis  2/6 komentar podboj 

trata Glej še: na trati  2/66 komentar vrt – sadni na trati  2/67 komentar vrt – za zelenjavo in rože 

travnik  2/66 komentar vrt – sadni Glej še: sadni travnik  2/66 komentar vrt – sadni 

trček  2/75 komentar tnalo (kos lesa, na katerem sekajo drva) 

treščice (Imn.)  2/74 komentar butara 

trkelj  2/73 komentar poleno   2/75 komentar tnalo (kos lesa, na katerem sekajo drva) 

trnac  2/66 komentar vrt – sadni 

trska Glej še: delati treske  2/76 komentar cepiti (drva na drobno) 

tu Glej še: tu v hiši  2/24 komentar dnevna soba (hiša) 

tuhant (tuhaNt)  2/38 komentar blazina za čez celo posteljo 

tuhna (tuHNa)  2/38 komentar blazina za čez celo posteljo 

tunfič  2/69 komentar studenec 

ubog Glej še: (ena) uboga hiša  2/3 komentar slaba hiša uboga hiža  2/3 komentar slaba hiša 

ulj  2/57 komentar čebelnjak 

uljanec  2/57 komentar čebelnjak 

uljnik  2/57 komentar čebelnjak 

uljnjak (uLjnjak)  2/57 komentar čebelnjak 

urobiti  2/77 komentar sekati 

usmicek  2/52 komentar cunja 

uta  2/23 komentar kuhinja 

utnič  2/34 komentar pograd v koči 

v Glej še: britva za v žep  2/49 komentar žepni nož glažovina v oknu  2/12 komentar šipa nož za v (v)aržet  2/49 komentar žepni nož nožič za v (v)aržet  2/49 komentar žepni nož pograd v bajti  2/34 komentar pograd v koči pograd v koči  2/34 komentar pograd v koči tu v hiši  2/24 komentar dnevna soba (hiša) v kodu  2/61 komentar skedenj v mestejah  2/41 komentar ognjišče v podu  2/61 komentar skedenj v šufiti  2/29 komentar podstrešje v žepko nožec  2/49 komentar žepni nož 

vadlja  2/52 komentar cunja 

vajšna  2/36 komentar blazina za pod glavo   2/37 komentar prevleka za blazino 

vajšnica (VaJšnica)  2/36 komentar blazina za pod glavo   2/37 komentar prevleka za blazino 

vajšnik  2/37 komentar prevleka za blazino 

vam  2/59 komentar satovje 

vandel  2/46 komentar kad 

vanjkuš (vAnjkUš)  2/36 komentar blazina za pod glavo 

vanjkušnica (vANkušnica)  2/37 komentar prevleka za blazino 

vanjski Glej še: vanjska stena  2/16 komentar zunanji zidovi hiše 

varžet (aržet) Glej še: nož za v (v)aržet  2/49 komentar žepni nož nožič za v (v)aržet  2/49 komentar žepni nož 

varžeten (aržet) Glej še: (v)aržetni nož  2/49 komentar žepni nož (v)aržetni nožiček  2/49 komentar žepni nož 

vaška  2/46 komentar kad   2/71 komentar korito: a) korito za vodo, b) korito za prašiče 

vdelan Glej še: vdelana stena  2/16 komentar zunanji zidovi hiše 

vece  2/64 komentar stranišče 

večji Glej še: ta  večji/večja hiša 2/24 komentar dnevna soba (hiša) 

vedrce  2/45 komentar vedro 

vedrica  2/45 komentar vedro   2/46 komentar kad 

vedrnica  2/45 komentar vedro 

vedro  2/45 komentar vedro 

vedro  2/45 komentar vedro 

velb  2/14 komentar strop   2/31 komentar shramba   2/32 komentar klet 

velban Glej še: velbana klet  2/32 komentar klet 

velbič (veLBič)  2/31 komentar shramba 

velik Glej še: (ta) velika hiša  2/24 komentar dnevna soba (hiša) velika hiža  2/24 komentar dnevna soba (hiša) velika hiža  2/26 komentar spalnica (kamra) velike dveri  2/5 komentar duri 

veranda  2/22 komentar veža 

verdura  2/67 komentar vrt – za zelenjavo in rože 

veri  2/11 komentar steklo – splošni izraz 

verin  2/11 komentar steklo – splošni izraz   2/12 komentar šipa 

vesteje  2/40 komentar peč   2/41 komentar ognjišče 

vešanka  2/8 komentar ključavnica 

vevželj  2/64 komentar stranišče 

veža  2/22 komentar veža 

veža (veža)  2/22 komentar veža   2/23 komentar kuhinja Glej še: na veži  2/29 komentar podstrešje 

vihalen  2/35 komentar rjuha 

vila  2/42 komentar burkle (priprava za devanje posode v peč) 

vilahen  2/35 komentar rjuha 

vile  2/47 komentar vilice   2/42 komentar burkle (priprava za devanje posode v peč) Glej še: majhne vile  2/47 komentar vilice pečne vile  2/42 komentar burkle (priprava za devanje posode v peč) ta manjše vile  2/47 komentar vilice 

vilic-  2/47 komentar vilice 

vilice  2/47 komentar vilice 

vilice  2/42 komentar burkle (priprava za devanje posode v peč) Glej še: vilice za lonce  2/42 komentar burkle (priprava za devanje posode v peč) 

viličke  2/47 komentar vilice 

vinjačec  2/49 komentar žepni nož 

vinjak  2/49 komentar žepni nož 

vino Glej še: hram za vino  2/32 komentar klet kamra v šofiti  2/28 komentar podstrešna soba kamra v ruštu  2/28 komentar podstrešna soba kelder za vino  2/32 komentar klet klet za vino  2/32 komentar klet 

vinski Glej še: vinska klet  2/32 komentar klet vinski hram  2/32 komentar klet vinski kelder  2/32 komentar klet 

virstvo  2/1 komentar kmetija 

vispič  2/27 komentar izba, ispa 

viš  2/52 komentar cunja 

vnanji Glej še: vnanji zid  2/16 komentar zunanji zidovi hiše 

vočnjak  2/66 komentar vrt – sadni 

voda Glej še: kopanja za vodo  2/71 komentar korito: a) korito za vodo, b) korito za prašiče korito od vode  2/71 komentar korito: a) korito za vodo, b) korito za prašiče 

vodén Glej še: vodeno korito  2/71 komentar korito: a) korito za vodo, b) korito za prašiče 

voden Glej še: vodno korito  2/71 komentar korito: a) korito za vodo, b) korito za prašiče 

vodnjak  2/70 komentar vodnjak 

vodnjak  2/70 komentar vodnjak 

volt  2/31 komentar shramba   2/6 komentar podboj 

vosek  2/60 komentar vosek 

vosek (vosEK)  2/60 komentar vosek 

voščevina  2/60 komentar vosek 

voščin-  2/59 komentar satovje 

votlak  2/18 komentar zidna opeka 

vozen Glej še: ta vozna šupa  2/61 komentar skedenj 

vrata  2/4 komentar vrata 

vrata  2/4 komentar vrata 

vrate (VratE)  2/4 komentar vrata 

vrč  2/45 komentar vedro 

vreden Glej še: hiša malo vredna  2/3 komentar slaba hiša 

vrelček  2/69 komentar studenec 

vrelčina  2/69 komentar studenec 

vrelec  2/69 komentar studenec 

vreteščina  2/69 komentar studenec 

vretina  2/69 komentar studenec 

vrh  2/61 komentar skedenj   2/29 komentar podstrešje Glej še: na vrhu  2/61 komentar skedenj na vrhu  2/28 komentar podstrešna soba na ta zgornjemu vrhu  2/28 komentar podstrešna soba pod vrh  / podvrh 2/29 komentar podstrešje pod vrhom  2/29 komentar podstrešje ta zgornji vrh  2/29 komentar podstrešje 

vrhnji Glej še: ta vrhnja soba  2/28 komentar podstrešna soba a vrhnji cimer  2/28 komentar podstrešna soba 

vrt  2/66 komentar vrt – sadni   2/67 komentar vrt – za zelenjavo in rože 

vrt  2/66 komentar vrt – sadni   2/67 komentar vrt – za zelenjavo in rože   2/68 komentar greda Glej še: čebelni vrt  2/57 komentar čebelnjak sadni vrt  2/66 komentar vrt – sadni vrt za rože  2/67 komentar vrt – za zelenjavo in rože zelenjavni vrt  2/67 komentar vrt – za zelenjavo in rože 

vrtček  2/67 komentar vrt – za zelenjavo in rože 

vrtčič  2/66 komentar vrt – sadni   2/67 komentar vrt – za zelenjavo in rože 

vrtec  2/66 komentar vrt – sadni   2/67 komentar vrt – za zelenjavo in rože 

vrtič  2/66 komentar vrt – sadni 

vrtiček  2/66 komentar vrt – sadni   2/67 komentar vrt – za zelenjavo in rože   2/68 komentar greda 

vrtlec  2/67 komentar vrt – za zelenjavo in rože 

vrto  2/66 komentar vrt – sadni   2/67 komentar vrt – za zelenjavo in rože 

vseči  2/77 komentar sekati 

vzglavnik (VzGlavnik)  2/36 komentar blazina za pod glavo   2/73 komentar poleno   2/74 komentar butara 

vzglavnjak  2/75 komentar tnalo (kos lesa, na katerem sekajo drva) 

za Glej še: (bečelen) košar (za roj)  2/57 komentar čebelnjak britev za (se) briti  2/50 komentar britev britula za se briti  2/50 komentar britev britVa za (se) briti  2/50 komentar britev britva za v žep  2/49 komentar žepni nož cegel za (na) streho  2/19 komentar strešna opeka cegel za mir  2/18 komentar zidna opeka cegel za zidanje  2/18 komentar zidna opeka cunja za obrisati  2/51 komentar brisača čaniba (ta) za spat  2/26 komentar spalnica (kamra) čut za prasca  2/56 komentar hlev za svinje greda za rože  2/67 komentar vrt – za zelenjavo in rože gredica za rože  2/67 komentar vrt – za zelenjavo in rože gredica za solato  2/67 komentar vrt – za zelenjavo in rože hiža za spati  2/26 komentar spalnica (kamra) hlev za kokoši  2/53 komentar kurnica hlev za koze  2/55 komentar hlev za ovce hlev za krave  2/54 komentar hlev za krave hlev za krave  2/54 komentar hlev za krave hlev za ovce  2/55 komentar hlev za ovce hlev za ovce  2/55 komentar hlev za ovce hlev za prasce  2/56 komentar hlev za svinje 

zadnji Glej še: (ta) zadnje duri  2/5 komentar duri zadnja hiša  2/25 komentar soba, v katero je vhod iz dnevne sobe (hiše) zadnja hiša  2/26 komentar spalnica (kamra) zadnja hiža  2/26 komentar spalnica (kamra) zadnja kuhinja  2/31 komentar shramba zadnji konec  2/25 komentar soba, v katero je vhod iz dnevne sobe (hiše) zadnji konec  2/26 komentar spalnica (kamra) zadnji štibelj  2/26 komentar spalnica (kamra) 

zaglavnik  2/73 komentar poleno 

zahod  2/64 komentar stranišče 

zajemač  2/45 komentar vedro 

zamanica  2/32 komentar klet 

zaseči  2/77 komentar sekati 

zasekati  2/76 komentar cepiti (drva na drobno)   2/77 komentar sekati 

zavretina  2/69 komentar studenec 

zbel  2/70 komentar vodnjak 

zdenec  2/69 komentar studenec   2/70 komentar vodnjak Glej še: izvirni zdenec  2/69 komentar studenec 

zdrt Glej še: hiša zdrta  2/3 komentar slaba hiša 

zeha  2/37 komentar prevleka za blazino 

zelenik  2/67 komentar vrt – za zelenjavo in rože 

zelenjaven  2/67 komentar vrt – za zelenjavo in rože 

zelnik  2/67 komentar vrt – za zelenjavo in rože   2/68 komentar greda 

zemlja  2/1 komentar kmetija   2/13 komentar tla Glej še: na zemlji  2/13 komentar tla 

zglavje (zGlavje)  2/36 komentar blazina za pod glavo 

zgornji Glej še: (ta) zgornja soba  2/28 komentar podstrešna soba na ta zgornjemu vrhu  2/28 komentar podstrešna soba ta zgornja hiša  2/26 komentar spalnica (kamra) ta zgornja hiša  2/28 komentar podstrešna soba ta zgornji vrh  2/29 komentar podstrešje zgornji cimer  2/28 komentar podstrešna soba 

zgornjica  2/28 komentar podstrešna soba 

zid (ZiD)  2/2 komentar hiša   2/15 komentar vmesna notranja stena v hiši   2/16 komentar zunanji zidovi hiše   2/17 komentar omet   2/41 komentar ognjišče Glej še: debeli zid  2/16 komentar zunanji zidovi hiše glavni zid  2/16 komentar zunanji zidovi hiše na zidu  2/41 komentar ognjišče nosilni zid  2/16 komentar zunanji zidovi hiše notranji zid  2/15 komentar vmesna notranja stena v hiši vnanji zid  2/16 komentar zunanji zidovi hiše zVunAJšnji zid  2/16 komentar zunanji zidovi hiše zVunanji zid  2/16 komentar zunanji zidovi hiše 

zid  2/16 komentar zunanji zidovi hiše 

zidak  2/18 komentar zidna opeka 

zidan Glej še: zidan kotel  2/44 komentar kotel zidana hiša  2/2 komentar hiša zidana hiža  2/2 komentar hiša zidana hramba  2/2 komentar hiša 

zidanica  2/3 komentar slaba hiša   2/31 komentar shramba   2/32 komentar klet 

zidanje Glej še: cegel za zidanje  2/18 komentar zidna opeka 

zidarski Glej še: zidarski cigel  2/18 komentar zidna opeka 

zidatji Glej še: zidatji cigel  2/18 komentar zidna opeka 

ziden Glej še: zidna opeka  2/18 komentar zidna opeka zidna stena  2/16 komentar zunanji zidovi hiše zidni cegel  2/18 komentar zidna opeka zidni cigel  2/18 komentar zidna opeka 

zidina  2/3 komentar slaba hiša 

zink  2/66 komentar vrt – sadni 

zmaz  2/17 komentar omet 

znotršnji Glej še: znotršnja stena  2/15 komentar vmesna notranja stena v hiši 

zrezati  2/80 komentar žagati 

zrnski Glej še: zrnska klet  2/32 komentar klet 

zunajšnji (zUnajšnji) Glej še: zunajšnje dver-  2/5 komentar duri 

zunanji Glej še: zunanja stena  2/16 komentar zunanji zidovi hiše 

zvijaček  2/74 komentar butara 

zvunanji Glej še: zVunanji zid  2/16 komentar zunanji zidovi hiše 

zvunajšnji (zVunAJšnji) Glej še: zVunajšnja stena  2/16 komentar zunanji zidovi hiše zVunAJšnji zid  2/16 komentar zunanji zidovi hiše 

žabar  2/49 komentar žepni nož 

žagati  2/80 komentar žagati 

žagati  2/80 komentar žagati 

žakelj  2/37 komentar prevleka za blazino   2/38 komentar blazina za čez celo posteljo 

žbatafur  2/23 komentar kuhinja   2/41 komentar ognjišče 

žbuk-  2/17 komentar omet 

žehtar  2/45 komentar vedro 

žehtnica  2/46 komentar kad 

žehtnik  2/46 komentar kad 

žehtnjak  2/46 komentar kad 

želarija  2/1 komentar kmetija 

žep Glej še: britva za v žep  2/49 komentar žepni nož 

žepen Glej še: žepni nož  2/49 komentar žepni nož žepni nožec  2/49 komentar žepni nož žepni nožek  2/49 komentar žepni nož 

žepka Glej še: nožec za žepko  2/49 komentar žepni nož v žepko nožec  2/49 komentar žepni nož za žepko nož  2/49 komentar žepni nož za žepko nožec  2/49 komentar žepni nož 

žepkiš  2/49 komentar žepni nož 

žgabucin  2/28 komentar podstrešna soba 

žgan Glej še: žgan cegel  2/19 komentar strešna opeka 

žila  2/69 komentar studenec Glej še: izvirčina žila  2/69 komentar studenec 

žitnica  2/31 komentar shramba 

živadinjak  2/53 komentar kurnica   2/56 komentar hlev za svinje 

živina Glej še: korito za živino napajati  2/71 komentar korito: a) korito za vodo, b) korito za prašiče 

živinski Glej še: živinska štala  2/54 komentar hlev za krave 

žlak  2/22 komentar veža 

žleb  2/71 komentar korito: a) korito za vodo, b) korito za prašiče 

žlebec  2/19 komentar strešna opeka 

žlebnik  2/19 komentar strešna opeka 

žlebnjak  2/19 komentar strešna opeka 

žlica  2/89 komentar žlica 

žlica  2/89 komentar žlica 

žnola  2/9 komentar kljuka pri vratih 

žol-  2/34 komentar pograd v koči 

žoljak  2/34 komentar pograd v koči 

žvipla (žVipLa)  2/9 komentar kljuka pri vratih